Skip to main content Skip to main navigation

Sådan forholder I jer til jeres erhvervsforsikringer

18 marts · 2020

Udbruddet af Coronavirus (COVID-19) rejser i øjeblikket mange spørgsmål vedrørende forsikringsdækninger. Vores rådgivere arbejder derfor på at servicere jer, så I kan få klarhed over situationen. Mangler I svar eller føler I jer usikre på, hvordan jeres virksomhed og medarbejdere er dækket, kan I altid kontakte jeres rådgiver.

ERHVERVSFORSIKRINGER

Mange forskellige forsikringsområder og forsikringstyper er påvirket som følge af Coronavirus/COVID-19 og de foranstaltninger, som regeringen har indført for at begrænse smitten mest muligt.

Her er det vigtigt at huske, at det altid er policen og forsikringsbetingelserne i den konkrete forsikringsaftale, der er gældende. Vi opfordrer derfor til, at I som virksomhed læser jeres policer og forsikringsbetingelser igennem, så I ved præcist, hvordan I er dækket, hvis der opstår en skade eller et tab.

Hos Söderberg & Partners følger vi situationen tæt og opdaterer løbende vores anbefalinger i henhold til den nyeste viden. Vores rådgivere står til rådighed med deres forsikringsfaglige ekspertise, og hjælper gerne med at gennemgå jeres forsikringsløsninger generelt og set i lyset af den aktuelle Coronavirus/Covid-19 situation.

Det kan være i relation til emner som:

• Arbejdsskadeforsikring
• Bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring
• Cyberforsikring
• Gode råd om hjemmearbejde
• Employment Practice Liability insurance (EPL-forsikring – ansættelsesretlige krav)
• Erhvervs- og produktansvarsforsikring
• Erhvervsløsøre-, bygnings- og entrepriseforsikringer
• Kriminalitetsforsikring
• Rejseforsikring
• Rådgiveransvarsforsikringer (PI) og projektansvarsforsikringer
• Transportforsikring


KONTAKT OS

I er altid velkomne til at kontakte os på vores hovednummer 33133330.

Kontakt os