Skip to main content Skip to main navigation

Nyt pensionsudspil – hvad betyder det for dig?

Nyt pensionsudspil – hvad betyder det for dig?

15 januar · 2018

”Flere år på arbejdsmarkedet” hedder det lovforslag, regeringen netop har vedtaget. Det kommer til at betyde en række ændringer for din pension uanset alder.

Nu kan det betale sig for ældre at spare op

Der har længe været debat i medierne, om det for den ældre del af befolkningen kunne betale sig at spare yderligere op til pension. De såkaldte samspilsproblemer bevirkede nemlig, at nogle pensionskunder blev modregnet i folkepension, ældrecheck og andre ydelser, så de mistede flere penge, end de havde indbetalt.

Det er der nu lavet om på. Første del af det nye pensionsudspil handler nemlig om at forbedre vilkårene for den del af opsparingen, som ligger tæt på pensionering ved at tillade højere indbetalinger på aldersopsparingen uden modregning.

Tidligere kunne man indbetale 29.600 kr. om året, uden det medførte modregning. Fremover kan der indbetales 46.000 kr. (2018) om året. Beløbet stiger 1.000 kroner om året frem til 2023. Muligheden for at indbetale det høje beløb har man dog først, når der er mindre end fem år til folkepension. Inden er det kun muligt at indbetale 5.100 kr. årligt (2018) på en aldersopsparing.

Fremadrettet kan man også selv vælge, om man ønsker sin aldersopsparing udbetalt som en engangsudbetaling, rateudbetaling eller som livslang pension. Tidligere kunne aldersforsikringen kun udbetales som engangsudbetaling. Dog skal man være opmærksom på, at såfremt man vælger at få aldersopsparingen udbetalt som rateudbetaling eller livslang pension, modregnes udbetalingerne i folkepensionen.

Med en aldersforsikring er det dog vigtigt at have in mente, at hvis man selv eller ens ægtefælle modtager offentlige ydelser, som er indkomstafhængige, kan indbetalingerne på en aldersopsparing potentielt mindske disse ydelser, da aldersopsparingen betragtes som en øget indkomst til husstanden.

Udbetalingstidspunkt – vigtigt ved jobskifte

Der er også sket ændringer for, hvornår man kan få udbetalt sin pension. For pensionsordninger oprettet før 1. maj 2007, har man mulighed for udbetaling, når man fylder 60 år. Pensionsopsparinger oprettet efter 1. maj 2007 og før 2018 kan udbetales, fem år før pensionsalderen. Pensionsopsparinger oprettet efter 1. januar 2018 kan udbetales tre år før pensionsalderen.

Skifter man job, eller hvis virksomheden, man er ansat i, vælger en ny pensionsleverandør, er det vigtigt, at man straks flytter sin gamle ordning med sig til det nye pensionsselskab for at beholde sine rettigheder til tidligere udbetaling af sin pension.

Hvornår man når pensionsalderen afhænger af ens nuværende alder. For ordninger oprettet efter maj 2017 følger udbetalingen den pensionsalder, der er gældende for den enkelte. Da der er planer om at hæve folkepensionsalderen med et år hver femte år, indtil folkepensionsalderen er så høj, at man i gennemsnit har 15 år som folkepensionist, betyder dette, at jo yngre man er, jo ældre skal man være for at nå pensionsalderen.

De nye udspil er kun første del af ændringerne. De løser ikke til fulde samspilsproblemet, og til foråret forhandles anden del af udspillet på plads, hvor blandt andet en løsning af samspilsproblemet står på dagsordenen.

Faktaboks

PENSIONSREFORMEN – DEL 1

Folketinget har pr. 01.01.2018 vedtaget nye regler på pensionsområdet. Nedenfor kan du læse en kort beskrivelse af de væsentligste ændringer:

Udbetalingsperioden for ratepensioner forlænges fra i dag 10 - 25 år til 10 - 30 år – dette giver mulighed for udbetaling af pension i helt op til 30 år.

Udbetaling af pension før folkepensionsalder er muligt fra 5 år før folkepensionsalderen eller fra 60 år (ved pensionsordninger oprettet før 01.05.2007)

For nye pensionsordninger efter den 01.01.2018 ændres reglerne og muligheden for udbetaling nedsættes til 3 år før folkepensionsalderen.

