Skip to main content Skip to main navigation

Söderberg & Partners tilbyder nye opsparingsmuligheder…..

Hvad vi kan gøre for dig...

Forvalting af formue gennem Söderberg & Partners betyder:

  • Fast depotrente i 2019 på 3 %
  • Ingen negative renter til erhvervskunder
  • Ingen binding af dine penge - du kan hæve dem når som helst
  • Ideelt for dig der forventer at opsparingen bliver stående i 2 år eller mere
  • Flotte afkast og markedets laveste omkostninger hvis en aktiebaseret løsning foretrækkes

 

Uvildig og professionel rådgivning som udelukkende varetager dine interesser – og ikke bankens.

 

 

Lene Olsen,

Formue- og Chefrådgiver hos Söderberg & Partners

Telefon: 7022 1252

Mail: lene.olsen@soderbergpartners.dk

Vision & værdier

Vores vision er at være proaktive i dag, for at du kan få et rigere og tryggere liv i morgen

Vores arbejde tager derfor udgangspunkt i et værdisæt, hvor personlige hensyn, uafhængig analyse og åbenhed er hjørnesten. Det betyder, vi altid tager udgangspunkt i din specifikke situation, og at du som kunde får adgang til det samlede markeds løsninger og har kontrol over dine risici. 

Vores værdier

Åbenhed– Vi er helt åbne omkring, hvad vi tjener.

Du skal tjene på at anvende os - både i afkast og i forhold til den tid, du bruger på dine besparelser og forsikringer. Derfor er vi helt åbne omkring, hvad vi tager som betaling for vores rådgivning. Vores åbenhed og uvildighed giver os desuden mulighed for at vælge løsninger fra hele markedets produktudbud.

Analytisk – Vi har en af Nordens største analyseafdelinger.

Til støtte for vores rådgivning har vi en af Nordens største uafhængige analyseafdelinger i forsikrings- og pensionsbranchen. Vi giver hver enkelt løsning karakter baseret på et trafiklyssystem og kan på den måde udvælge de bedste pensionsløsninger, fonde og forsikringsbetingelser til dig som kunde.

Personlig – Vi lægger stor energi i at yde personlig rådgivning.

Dine særlige behov og forudsætninger er altid udgangspunktet for vores anbefalinger. Det gælder uanset om du repræsenterer et stort børsnoteret selskab eller sparer op i fonde på privat basis. Fra dit første møde med os får du en personlig rådgiver, der lytter til dine målsætninger og ønsker.

 

Værdier for fremtiden

Foruden en tydelig strategi og tydelige mål, er iværksætterdrivet i virksomheden en vigtig faktor. Evnen hos vores ledere og medarbejdere til at formidle kulturen videre, så vi kan fortsætte med at udvikle succesrige områder og teams, er andre faktorer. Det er vores entusiastiske tilgang og ansvaret over for kunden, der har skabt den kultur, vi har i dag. Det er vores medarbejdere, der har defineret vores værdier, de værdier, der danner grundlaget for vores kultur. Hos Söderberg & Partners har vi Drive, ligesom vi er Modige, Ansvarlige og Hjælpsomme.

Arbejdet med værdierne er en løbende proces, og ordene vil aldrig få en definitiv fortolkning, der er intet rigtigt eller forkert. Vi opfordrer medarbejdere og kunder til selv at tænke over, hvad værdierne betyder for netop dem, og derefter knytte det til deres egen situation.

Hele vores forretning og vores relation til vores kunder bygger på tillid. Skal vi fastholde dette hos vores kunder, er det nødvendigt for os at, alle medarbejdere forstår og deler vores værdier og tilgangen til, hvordan vi opfører os og behandler hinanden. Vi er overbeviste om, at tilfredse og glade medarbejdere også betyder tilfredse kunder. 

Söderberg & Partners har siden begyndelsen arbejdet for at udvikle, forny og revolutionere den traditionelle måde at arbejde på i branchen. For os betyder det ikke kun at være proaktive i udviklingen af det nordiske forsikringsmarked, men også en drivende kraft i spørgsmål om åbenhed og ligestilling. Mangfoldighed blandt medarbejderne er derfor en vigtig faktor. For os handler mangfoldighed ikke kun om mænd og kvinder; vi mener, at det er af enorm værdi at ansætte medarbejdere med forskellige færdigheder, erfaringer og referencerammer. Med en alsidig tilgang til rekruttering lykkes det os at tiltrække mennesker med forskellige baggrunde, etnicitet, og endda mennesker fra andre brancher.

Vi er overbevist om, at vi med den stadig voksende og forskelligartede gruppe af medarbejdere, der bidrager med forskellige synspunkter, perspektiver, færdigheder og personligheder, vil få succes med at udfordre og revolutionere branchen, også med hensyn til åbenhed og mangfoldighed.

Play

Söderberg & Partners´visionsfilm

Play

Söderberg & Partners´visionsfilm

Historie

Söderberg & Partners blev grundlagt i 2004 i Sverige, da en gruppe af analytikere under ledelse af koncerndirektør Gustav Rentzhog, forlod et af Nordens store finansselskaber. Per-Olof Söderberg indgik som ejer og deltager aktivt i virksomheden, bl.a. som bestyrelsesformand.

Söderberg & Partners blev grundlagt i 2004 i Sverige, da en gruppe af 9 analytikere under ledelse af koncerndirektør. Gustav Rentzhog, forlod et af Nordens store finansselskaber. Per-Olof Söderberg gik ind i virksomheden som ejer og deltager aktivt i virksomheden, bl.a. som bestyrelsesformand.

De oprindelige ni analytikere er vokset til 1600 medarbejdere i vores nu nordiske koncern. Det aller første forretningsområde var pensionsrådgivning, og hurtigt efter kom skadesforsikring. Siden har mange forretningsområder set dagens lys. Analyseafdelingen har udviklet sig til at være en af Nordens største uafhængige analyseafdelinger, og Söderberg & Partners er i dag en af Nordens førende uafhængige rådgivere af forsikringer og finansielle produkter. 

Play

Söderberg & Partners i Danmark

Play

Söderberg & Partners i Danmark