Skip to main content Skip to main navigation

Söderberg & Partners kaprer en af transportbranchens tunge drenge

Söderberg & Partners kaprer en af transportbranchens tunge drenge

1 august · 2017

Söderberg & Partners styrker endnu engang deres team af transporteksperter. Sværvægteren inden for forsikring til transportbranchen, Allan Thomsen, bliver en del af den hurtigtvoksende forsikringsmæglervirksomhed Söderberg & Partners. 

Antallet af udbydere af transportforsikringer over de seneste år er steget fra at primært to større aktører var på markedet, til at der nu er mange flere aktører og udenlandske selskaber, som vil ind på det danske transportmarked. Det gør forsikringsområdet langt mere interessant for kunderne at være mæglerbetjent.

”Det er tydeligt for hele branchen at Söderberg & Partners har øje for tendensen og satser hårdt på transportsegmentet, og derfor har samlet nogle af de mest kompetente forsikringseksperter indenfor transport. Med deres kompetencer kan Söderberg & Partners give kunderne merværdi i hverdagen. Her gælder ikke kun en udbudsrunde, men også rådgivning i forbindelse med skadesbehandling med specialer indenfor reglerne NSAB og CMR, servicering heraf og tilgængelighed som er væsentlig når skaden er sket”, udtaler Allan Thomsen. 

”Det har været et naturligt valg for mig at blive en del af den forsikringsmæglervirksomhed, som har markeret sig tydeligt med et rendyrket transportkoncept og analysebaseret rådgivning siden de indtog transportbranchen i september 2016”
Allan Thomsen kundechef

Allan Thomsen har i mere end 30 år haft tilknytning til transportbranchen, og de seneste 16 år har han haft ansvar for formidling af erhvervsforsikringer til transportsegmentet i kraft af sit virke hos ITD Forsikringsservice.

” Allan Thomsen har de seneste år været en væsentlig medspiller i udviklingen af forsikringsprodukter, til de virksomheder der har grænseoverskridende interesser i Europa. En efterspørgsel som vi hos Söderberg og Partners også har mærket til, og vi er i den grad glade for igen at kunne opruste, og denne gang med Allans erfaring og kendskab til den del af transportbranchen. Vores kunder vil have helhedsløsninger og gerne kun ét sted, hvor de skal henvende sig”, understreger partner Pelle Bo Jensen.

Sideløbende med Allan Thomsens start pr. 1. August 2017 vil netop helhedsløsninger til transportbranchen og one-point-of-contact være et af mæglervirksomhedens strategiske indsatsområder. Samtidig ser man på udvidelse i form af nye partneraftaler. 

Ekspertens råd: Det skal du overveje, når du forsikrer dit byggeri

24 juni · 2019

Fyldte ordrebøger giver travlhed i den danske byggebranche. Men travlheden øger samtidig risikoen for fejl, mangler og forsinkelser. Fejl som kan ende med at blive en dyr udgift for dit samlede byggeprojekt. Bliv klogere på, hvilke forsikringer du bør tegne i forbindelse med dit byggeri.

Det går godt i den danske byggebranche. Rigtig godt. I 2018 blev der således bygget ca. 30.000 flere bygninger sammenlignet med året før. Det betyder ifølge tal fra Danmarks Statistik, at det samlede antal fuldførte byggerier i 2018 næsten nåede samme niveau som før finanskrisen.

Men et byggeri består af mange komplicerede processer og med travlhed i byggebranchen, stiger risikoen for fejl, mangler og forsinkelser. Ifølge en analyse fra Byggeriets Evaluerings Centers Fond var der alvorlige fejl blandt 5,3% af de byggerier, der blev færdiggjort i 2018. Det kan hurtigt løbe op i mange dyre udgifter, hvis dit byggeri ikke er forsikret godt nok fra starten.