Hvis man overfører sit depot fra en pensionsordning oprettet før 01.01.2018 ved jobskifte eller ved virksomhedens skift af pensionsleverandør, betragtes den nye pensionsordning som etableret før 01.01.2018 og man bibeholder 5 års reglen og evt. 60 års reglen.

Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler for udbetalingsalderen for personer født mellem 1. januar 1959 og 31. december 1962.

Aldersopsparing, som er en sumudbetaling uden fradrag for indbetaling og ingen skat ved udbetaling, har hidtil haft en maksimumindbetaling på 29.600 kr. om året. 

Pr. 01.01.2018 nedsættes dette maksimum til 5.100 kr.

Hvis man har mindre end 5 år til folkepensionsalderen, har man mulighed for at forhøje beløbet til 46.000 kr. (2018), som nu kan indbetales på ordninger med sum-, rate- eller livrenteudbetalinger.

PENSIONSREFORMEN – DEL 2

Vil omfatte samspilsregler i forhold til folkepensionen og andre tilskud, samt øge fordelene ved indbetaling på en pensionsopsparing. Del 2 forventes at blive vedtaget i foråret 2018 og når vi kender udfaldet, vil vi udsende en ny informationsskrivelse.

Har dit pensionsselskab grøn samvittighed?

19 juni · 2019

Bæredygtighed og socialt ansvar er de seneste par år kommet i fokus. Interessen har ligeledes spredt sig til investeringsmarkedet, hvor mange pensionsselskaber har fået øjnene op for potentialet ved at investere bæredygtigt. I en ny analyse undersøger Söderberg & Partners, hvordan Danmarks ni største pensionsselskaber arbejder med bæredygtige og ansvarlige investeringer.

Med lanceringen af FN’s verdensmål i 2015 er bæredygtighed, og social ansvarlighed for alvor kommet på dagsordenen. Eksempelvis mener 49 % af danskerne, at det er afgørende, at deres investerede opsparing øger det positive aftryk på miljøet og/eller klimaet. Det viser en undersøgelse foretaget af Epinion for Deloitte i efteråret 2018.

Pensionssektoren har fået øjnene op for bæredygtige investeringer

Det øgede fokus har ligeledes spredt sig til pensionssektoren, hvor nogle pensionsselskaber sætter lighedstegn mellem bæredygtighed og langsigtede investeringer. Ifølge Lotte Anker-Svendsen, business specialist i Söderberg & Partners Danmark er det noget, vi kommer til at opleve mere af.

I Söderberg & Partners ser vi en tydelig tendens til, at stadig flere pensionsselskaber er begyndt at tage bæredygtige investeringer alvorligt. Bæredygtighedstemaet er blevet et konkurrenceparameter, som pensionsselskaberne implementerer i deres kerneforretning. Det, synes jeg personligt, er en meget spændende udvikling, og jeg er overbevist om, at vi indtil videre kun har set toppen af isbjerget,” udtaler Lotte Anker Svendsen.

Tre pensionsselskaber klarer sig bedre end de andre

For at kunne tilbyde alle pensionskunder den bedste rådgivning følger Söderberg & Partners pensionsselskabernes arbejde med bæredygtige investeringer tæt. På den baggrund præsenteres analysen ”Sustainable Life Insurance Companies – A report about the Danish life insurance companies’ sustainable investment practices”.

Her sammenlignes og vurderes ni danske pensionsselskabers praksis i relation til bæredygtige og socialt ansvarlige investeringer. For at strømline og gøre analysen så forståelig som mulig kategoriseres den samlede vurdering af selskabernes praksisser ud fra trafiklysets grønne, gule og røde farve.

I analysen vurderes det, at særligt tre pensionsselskaber skiller sig ud med deres forretningsprocesser i arbejdet med bæredygtige investeringer. Selskaberne udmærker sig ved, at de hver især har veldefinerede strategier i relation til deres engagement i bæredygtige investeringer, ligesom de også aktivt påtager sig et ansvar for at følge op på området. Derudover adskiller de tre pensionsselskaber sig ved at integrere en række faktorer inden for miljø, sociale forhold og god selskabsledelse i deres beslutningsgrundlag for bæredygtige investeringer.

Er du interesseret i at vide, hvilken vurdering de forskellige pensionsselskaber har fået tildelt? Så kontakt Lotte Anker Svendsen på tlf. 53870409 eller via mail på lotte.anker@soderbergpartners.dk.

