Skip to main content Skip to main navigation

Ny lov giver mulighed for midlertidig lønkompensation

27 marts · 2020

Et enigt Folketing har i al hast vedtaget en lov, som gør det muligt for jer som arbejdsgiver at søge om lønkompensation allerede fra 1. dag af jeres medarbejders sygeperiode eller hjemsendelse. Loven har til formål at afbøde de negative økonomiske konsekvenser, som mange virksomheder oplever som følge af coronavirussen.

Kompensationen dækker også hjemsendelser med løn

Ordningen omfatter private virksomheder, som ønsker at søge om refusion i perioden fra den 9. marts og indtil den 8. juni 2020. Derudover kan fonde, foreninger og selvejende institutioner søge, såfremt mindre end halvdelen af deres driftsudgifter dækkes af offentlige tilskud.

Til trods for at der ikke findes nogen krav til jeres virksomheds størrelse, er det en betingelse, at jeres virksomhed er ekstraordinært hårdt ramt som følge af Covid-19/coronavirus. Denne betingelse opfylder I, hvis I pga. manglende arbejdskraft er nødt til at fyre minimum 30% af jeres medarbejderstab.

Læs Dansk Industris vejledning om lønkompensation her

I kan som virksomhed benytte den midlertidige ordning for lønkompensation, så længe I undlader at fyre eller sende medarbejdere hjem uden løn på baggrund af økonomiske årsager. Dette gælder i den periode, hvor I som arbejdsgiver modtager kompensation. Det er dog stadig muligt at opsige medarbejdere af andre årsager såsom tyveri eller manglende kompetencer.


Sådan søger I om refusion for syge eller hjemsendte medarbejdere

I en så ekstraordinær situation som den vi oplever i øjeblikket, beror lønkompensationen på nuværende tidspunkt på en kombination af tillid og en tro og love erklæring. Det er derfor meningen, at virksomheden i sin ansøgning angiver og begrunder hvilken periode og i hvor lang tid det forventes, at medarbejderen er uarbejdsdygtig som følge af coronavirus.

Søg midlertidig lønkompensation via Virk.dk.

I tvivl om hvordan loven kan hjælpe jer?

Tøv ikke med at kontakte jeres rådgiver, hvis I har spørgsmål til de muligheder for lønkompensation, som den nye lov giver jer.

Kontakt os