Derfor opridser Dan Andersen, Söderberg & Partners forsikringsmægler med speciale i byggeforsikringer i denne artikel nogle af de overvejelser, du bør gøre dig, før du giver dig i kast med et større byggeprojekt.


Entrepriseforsikringen: Når du vil sikre, at de fleste skader er dækket

Med en entrepriseforsikring er du dækket, så længe byggeriet varer. Det betyder kort sagt, at dit byggeri er dækket, hvis der sker skader under nyopførelse, tilbygning eller større ombygningsprojekter. Derudover dækker entrepriseforsikringen typisk i tilfælde af stormskader, eller hvis der opstår brand i dit byggeri.

 • Dit byggeri involverer mange typer faggrupper såsom håndværkere og rådgivende ingeniører
 • Dit byggeri er omfattende og varer lang tid
 • Opgaven er kompliceret eller vanskelig
 • Der løbende leveres byggematerialer til byggepladsen.

Denne type forsikring kan du endvidere forlænge med en afhjælpningsperiode, som typisk varer 12 måneder. Her skal du dog være opmærksom på, at afhjælpningsperioden vil nå at udløbe, inden der gennemføres 1 års gennemgang af byggeriet. Her kan du med fordel overveje at udvide garantiperiode på din entrepriseforsikring med op til 18 eller 24 måneder efter byggeriets afslutning. På den måde er du sikret, såfremt 1 års eftersynet afslører en skade, som er opstået under opførelsen af byggeriet.

Med entrepriseforsikringen skal du blot være opmærksom på, at de fleste forsikringsselskaber kun dækker følgeskaden, hvis der sker en skade. Forenklet kan det forklares med følgende to begreber:

 • Leg 2: Dækker den sekundære skade, men undtager den primære skade
 • Leg 3: Dækker den sekundære skade og den primære skade

For at undgå, at din forsikring kun dækker en del af konsekvenserne ved en skade, vil det give mening at udvide dækningen på din entrepriseforsikring med en Leg 3. Det er særlig relevant ved risiko for sammenstyrtninger.

 

Projektansvarsforsikringen – til de større tekniske projekter

Byggebranchen er i konstant udvikling, når det gælder ny viden og teknologi. Det opfattes som en positiv ting, da det ofte giver de tekniske rådgivere omkring dit projekt meget bedre mulighed for at løse de komplekse opgaver meget smartere. Det skaber dog samtidig en øget risiko for fejl. Og hvad enten dit byggeprojekt er vanskeligt eller ligetil kan selv små beregnings- og rådgivningsfejl få store økonomiske konsekvenser. Her vil en projektansvarsforsikring være en god tryghed at have.

En projektansvarsforsikring dækker nemlig eventuelle beregnings- og rådgivningsfejl, der kan opstå i forbindelse med den tekniske rådgivning af dit byggeprojekt fra eksempelvis arkitekter, ingeniører, landskabsarkitekter, landmålere eller geoteknikere.

Her råder Dan Andersen dog til, at man er opmærksom på, om betingelserne i kontrakten med dine rådgivere matcher forsikringssummen i din projektansvarsforsikring. Det kan nemlig give problemer for dig, hvis din forsikringssum er 25 millioner på den købte projektansvarsforsikring, mens ansvarsbegrænsningen i kontrakten mellem dig og dine rådgivere kun dækker op til 2,5 millioner. Rådgiveren vil nemlig som udgangspunkt kun skulle hæfte for den ansvarsbegrænsning, I har aftalt i forbindelse med kontraktens indgåelse, selv om der er købt en forsikring med betydelig højere dækningsniveau.

Med en byggeskadeforsikring er du dækket længe efter overtagelsen

Forventningens glæde er stor, når du efter mange måneders arbejde endelig kan overtage et færdigt byggeri. Desværre har Dan gentagne gange oplevet, hvordan glæden smuldrer, når fejl og mangler i byggeriet begynder at dukke op.

