Skip to main content Skip to main navigation

Nyt pensionsudspil – hvad betyder det for dig?

Nyt pensionsudspil – hvad betyder det for dig?

15 januar · 2018

”Flere år på arbejdsmarkedet” hedder det lovforslag, regeringen netop har vedtaget. Det kommer til at betyde en række ændringer for din pension uanset alder.

Nu kan det betale sig for ældre at spare op

Der har længe været debat i medierne, om det for den ældre del af befolkningen kunne betale sig at spare yderligere op til pension. De såkaldte samspilsproblemer bevirkede nemlig, at nogle pensionskunder blev modregnet i folkepension, ældrecheck og andre ydelser, så de mistede flere penge, end de havde indbetalt.

Det er der nu lavet om på. Første del af det nye pensionsudspil handler nemlig om at forbedre vilkårene for den del af opsparingen, som ligger tæt på pensionering ved at tillade højere indbetalinger på aldersopsparingen uden modregning.

Tidligere kunne man indbetale 29.600 kr. om året, uden det medførte modregning. Fremover kan der indbetales 46.000 kr. (2018) om året. Beløbet stiger 1.000 kroner om året frem til 2023. Muligheden for at indbetale det høje beløb har man dog først, når der er mindre end fem år til folkepension. Inden er det kun muligt at indbetale 5.100 kr. årligt (2018) på en aldersopsparing.

Fremadrettet kan man også selv vælge, om man ønsker sin aldersopsparing udbetalt som en engangsudbetaling, rateudbetaling eller som livslang pension. Tidligere kunne aldersforsikringen kun udbetales som engangsudbetaling. Dog skal man være opmærksom på, at såfremt man vælger at få aldersopsparingen udbetalt som rateudbetaling eller livslang pension, modregnes udbetalingerne i folkepensionen.

Med en aldersforsikring er det dog vigtigt at have in mente, at hvis man selv eller ens ægtefælle modtager offentlige ydelser, som er indkomstafhængige, kan indbetalingerne på en aldersopsparing potentielt mindske disse ydelser, da aldersopsparingen betragtes som en øget indkomst til husstanden.

Udbetalingstidspunkt – vigtigt ved jobskifte

Der er også sket ændringer for, hvornår man kan få udbetalt sin pension. For pensionsordninger oprettet før 1. maj 2007, har man mulighed for udbetaling, når man fylder 60 år. Pensionsopsparinger oprettet efter 1. maj 2007 og før 2018 kan udbetales, fem år før pensionsalderen. Pensionsopsparinger oprettet efter 1. januar 2018 kan udbetales tre år før pensionsalderen.

Skifter man job, eller hvis virksomheden, man er ansat i, vælger en ny pensionsleverandør, er det vigtigt, at man straks flytter sin gamle ordning med sig til det nye pensionsselskab for at beholde sine rettigheder til tidligere udbetaling af sin pension.

Hvornår man når pensionsalderen afhænger af ens nuværende alder. For ordninger oprettet efter maj 2017 følger udbetalingen den pensionsalder, der er gældende for den enkelte. Da der er planer om at hæve folkepensionsalderen med et år hver femte år, indtil folkepensionsalderen er så høj, at man i gennemsnit har 15 år som folkepensionist, betyder dette, at jo yngre man er, jo ældre skal man være for at nå pensionsalderen.

De nye udspil er kun første del af ændringerne. De løser ikke til fulde samspilsproblemet, og til foråret forhandles anden del af udspillet på plads, hvor blandt andet en løsning af samspilsproblemet står på dagsordenen.

Faktaboks

PENSIONSREFORMEN – DEL 1

Folketinget har pr. 01.01.2018 vedtaget nye regler på pensionsområdet. Nedenfor kan du læse en kort beskrivelse af de væsentligste ændringer:

Udbetalingsperioden for ratepensioner forlænges fra i dag 10 - 25 år til 10 - 30 år – dette giver mulighed for udbetaling af pension i helt op til 30 år.

Udbetaling af pension før folkepensionsalder er muligt fra 5 år før folkepensionsalderen eller fra 60 år (ved pensionsordninger oprettet før 01.05.2007)

For nye pensionsordninger efter den 01.01.2018 ændres reglerne og muligheden for udbetaling nedsættes til 3 år før folkepensionsalderen.