Formålet med rapporten ”Sustainable Life Insurance Companies” er at vurdere og sammenligne danske pensionsselskabers praksis for bæredygtige og socialt ansvarlige investeringer. Denne samlede vurdering af pensionsmarkedet styrker den enkelte pensionskundes mulighed for på et oplyst grundlag at vælge et pensionsselskab med den mest bæredygtige pensionsløsning.

Analysen tager udgangspunkt i arbejdet med bæredygtige investeringer blandt ni af Danmarks største pensionsselskaber. De selskaber er AP Pension, Danica Pension, PFA, PKA, Sampension, SEB Pension, Skandia, Topdanmark og Velliv.

Analysens data

Dataindsamlingen beror på offentligt tilgængelige oplysninger om de enkelte pensionsselskaber. Derudover er selskaberne blevet anmodet om at besvare et spørgeskema for at skabe et endnu dybere indblik i, hvordan de konkret arbejder med ansvarlige investeringer, hvoraf deres individuelle besvarelser ofte er blevet fulgt op af yderligere spørgsmål.

Analysens evaluering

For at kunne sammenligne og vurdere de forskellige pensionsselskabers investeringspraksis understøttes analysen af tre overordnede parametre.

Disse parametre er defineret som hhv.

 • Involvering og aktivt ejerskab
 • Bæredygtige ambitioner og værdiskabelse
 • Håndtering og opfølgning på bæredygtige investeringer

På baggrund af disse parametre har vurderes indsatsen blandt hver enkelt pensionsselskab og rangeres ud fra det klassiske trafiklyssystem ved grøn, gul og rød.

Den individuelle vurdering af hvert selskab baserer sig på en bagvedliggende rangering, som samlet giver enten en grøn, gul eller rød vurdering. Derfor er det værd at pointere, at to pensionsselskaber med samme rangering godt kan få to forskellige vurderinger grundet deres forskelle i den bagvedliggende vurdering.

Kvinde: Kend din pension

26 april · 2019

Kvinder lever i gennemsnit længere, tager mere barselsorlov og tjener mindre. Samtidig viser statistikker også, at kvinder typisk trækker sig fra arbejdsmarkedet tidligere end mænd. Derfor har man som kvinde alt at vinde og intet at tabe ved at få styr på sine pensionsforhold. 

Danske kvinder trækker sig i gennemsnit tilbage 2,4 år tidligere end danske mænd. Det viser en opgørelse fra OECD. Personligt er jeg af den holdning, at en tidlig pensionsalder ikke nødvendigvis behøver være et problem. For nogle er det ligefrem et mål. Desværre oplever jeg stadig, at der er en ærgerlig tendens i samfundet til, at mænd generelt har bedre styr på deres pensionsforhold end kvinder. Det manglende pensionsoverblik stiller mange kvinder i en sårbar situation i de tilfælde, at de står overfor en skilsmisse eller en ægtefælles dødsfald.

Derfor har jeg i dette blogindlæg sat mig for at gøre dig klogere på, hvad du som kvinde skal være opmærksom på omkring din pension.

 

Kom godt fra start, når du skal have styr på din pension

Jo før du begynder at spare sammen, jo flere penge har du til at leve det liv, du drømmer om, når du ikke længere har fuld fart på karrieren. Det er efterhånden et råd, som jeg har gentaget rigtig mange gange blandt kunder og i min personlige omgangskreds. Så mange gange, at jeg sommetider føler mig som en CD-afspiller, der kun kan spille det samme hit igen og igen. Det bliver min anbefaling nu ikke mindre vigtig af!

Det er nemlig de færreste, som kan leve udelukkende af deres folkepension, som på nuværende tidspunkt udgør 75.780 kr. om året før skat. Jeg har oplevet adskillige eksempler på folk, som desværre har måtte skifte parcelhuset ud med noget mindre for at kunne klare deres daglige udgifter. 

Derfor er det vigtigt, at du allerede nu overvejer, hvilke drømme du har for dit liv, når du trækker dig tilbage. På den måde kan du nemmere vurdere, om du har mulighed for at spare nok sammen. Her er min professionelle erfaring, at mange faktisk har råd til at drømme store tanker, hvis blot de sætter nogle få ekstra hundrede kroner ind på deres pensionsopsparing hver måned.

Du kan allerede nu logge på pensionsinfo.dk med dit NemID og få et samlet overblik over dine pensionsforhold.