Her skal du være opmærksom på, at når først du har overtaget det færdige byggeri og der etableres en bygningsforsikring, så har denne en række mangler i dækningsomfanget såsom konstruktionsfejl, sætningsskader, skimmelsvamp eller et utæt tag m.fl. risikoforhold. Derfor råder Dan Andersen til, at man også tegner en byggeskadeforsikring, som dækker væsentlige og kritiske byggefejl i op til 10 år efter levering.

 

Værd at vide, før du tegner dine byggeforsikringer

 • Skal der etableres en eller flere af disse forsikringer: Entreprise, projektansvar og byggeskade?
 • Opsøg en forsikringsmægler allerede i etableringsfasen af dine kontrakter mellem bygherre, rådgiverne og håndværkerne, således at det er helt afklaret, hvilke relevante forsikringsforhold, der skal afdækkes. En forsikringsmægler kan desuden hjælpe med at afklare forsikringssummer, selvrisiko og præmiefordeling.
 • Kend dit behov. Forsikringernes basisdækning varierer fra selskab til selskab. Det betyder, at det tit kan være svært at gennemskue, hvordan dækningsomfanget er. Derfor er det en god idé på forhånd at vide præcist, hvad dit behov er, og hvad der potentielt kan gå galt.
 • Spørg ind til de tilvalgsmuligheder, der er for de forskellige forsikringstyper, således at du får et langt bedre beslutningsgrundlag til at træffe beslutninger for dit kommende byggeri.

 

En forkert forsikringsdækning koster dig dyrt

I forbindelse med et større byggeprojekt har du mange hensyn at skulle forholde dig til. Men det er typisk ikke byggeforsikringer, som står øverst på din prioriteringsliste. Derudover kan forsikringsmarkedet med alle dets forskellige dækninger og udvidelser være svært at navigere i.

Desværre har Dan i sine 10 år forsikringsbranchen med speciale i forsikringer til byggebranchen oplevet rigtig mange virksomheder lide store økonomiske tab, fordi deres forsikringer ikke dækkede deres behov optimalt. Derfor er det uhyre vigtigt at kende alle sine forsikringers vilkår og begrænsninger indgående.

Eksempelvis er der typisk en række byggeforhold, som ikke er dækket af enten bygherrens, rådgiverens eller håndværkerfirmaets normale forsikringsportefølje. Her er det værd at overveje, om dit byggeprojekt kræver ekstra dækninger i form af eksempelvis en entreprise-, byggeskade- eller projektansvarsforsikring.

Og ligesom med andre komplekse processer, er det ikke altid muligt at få dækket alle sine forsikringsbehov hos ét forsikringsselskab. Derfor er det ofte en god investering at få en erfaren forsikringsmægler til at skræddersy en løsning, som passer dine specifikke behov. Så mindsker du risikoen for stå tilbage med store økonomiske omkostninger, hvis der skulle opstå uforudsete omkostninger i forbindelse med dit byggeprojekt.

Er du i tvivl om, hvordan du bedst forsikrer dit byggeri, så det passer dine behov? Så kontakt Dan for en uforpligtende og fortrolig samtale på tlf. 20900106 eller e-mail dan.andersen@soderbergpartners.dk.

Sådan undgår du, at din traktor er skyld i en trafikulykke

13 juni · 2019

Det kan være med livet som indsats, når landbrugets maskiner begiver sig ud på de danske landeveje. Siden 2009 har traktorer og landbrugets motorkøretøjer således årligt været indblandet i 38-55 trafikulykker med personskade til følge. Læs hvordan du undgår, at din traktor bliver involveret i en trafikulykke, og hvad du skal gøre, hvis ulykken alligevel sker.

Sommeren er over os, hvilket betyder, at vinterafgrøderne snart er klar til at blive høstet. Det betyder samtidig, at mange trafikanter i de kommende måneder kommer til at skulle forholde sig til brede traktorer og mejetærskere, som kører langsommere end den øvrige trafik. Og det kan hurtigt skabe livsfarlige situationer.