Hvis man overfører sit depot fra en pensionsordning oprettet før 01.01.2018 ved jobskifte eller ved virksomhedens skift af pensionsleverandør, betragtes den nye pensionsordning som etableret før 01.01.2018 og man bibeholder 5 års reglen og evt. 60 års reglen.

Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler for udbetalingsalderen for personer født mellem 1. januar 1959 og 31. december 1962.

Aldersopsparing, som er en sumudbetaling uden fradrag for indbetaling og ingen skat ved udbetaling, har hidtil haft en maksimumindbetaling på 29.600 kr. om året. 

Pr. 01.01.2018 nedsættes dette maksimum til 5.100 kr.

Hvis man har mindre end 5 år til folkepensionsalderen, har man mulighed for at forhøje beløbet til 46.000 kr. (2018), som nu kan indbetales på ordninger med sum-, rate- eller livrenteudbetalinger.

PENSIONSREFORMEN – DEL 2

Vil omfatte samspilsregler i forhold til folkepensionen og andre tilskud, samt øge fordelene ved indbetaling på en pensionsopsparing. Del 2 forventes at blive vedtaget i foråret 2018 og når vi kender udfaldet, vil vi udsende en ny informationsskrivelse.

Sådan får du råd til det pensionsliv, du drømmer om

7 oktober · 2019

Det er vigtigt, at du sparer op til dit pensionsliv på den rigtige måde. Her handler det i høj grad om, at du sikrer dig adgang til din formue, mens du stadig har mulighed for at omsætte den til kroner og øre. Det forklarer pensionsmægler Anders Valdemar Juhl i denne artikel, hvor han samtidig giver dig gode råd til, hvordan du får råd til det liv, du drømmer om, når du en dag går på pension.

Økonomisk fleksibilitet er nøglen til et rigere pensionsliv

Nøgleordet bag et rigere pensionsliv er økonomisk fleksibilitet, og det kan du opnå ved at fordele din opsparing mellem flere forskellige muligheder. Den største fleksibilitet får du ved at have en pensionsordning i kombination med en opsparing. Så kan du selv vælge, hvornår og hvor hurtigt du vil bruge af dine penge.
 
Min erfaring er, at det mest optimale for rigtig mange er at have en formue, man kan hæve som et engangsbeløb kombineret med både en tidsbegrænset pension og livsvarig pension, som man får udbetalt løbende. Denne løsning gør, at du har adgang til din formue, når du får brug for den, samtidig med, at du har et økonomisk sikkerhedsnet og en livslang indtægt, som du kan justere på, og som dækker dig hele livet.

Dit valg af pensionsløsning nu har stor betydning for din økonomi, når du en dag går på pension.

Er din indtægt under 513.400 kr. (2019)?

Hvis du ikke betaler topskat, vil jeg anbefale dig at spare op med en aldersopsparing. På den måde risikerer du ikke at blive modregnet i dine offentlige ydelser, når du går på pension. Dernæst kan du med fordel supplere med en ratepension og så evt. en livsvarig livrente.

Eftersom du ikke betaler topskat, har du ikke mulighed for at få fradrag på dine indbetalinger til en aldersopsparing. Til gengæld er udbetalingen af din aldersopsparing skattefri, hvis altså du får udbetalt den på én gang. Derudover kan du glæde dig over, at du kun skal betale 15,3% i PAL-skat (pensionsafkastskat), hvilket også gælder for de andre opsparingsløsninger.

Er din indtægt over 513.400 kr. (2019)?

Når du betaler topskat, kan du med fordel spare op via en ratepension og omsætte topskatten til en bundskat, når du en dag går på pension. Denne muligheder gælder såfremt din årlige pensionsindtægt som pensionist forbliver under topskattegrænsen. På den måde opnår du en skattegevinst, så du i stedet for at betale en topskat på ca. 56% kan nøjes med at betale en bundskat på ca. 36,5%.

Ønsker du at have en ratepension i kombination med en livslang pension, som udbetales, så længe du lever, vil en livsvarig livrente være et godt supplement. Hvis du samtidig ønsker at sikre dine nærmeste, inden du begynder at få udbetalt din livrente, kan du tilkøbe en garanti, som samtidig reducerer størrelsen af livrenten.


