Skip to main content Skip to main navigation

Frygten for det uvisse kan påvirke pensionsordningen

27 marts · 2020

Covid-19 giver i øjeblikket det globale aktiemarked nervøse trækninger som følge af virussens enorme menneskelige og økonomiske konsekvenser. Noget som også påvirker mange virksomheders pensionsordninger.

Verdenssamfundets forsøg på at stoppe virussen har lagt flytrafikken ned, lukket grænseovergange og skabt alvorlige økonomiske konsekvenser for mange virksomheder og deres medarbejdere. På den baggrund har vi den seneste tid set markante fald i aktiemarkedet. Denne usikkerhed om fremtiden har uden tvivl påvirket manges tanker om deres pensionsopsparinger. Det kan nemlig være svært at afgøre, hvordan man i en uvis tid som denne, skal forholde sig til sin pensionsopsparing.


At ændre eller ikke ændre på sin pensionsopsparing

I den seneste tid har vi set store fald i aktiemarkedet som en reaktion på udbruddet af coronavirus. Dette har uden tvivl også påvirket mange pensionsopsparere, som kan have svært ved at afgøre, hvordan de skal forholde sig. Der kan være forskellige holdninger til, om man skal have is i maven eller ændre i sin opsparing. Vi mener, at dette afhænger helt af den enkelte og denne situation, hvor forhold såsom risikovillighed og antal år til pension bør indgå i overvejelserne. Hvis seneste ugers fald har medført usikkerhed kan dette eventuelt skyldes, at man ikke har samme risikovillighed, som da aktierne steg, og ikke føler sig tryg ved, at en lang investeringshorisont forhåbentlig medfører et fornuftigt afkast i sidste ende.

Generelt er det vores opfattelse, at hvis der er lang tid til pensionstidspunktet, bør der ikke umiddelbart foretages ændringer i pensionsopsparingen. Hvis der dog er kortere tid til pensionstidspunktet, kan det være en tanke værd at vurdere, om der skal ske en ændring i pensionsopsparingen. Vi opfordrer dog altid til at overveje sine dispositioner nøje og tage gennemtænkte beslutninger ud fra den individuelle situation.
Husk at du og dine medarbejdere altid er velkommen til at kontakte os, hvis der opstår spørgsmål om pensionsordningen.

Kontakt os