Skip to main content Skip to main navigation

Sådan sikrer I jeres medarbejdere mod cyberangreb, når de arbejder hjemmefra

1 april · 2020

Konsekvenserne ved Covid-19 har sat sit præg på Danmark. Det betyder, at rigtig mange mennesker i disse uger er tvunget til at bruge deres arbejdscomputere fra privaten. Disse nye forhold gør desværre også IT-sikkerheden blandt mange virksomheder ekstra sårbar overfor cyberkriminalitet. I denne artikel sætter vi fokus på, hvordan I ruster jeres medarbejdere bedre mod cyberangreb, når de arbejder hjemmefra.

”Cybertruslen mod myndigheder og virksomheder er meget høj”, sådan skrev Center for Cybersikkerhed i en pressemeddelelse et par dage efter, at statsministeren opfordrede danske virksomheder til så vidt muligt at lade deres medarbejdere fortsætte deres arbejde hjemmefra. Derfor er det vigtigt, at man i sin virksomhed sikrer sig, at ens medarbejdere hver især ved, hvordan de undgår at blive ofre for et cyberangreb.

Samfundssind eksisterer ikke blandt cyberkriminelle

En krise som den vi oplever for tiden, anser hackere som en særlig gunstig mulighed til at angribe danske netværk. Det øger vigtigheden af, at jeres medarbejdere er ekstra opmærksomme på falske mails og usædvanlige henvendelser.

For at hjælpe virksomheder og deres medarbejdere med at navigere i denne nye situation har Center for Cybersikkerhed udarbejdet 7 gode råd samt en vejledning med spørgsmål og svar til at styrke IT-sikkerheden.

Læs anbefalingerne fra Center for Cybersikkerhed her

7 gode råd til at styrke IT-sikkerheden i jeres virksomhed

  1. Sørg for at der kan kommunikeres med alle medarbejdere, og at de er bekendt med de besluttede kommunikationskanaler.
  2. Vær opmærksom på det øgede trusselsbillede, hvor kriminelle prøver at udnytte denne situation. De vil f.eks. forsøge at udbrede ransomware og sende phishinglinks og -sms’er, under dække af corona.
  3. Sørg for at medarbejderne kender processerne for fjernadgang og tester, at de virker.
  4. Sørg for at infrastrukturen der understøtter fjernadgangen, har kapacitet og licenser nok til at dække det øgede antal brugere, der skal have samtidig adgang.
  5. Sørg for at automatisk opdatering af medarbejdernes arbejdscomputere også virker, når de arbejder hjemmefra. Hvis dette ikke er en mulighed, skal medarbejderne mindes om at opdatere dem jævnligt.
  6. Sørg for at være bevidst om risici ved eventuelle midlertidige adgange eller tilladelser, og at revurdere dem når behovet ikke længere er til stede.
  7. Når situationen er normal igen, så husk at opsamle erfaringerne til at forbedre fjernadgang, processer og beredskabsplaner.

Kilde: Center for Cybersikkerhed


Er I godt nok forsikret i tilfælde af et cyberangreb?

Uanset hvor godt man opdaterer sin virksomheds processer og systemer, er hackerne ofte meget dygtige til at spotte selv de mindste smuthuller. Derfor er det utrolig vigtigt, at man sikrer sig, at ens forsikringspolice også dækker tilstrækkeligt i tilfælde af et cyberangreb.

En cyberforsikring er ikke blot en cyberforsikring. Derfor har vi specialiserede forsikringsmæglere med ekspertise i netop cyberforsikring, som kan spotte eventuelle mangler.

Kontakt os, hvis vi skal hjælpe med at sikre jeres virksomhed bedst muligt.

Kontakt os