Skip to main content Skip to main navigation

Nyt pensionsudspil – hvad betyder det for dig?

Nyt pensionsudspil – hvad betyder det for dig?

15 januar · 2018

”Flere år på arbejdsmarkedet” hedder det lovforslag, regeringen netop har vedtaget. Det kommer til at betyde en række ændringer for din pension uanset alder.

Nu kan det betale sig for ældre at spare op

Der har længe været debat i medierne, om det for den ældre del af befolkningen kunne betale sig at spare yderligere op til pension. De såkaldte samspilsproblemer bevirkede nemlig, at nogle pensionskunder blev modregnet i folkepension, ældrecheck og andre ydelser, så de mistede flere penge, end de havde indbetalt.

Det er der nu lavet om på. Første del af det nye pensionsudspil handler nemlig om at forbedre vilkårene for den del af opsparingen, som ligger tæt på pensionering ved at tillade højere indbetalinger på aldersopsparingen uden modregning.

Tidligere kunne man indbetale 29.600 kr. om året, uden det medførte modregning. Fremover kan der indbetales 46.000 kr. (2018) om året. Beløbet stiger 1.000 kroner om året frem til 2023. Muligheden for at indbetale det høje beløb har man dog først, når der er mindre end fem år til folkepension. Inden er det kun muligt at indbetale 5.100 kr. årligt (2018) på en aldersopsparing.

Fremadrettet kan man også selv vælge, om man ønsker sin aldersopsparing udbetalt som en engangsudbetaling, rateudbetaling eller som livslang pension. Tidligere kunne aldersforsikringen kun udbetales som engangsudbetaling. Dog skal man være opmærksom på, at såfremt man vælger at få aldersopsparingen udbetalt som rateudbetaling eller livslang pension, modregnes udbetalingerne i folkepensionen.

Med en aldersforsikring er det dog vigtigt at have in mente, at hvis man selv eller ens ægtefælle modtager offentlige ydelser, som er indkomstafhængige, kan indbetalingerne på en aldersopsparing potentielt mindske disse ydelser, da aldersopsparingen betragtes som en øget indkomst til husstanden.

Udbetalingstidspunkt – vigtigt ved jobskifte

Der er også sket ændringer for, hvornår man kan få udbetalt sin pension. For pensionsordninger oprettet før 1. maj 2007, har man mulighed for udbetaling, når man fylder 60 år. Pensionsopsparinger oprettet efter 1. maj 2007 og før 2018 kan udbetales, fem år før pensionsalderen. Pensionsopsparinger oprettet efter 1. januar 2018 kan udbetales tre år før pensionsalderen.

Skifter man job, eller hvis virksomheden, man er ansat i, vælger en ny pensionsleverandør, er det vigtigt, at man straks flytter sin gamle ordning med sig til det nye pensionsselskab for at beholde sine rettigheder til tidligere udbetaling af sin pension.

Hvornår man når pensionsalderen afhænger af ens nuværende alder. For ordninger oprettet efter maj 2017 følger udbetalingen den pensionsalder, der er gældende for den enkelte. Da der er planer om at hæve folkepensionsalderen med et år hver femte år, indtil folkepensionsalderen er så høj, at man i gennemsnit har 15 år som folkepensionist, betyder dette, at jo yngre man er, jo ældre skal man være for at nå pensionsalderen.

De nye udspil er kun første del af ændringerne. De løser ikke til fulde samspilsproblemet, og til foråret forhandles anden del af udspillet på plads, hvor blandt andet en løsning af samspilsproblemet står på dagsordenen.

Faktaboks

PENSIONSREFORMEN – DEL 1

Folketinget har pr. 01.01.2018 vedtaget nye regler på pensionsområdet. Nedenfor kan du læse en kort beskrivelse af de væsentligste ændringer:

Udbetalingsperioden for ratepensioner forlænges fra i dag 10 - 25 år til 10 - 30 år – dette giver mulighed for udbetaling af pension i helt op til 30 år.

Udbetaling af pension før folkepensionsalder er muligt fra 5 år før folkepensionsalderen eller fra 60 år (ved pensionsordninger oprettet før 01.05.2007)

For nye pensionsordninger efter den 01.01.2018 ændres reglerne og muligheden for udbetaling nedsættes til 3 år før folkepensionsalderen.

Hvis man overfører sit depot fra en pensionsordning oprettet før 01.01.2018 ved jobskifte eller ved virksomhedens skift af pensionsleverandør, betragtes den nye pensionsordning som etableret før 01.01.2018 og man bibeholder 5 års reglen og evt. 60 års reglen.

Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler for udbetalingsalderen for personer født mellem 1. januar 1959 og 31. december 1962.

Aldersopsparing, som er en sumudbetaling uden fradrag for indbetaling og ingen skat ved udbetaling, har hidtil haft en maksimumindbetaling på 29.600 kr. om året. 

Pr. 01.01.2018 nedsættes dette maksimum til 5.100 kr.

Hvis man har mindre end 5 år til folkepensionsalderen, har man mulighed for at forhøje beløbet til 46.000 kr. (2018), som nu kan indbetales på ordninger med sum-, rate- eller livrenteudbetalinger.

PENSIONSREFORMEN – DEL 2

Vil omfatte samspilsregler i forhold til folkepensionen og andre tilskud, samt øge fordelene ved indbetaling på en pensionsopsparing. Del 2 forventes at blive vedtaget i foråret 2018 og når vi kender udfaldet, vil vi udsende en ny informationsskrivelse.