”Vi ser desværre en tendens til, at der hvert år sker mange alvorlige trafikulykker, hvor en landbrugsmaskine er indblandet. Selvom ulykkerne kun udgør en mindre procentdel af alle personskader i trafikken, er antallet af dræbte næsten dobbelt så høj, som det er for trafikulykker mellem personbiler,” udtaler forsikringsmægler med speciale i landbrugsforsikringer,” siger forsikringsmægler med speciale i landbrugsforsikringer Peter Skov Østergaard.

Traktorens lave fart overrasker, og derfor opstår ulykken ud af det blå

En rundspørge foretaget af Havarikommissionen for Vejtrafikulykker blandt 1.000 repræsentativt udvalgte danskere viser, at halvdelen fejlagtigt tror, at en traktor må køre over 40 km/t, selvom den reelt kun må køre 30-40 km/t. Det kan være en del af forklaringen på, hvordan traktorens lave fart overrasker.

Ikke desto mindre er det dit ansvar som traktorejer at sikre, at alle afmærkninger er i orden, ligesom spejle, lys og advarselstrekanter skal fungere og være rengjorte. Det bør som hovedregel indgå i din almindelige plan for rengøring og vedligehold af maskiner og redskaber. Sørg desuden for, at dine ansatte er bekendte med færdselsreglerne, når de kører på offentlig vej.

I forbindelse med gyllekørsel og pløjning, er det ligeledes dit ansvar, at vejen rengøres forsvarligt i tilfælde af, at der kommer jord eller gylle på vejbanen. Det kan nemlig i værste fald forårsage alvorlige ulykker pga. glat føre.

Det skal du gøre, hvis uheldet sker

Det er sjældent en nem situation at være involveret i en trafikulykke. Derfor er mange trafikanter heller ikke altid lige forberedte på, hvad de skal huske at gøre og i hvilken rækkefølge.

Derfor har vi fået forsikringsmægler Peter Skov Østergaard til at give sine råd til, hvordan du bør forholde dig:

 • Tilkald hjælp og ring 112 såfremt du selv eller dine medtrafikanter er kommet til skade
 • Begræns herefter ulykken så godt du kan uden at være til fare for den øvrige trafik. Aktivér dit havariblink og sæt advarselstrekant op, hvis du ikke straks kan fjerne din landbrugsmaskine
 • Husk at få oplysninger på alle involverede parter i ulykken – dvs. navn, tlf. nummer, registreringsnummer, forsikringsselskab og evt. policenummer
 • Husk at tage billeder af situationen som dokumentation til dit forsikringsselskab

Husk forsikringen når dit landbrug får nye maskiner og køretøjer

Lige så snart dine landbrugs- og arbejdsmaskiner færdes på de danske veje, er de omfattet af færdselsloven, hvilket kræver en lovpligtig ansvarsforsikring. Denne forsikring dækker skader på personer og materielle ting, mens din landbrugsmaskine bliver anvendt som et motorkøretøj.

Bruger du ligeledes maskinen som arbejdsredskab med risiko for person- og materielle skader, kan du tegne en tillægsforsikring til din erhvervsansvarsforsikring.

Vil du være sikker på, at du har en ansvarsforsikring, som dækker din landbrugsvirksomhed bedst muligt eller har du spørgsmål til andre landbrugsforsikringer? Så kontakt forsikringsmægler Peter Skov Østergaard på tlf. 24254383.

Danmarks første miljøskadesag kan skabe præcedens

7 maj · 2019

Det kan hurtigt blive dyrt for de virksomheder, som ikke er forsikret korrekt, hvis de kommer til at forvolde skade på miljøet. Det er Danmarks første miljøskadesag mod en maskinstation i Holbæk et godt eksempel på. Derfor får du her tre konkrete råd til, hvad du skal være opmærksom på, inden du forsikrer din virksomhed mod risikoen for miljøskader.