Derudover anbefaler jeg, at du løbende justerer din pension, så den passer til din livssituation – hvad enten du flytter sammen med en kæreste, skal giftes, får børn eller bliver skilt. Et godt råd er, at du tager dine pensionsforhold op til overvejelse hvert 2.-3. år. 

 

Når to bliver til flere…

Jeg tog da hele barselsorloven selv, for dengang virkede det bare mest naturligt for min mand og jeg. Jeg ville bare ønske, at vi havde haft en snak om, hvordan vi kunne fordele vores indkomst, så jeg ikke skulle skære så meget ned på indbetalingerne til min pension”.  Sådan svarede en af mine veninder til mig forleden, da jeg spurgte hende, hvordan hun og hendes mand havde fordelt deres barselsorlov, da de fik deres førstefødte. Og min veninde er langtfra den eneste, der mener, at den første tid er vigtig at prioritere.

I Danmark tager kvinder nemlig langt størstedelen af barselsorloven. Det svarer ifølge Danmarks Statistik til, at mødrene i 2014 tog 91% af barslen mod 9% af fædrene. Her er nogle så heldige at kunne få fuld løn under hele barselsperioden. Andre kan få fuld løn en del af tiden – og så er der dem, hvor orloven bliver en mere kostbar affære, når de skal klare sig med barselsdagpenge.

Det betyder for manges tilfælde en lønnedgang på flere tusinde kroner om måneden, hvilket også vil kunne ses på indbetalingerne til ens pensionsordning. Det kan du heldigvis rette op på ved at justere på dine pensionsindbetalinger, når du igen begynder at arbejde. Derfor anbefaler jeg altid, at du får gennemgået din pensionsordning efter din barselsorlov.

Selv hvis du skal klare dig med barselsdagpenge, kan du heldigvis beholde dine forsikringer – herunder din livsforsikring og din forsikring ved tab af erhvervsevne. Det sker oftest ved, at udgiften til disse forsikringer trækkes fra din pensionsopsparing. På den måde er du stadig dækket, hvis du skulle blive ramt af længerevarende sygdom, nedsat arbejdsevne efter 3 måneders sygdom, ligesom dine pårørende også er sikret i det tilfælde, at du dør.

 

Når livet ikke er en fryd

For de fleste ægteskaber vil der unægtelig opstå konflikter. Nogle større end andre. Og ifølge Danmarks Statistik bliver det rungende JA for 51% af alle ægteskaber til et klart NEJ. En skilsmisse er ofte en overvældende oplevelse, hvor intet er sikkert og ens følelser sidder lidt uden på tøjet.

I en sådan situation kan du dog glæde dig over, at du selv beholder alle de penge du sparer op via din egen pensionsordning, og at de derfor ikke indgår i bodelingen mellem dig og din ægtefælle. Det gælder både din rate-, kapital- og livrentepension. Hvis I ønsker at få vurderet og behandlet jeres sag så rimeligt som muligt, anbefaler jeg, at du og din ægtefælle får en pensionsrådgiver til at hjælpe jer.

 

Sådan får du et bedre pensionsoverblik

 • pensionsinfo.dk kan du altid få et overblik og se, hvor meget du får udbetalt, når du går på pension.

 • Justér din pension løbende eller ca. hvert 2.-3. år, så det passer med din livssituation. Her er det værd at huske på, at hvis du ønsker at justere din forsikringer, så du fx får mere eller mindre dækning ved dødsfald, kritisk sygdom eller tabt arbejdsevne, så skal du også se på om din opsparing stadig er, som du ønsker.

 • Du kan også kontakte en pensionsrådgiver og få vejledning om alt, der har med din pension at gøre. En pensionsrådgiver kan nemlig med udgangspunkt i dit liv rådgive dig om, hvordan du med få enkelte justeringer kan få råd til det, liv du drømmer om – både før, og efter du trækker dig tilbage fra arbejdsmarkedet.

Påskequiz: Er du ægspert i din pension?

17 april · 2019

Hvor mange danskere sparer ikke nok op til at kunne leve det pensionistliv, de drømmer om? Det og seks andre spørgsmål kan du gætte med om i vores påskequiz om pension.

For 100 år siden var der ikke noget, der hed livrente- eller folkepension. Faktisk var det kun de dårligst stillede ældre, som fik udbetalt en beskeden understøttelse, når de ikke længere kunne arbejde.