Køb de røde bøffer, mens du kan tygge dem

For de fleste mennesker falder forbruget, jo ældre de bliver. Derfor råder jeg ofte mine kunder til at sikre sig, at de får glæde af en højere pensionsindtægt de første 10-15 år af deres pensionsliv samtidig med, at de har deres livspension. Eller sagt med andre ord: køb de røde bøffer, mens du kan tygge dem.
 
Den største fordel ved at spare op til dit pensionsliv gennem en pensionsordning er, at dit afkast ved denne opsparingsform kun beskattes med en PAL-skat (pensionsafkastskat) på 15,3%. Det er en væsentlig forskel fra den almindelige opsparingskonto i banken, da du her som minimum betaler 27% i afkastskat.

Et lån i din friværdi er et godt supplement til din pensionsopsparing

Som pensionsmægler oplever jeg, at rigtig mange mennesker er utrolig opsatte på at få betalt deres gæld af på huset, inden de går på pension. Men det er ikke nødvendigvis den bedste løsning for alle. I dag oplever mange boligejere nemlig, at banken er mindre villige til at godkende lån i husets friværdi. Den dag man så ønsker at gå på pension, kan bankens nej til et lån betyde, at man er tvunget til at sælge huset for at få frigjort opsparingen i boligen. En svær beslutning som langt de færreste boligejere er begejstret for. Derfor anbefaler jeg, at du placerer din opsparing i en løsning, hvor du ikke behøver være afhængig af din bank eller kreditinstitut. 
 
Har du friværdi i din bolig, kan det være en attraktiv løsning for dig at få denne frigjort, mens det stadig er muligt. Med et lån i din boligs friværdi kan du få et godt supplement til pensionen, ligesom provenuet fra lånet ikke modregnes de offentlige ydelser såsom folkepensionen. Din indtægt fra friværdien er beskattede midler og kan således være en attraktiv måde at supplere dine løbende pensionsindtægter på.
 
Lige nu er det særlig attraktivt at optage lån i friværdien med en fast rente på ca. 0-0,5% over 30 år og samtidig søge om afdragsfrihed. Herved låser du renten fast de næste 30 år, og kan således disponere over provenuet, så snart du har behov for det. De penge, du får ud af din friværdi, kan du med fordel placere i et såkaldt opbevaringsdepot og investere dem i indeksinvesteringsforeninger med lave omkostninger. Jeg vil dog anbefale dig, at du undgår bankernes egne investeringsforeninger, da de ofte er alt for dyre. 
 
Min kolleger og jeg hjælper for tiden mange boligejere med at omsætte deres u-belånte mursten til afdrag, man kan bruge i sit pensionsliv til at leve og opleve for. Du skal dog først sørge for at få din bolig vurderet, hvorefter du ansøger banken om et lånetilbud. 
 
Få herefter en uvildig rådgiver til at vurdere, om bankens tilbud er attraktivt for dig og din situation. I mange tilfælde anbefaler vi, at du indhenter boligvurderinger og tilbud fra flere forskellige banker, så du kan være sikker på, at du får de mest optimale vilkår.
 

5 gode råd til at få mere ud af din økonomi

  1. Når du sparer op til dit pensionsliv, skal du sikre dig, at du kan få adgang til din formue, når du har brug for den. Derfor er det vigtigt, at du spreder din formue mellem pensionsordninger, fri opsparing i banken samt evt. opsparing i selskab
  2. Fokusér på at holde dine investeringsomkostninger nede. Der er ingen sammenhæng mellem at betale høje omkostninger og at få et højt afkast
  3. Husk at begunstige de rigtige personer på dine pensionsaftaler
  4. Det giver rigtig god mening at få lavet et testamente, en ægtepagt og en fremtidsfuldmagt. På den måde sikrer du at arven falder i de rigtige hænder og du ikke kommer til at betale Staten mere end nødvendigt i arveafgift
  5. Søg vejledning hos en uvildig rådgiver, så du får lavet en personlig og skræddersyet nedsparingsplan, som tager hensyn til samspillet med de offentlige ydelser. Så undgår du unødige modregninger og får på den måde mest ud af din økonomi, når du en dag går på pension.
 