Siden er der sket meget, hvilket betyder, at man i dag kan finde Danmark i toppen over lande med de bedste vilkår på pensionsområdet. Men har du styr på, hvad der er rigtig og forkert, når det kommer til almene pensionsspørgsmål?

Herunder finder du quizzen i en printvenlig version. Så kan du quizze dine gæster til påskefrokosten.

Påskequiz - printvenlig version


1. Hvordan får du din pensionsopsparing udbetalt, hvis det er en livrentepension?
a. Du får alt udbetalt på én gang, når du går pension

b. Du får det samme beløb udbetalt én gang om måneden fra du går på pension og resten af dit liv

c. Du får hele beløbet udbetalt i løbet af en tidsbestemt periode, du selv vælger


2. I hvilken alder kan du tidligst få udbetalt din folkepension, hvis du er født mellem 1. juli 1960 og 31. december 1962?
a. 62 år

b. 67 år

c. 75 år


3. De fleste har en pensionsordning via deres arbejde. Men hvad hvis du er selvstændig?
a. Når du opretter et CVR-nummer, bliver du automatisk tilknyttet en pensionsopsparing

b. Som selvstændig skal du selv sørge for at tegne en pensionsopsparing

c. De fleste selvstændige kan leve af overskuddet fra deres virksomhed. Derfor er der ingen grund til, at de sparer op til deres alderdom


4. Mange danskere sparer ikke nok op til at kunne leve det pensionistliv, de drømmer om. Men hvor mange danskere lagde i 2018 ikke nok til side til deres alderdom?
a. 125.000 danskere

b. 300.000 danskere

c. 750.000 danskere


5. Du og din ægtefælle har tegnet en livsforsikring med nærmeste pårørende som begunstiget. Hvem arver pengene, hvis du dør?

a. Det gør de børn, du og din ægtefælle har sammen

b. Det gør din ægtefælle

c. Pengene deles ligeligt mellem din ægtefælle og jeres fælles børn


6. Hvor meget må du i 2019 indbetale til din ratepension via din arbejdsgiver?
a. 55.900 kr.

b. 54.000 kr.

c. 100.000 kr.


7. Du har tegnet livsforsikringer via både din bank og i en pensionsordning hos din arbejdsgiver. Hvad sker der med dem, hvis du dør?
a. Det er kun den ene livsforsikring, som bliver udbetalt

b. Den ene livsforsikring bliver udbetalt, mens det kun er 1/3 af den anden, som udbetales

c. Begge livsforsikringer bliver udbetalt

Er du nysgerrig på, hvordan du klarede dig? Så scroll forbi billedet og få de korrekte svar.

 

De korrekte svar til vores påskequiz om pension

De korrekte svar til vores påskequiz om pension

 1. Det korrekte svar er B. Med en livrentepension kan du sikre din økonomi med en fast udbetaling hver måned lige så længe, du lever.

 2. Det korrekte svar er A. Hvis du er født mellem 1. juli 1960 og 31. december 1962 kan du tidligst få udbetalt din folkepension, når du fylder 62 år.

 3. Det korrekte svar er B. Hvis du er selvstændig, er det vigtigt, at du selv tænker på din økonomiske fremtid. Ellers kan du risikere, at du måske kun har din folkepension at leve af, når du går på pension. Læs hvilke overvejelser, vores pensionsmægler anbefaler, at du som selvstændig gør dig i artiklen: Genkender du som selvstændig disse 3 udbredte pensionsmyter?

 4. Det korrekte svar er C. Ifølge en opgørelse fra Finansministeriet fra 2018 sparer 750.000 danskere i alderen 25-59 år slet ikke eller kun i begrænset omfang op til deres pension.

 5. Det korrekte svar er B. Når du tegner en livsforsikring, hvor du begunstiger nærmeste pårørende, er det din ægtefælle, som arver udbetalingen i tilfælde af din død.

 6. Det korrekte svar er A. I 2019 må du maks. indbetale 55.900 kr. til din ratepension. Overstiger du grænsen for indbetalinger, vil du i din årsopgørelse blive bedt om at betale en restskat. Det kan du heldigvis komme udenom. Læs hvordan i artiklen: Undgå at betale restskat, hvis du har sparet for meget op til din ratepension

 7. Det korrekte svar er C. Begge dine livsforsikringer bliver udbetalt i tilfælde af, at du dør.