Vil du vide, hvordan du får mest muligt ud af din økonomi?

Så tilbyder vi i Söderberg & Partners dig et rådgivningskoncept kaldet Værdiplanlægning. Her får du uvildig rådgivning om, hvordan du sikrer dig selv og din husstand et pensionsliv, hvor alle jeres muligheder bliver optimeret, præcis som I ønsker.
 
 

Værdiplanlægning

5 råd til dig, der har under 10 år tilbage på arbejdsmarkedet

6 september · 2019

Der er mange ting at forholde sig til, når du begynder at have mindre end 10 år tilbage på arbejdsmarkedet. Samtidig er det også nu, at du skal til at gøre dig nogle dybere tanker om din tilværelse efter et langt arbejdsliv. Her giver vores pensionsmægler Bo Lykke dig 5 konkrete råd til, hvad du skal begynde at overveje allerede nu.

50 er det nye 40! stod der med store bogstaver på forsiden af det modemagasin, som prydede bladstativet i mit lokale supermarked. Og på trods af min ellers begrænsede interesse i dameblade, slog udsagnet alligevel en krog i mig og satte mine tanker i gang.

Der er nemlig masser af fordele ved at være fyldt 50 – især set gennem mine faglige briller som pensionsmægler. Mange mennesker i 50’erne er f.eks. nået til et punkt i livet, hvor der er mere luft i økonomien, fordi børnene er flyttet hjemmefra, lønnen er høj og friværdien i boligen er ved at være ganske fornuftig. Samtidig er der stadig god tid til at spare op til pensionslivet. Alligevel synes mange, at det er uoverskueligt at finde ud, hvordan man får råd til sit fremtidige liv som pensionist. 

For at gøre det så overskueligt for dig som muligt, har jeg samlet 5 konkrete råd til, hvad du skal begynde at tænke over, når du har under 10 år tilbage af dit arbejdsliv.

1. Reflektér over og sæt derefter ord på, hvilke drømme du har til din tilværelse som pensionist

Tal med din ægtefælle og venner om dine fremtidsønsker. Det styrker processen for, at du stille og roligt nærmer dig en retning for, hvor dine drømme skal lede dig hen. Tag evt. samtalen igen efter noget tid – jo skarpere du er omkring dine drømme for et godt pensionsliv, des nemmere bliver det at vide, hvor langt din pensionsopsparing rækker. En GPS virker jo også bedst, når du kan indtaste en destination, ikk?

2. Skab dig en identitet, som ikke kun omhandler dit arbejde

I mit arbejde som pensionsmægler har jeg erfaret, hvordan rigtig mange mennesker oplever, at tomheden efter et langt arbejdsliv kan være øredøvende, når hele ens identitet er bundet op på faglige udfordringer og et meningsfuldt arbejde. Her har kvinder typisk nemmere ved at omstille sig til deres nye tilværelse, mens mange mænd kan finde det svært. Derfor anbefaler jeg tit mine kunder, at de sørger for at holde sig aktive – både fysisk og socialt. Ved at omgås andre mennesker i f.eks. foreninger får man nemlig stimuleret sin sociale intelligens, hvilket styrker ens fantasi og giver ny inspiration.

3. Overvej din boligsituation – skal du flytte eller blive boende

Din bolig giver dig ikke bare tag over hovedet. Den er også afgørende for din trivsel og økonomi. Derfor er det vigtigt, at du overvejer, hvordan du ønsker at bo, når du nærmer dig din pension. Tænk nogle år ud i fremtiden og overvej, om du kan se dig selv blive ældre dér, hvor du bor i dag, eller om du måske vil blive gladere ved at flytte til noget mindre.


4. Undgå at begrænse dig i dine muligheder for et godt pensionsliv

Jeg oplever ofte kunder sige ”Jeg SKAL jo blive ved med at arbejde, indtil jeg bliver folkepensionist” – i forestillingen om, at der ikke er råd før. Men hvad nu, hvis du har råd til at gå fra tidligere? Mange mennesker har mange flere penge til rådighed, end de lige går og regner med, fordi de ikke har et overblik over deres forskellige pensionsopsparinger, friværdi i huset og opsparing i investeringer og værdipapirer.

5. Lad ikke dine tanker og forberedelse gå til spilde – få skabt det fulde overblik

Når først du er i gang med at tænke over dit pensionsliv, kan ideer, tanker og drømme let blive svære at tøjle. Desværre oplever jeg tit kunder, som ikke har tænkt over deres muligheder tids nok. Det kan f.eks. være, at den friværdi, der var planlagt til at forsøde pensionstilværelsen, pludselig ikke kan belånes alligevel.

Derfor anbefaler jeg, at du allerede nu begynder at forholde dig konkret til din situation. Her kan en komplet gennemgang af din økonomi- og pensionsforhold give dig et visuelt konkret overblik over, hvor mange penge du har til at udleve dine drømme. Med adskillige år til at din pensionstilværelse starter, har du nemlig stadig god mulighed for at lave ændringer i din økonomi – hvad end det drejer sig om for dig at øge din pensionsopsparing, dine frie midler eller på anden vis sikre, at din samlede økonomi forbliver så fleksibel som mulig.

Så kan du føle dig tryg ved, at en faglig kompetent rådgiver med stor økonomisk indsigt præsenterer alle muligheder for dig, så du er bedre i stand til at træffe netop de valg, der sikrer dig et pensionsliv lige efter dine drømme.

 

Vil du vide, hvordan du får mest muligt ud af din økonomi?

Så tilbyder vi i Söderberg & Partners dig et rådgivningskoncept kaldet Værdiplanlægning. Her får du uvildig rådgivning om, hvordan du sikrer dig selv og din husstand et pensionsliv, hvor alle jeres muligheder bliver optimeret, præcis som I ønsker.

Læs hvad du får med vores Værdiplanlægning

Det skal være nemt at blive klog på pensionsmarkedet

Pensionsmarkedet er for mange en jungle at navigere i. Men sådan behøver det ikke være. Derfor har vi i Söderberg & Partners taget skeen i den anden hånd og skabt et unikt og avanceret analyseværktøj med det formål at tilbyde vores kunder en mere komplet og professionel rådgivning. Værktøjet har vi kaldt Market@Wise.

Man skal se sig godt for, når man overvejer at skifte sin virksomheds pensionsordning ud. Der er nemlig stor forskel på pensionsselskabernes rammeaftaler, hvilket ofte kan være både forvirrende og svært at gennemskue.

I Söderberg & Partners mener vi dog, at en grundig og uvildig analyse af pensionsmarkedet skaber de bedste vilkår for en god pensionsrådgivning. Det er samtidig årsagen til, at vi har en af Nordens største uafhængige analyseafdelinger i forsikrings- og pensionsbranchen.

 

Market@Wise skaber værdi for vores kunder

Med fokus på at yde den bedste pensionsrådgivning har vi udviklet Market@Wise. Værktøjet gør det muligt for vores pensionsmæglere at analysere og sammenligne hver enkelt kundes pensionsforhold med pensionsselskabernes rammeaftaler på tværs af 180 forskellige parametre.

De mange parametre spænder over alt fra pensionsselskabernes konkrete produktvilkår inden for f.eks. tab af erhvervsevne, kritisk sygdom og bæredygtighed til økonomiske parametre som priser, omkostninger og afkast. Det er variabler som disse, der adskiller de forskellige pensionsselskaber fra hinanden, ligesom de også kan få stor betydning for kundens pensionsforhold.

For at sikre vores kunder det bedst mulige visuelle overblik, har vi rangeret pensionsselskabernes rammeaftaler med udgangspunkt i det klassiske trafiklyssystem.

Farverne i trafiklyssystemet beskriver følgende vurderinger:

  • Grøn symboliserer et parameter, der ligger i den bedre ende af pensionsmarkedet
  • Gul symboliserer et parameter, der ligger på benchmark – midt i pensionsmarkedet
  • Rød symboliserer et parameter, der ligger i den dårlige ende af pensionsmarkedet

På den måde har vores pensionsmæglere de bedste forudsætninger til at tilbyde alle kunder en professionel rådgivning, som er mere analytisk, transparent og visuelt overskuelig.

Er du interesseret i at vide, hvilken pensionsløsning, der matcher jeres behov bedst? Så find din lokale pensionsmægler lige her.