Læk fra maskinstation kostede miljøet dyrt

Et læk på en slange fik i september 2018 alvorlige og langvarige konsekvenser for vandmiljøet i Holbæk kommune. Lækket betød, at 100 tons flydende gødning løb ud i jorden og videre ud i et privat vandløb, hvorfra det til sidst endte i Tuse Å. En strækning på 15 km. Udslippet fik enorme konsekvenser for vandmiljøet i å-systemet, idet fisk i titusindvis døde som følge af de meget høje koncentrationer af ammonium og kritiske iltniveauer.

Miljøstyrelsen har efterfølgende tilsluttet sig vurderingen fra Holbæk kommune om, at der er tale om en miljøskadesag. Ifølge kontorchef i Miljøstyrelsen, Anne-Marie Vægter Rasmussen vil man i løbet af 2019 præsentere den ansvarlige maskinstation for et påbud, som skal sikre, at den miljøskade, der er sket, afhjælpes.

 

En miljøsag kan få vidtrækkende konsekvenser

Sagen er den første miljøskadesag i Danmark efter, at miljøskadedirektivet blev gennemført ved lov i 2008. Loven omfatter skader ”... der forvoldes ved forurening af luft, vand, jord eller undergrund som led i erhvervsmæssig eller offentlig aktivitet. Loven gælder tilsvarende for forstyrrelser ved støj, rystelser eller lignende”.

Loven er udformet således, at virksomheder, som har at gøre med visse former for produktion, fremstilling og/eller service at gøre, vil kunne blive stillet til ansvar for deres aktiviteter efter miljøskadeloven. Det gælder eksempelvis slagterier, forlystelsesparker, cementfabrikker, lufthavne og virksomheder, som fremstiller lægemidler.

Se hvilke typer virksomheder loven omfatter

Ifølge forsikringsmægler Dan Martin Bøje Andersen kan konsekvenserne ved en miljøskade i værste fald true virksomhedens overlevelse. Det gælder især, hvis virksomheden ikke er forsikret korrekt i tilfælde af miljøskader.

Omkostningerne ved en miljøskade kan nemlig hurtigt løbe op ved driftstop og udgifter til advokatbistand, ligesom der også kan komme dyre erstatningskrav og påbud fra såvel Miljøstyrelsen som private skadelidte. I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at evt. erstatningskrav som følge af en miljøskade, først forældes efter 30 år.

 

Det skal du være opmærksom på, inden du forsikrer din virksomhed mod miljøskader

Selvom sagen er den første af sin art i Danmark, forudser Dan, at vi i fremtiden kommer til at opleve en stigning i antallet af miljøsager forårsaget af virksomheder.

Derfor giver han her tre konkrete råd til, hvad du skal være opmærksom på, inden du forsikrer din virksomhed mod miljøskader:

 1. Foretag en risikovurdering af de erhvervsmæssige aktiviteter i din virksomhed, som kan give anledning til forurening af luft, vand, jord eller undergrund. Det kan eksempelvis være i forbindelse med fremstilling, forarbejdning og destruktion.

 2. Undersøg om din virksomhed er omfattet af miljøskadeloven. Her er det vigtigt at skelne mellem, om forureningen er opstået akut, eller om den er foregået over længere tid. I nogle tilfælde er de akutte miljøskader nemlig dækket under en erhvervsansvarsforsikring, hvorimod miljøforsikringen også dækker den forurening, som sker over en længerevarende periode.

 3. Der er meget få forsikringsselskaber, der kan tilbyde en dækning, som både opfylder lovgivningens krav og samtidig matcher dine behov. Du kan med fordel få en skræddersyet forsikringsdækning med udgangspunkt i din virksomheds behov hos en forsikringsmægler.

Vil du være klogere på miljøskadeforsikringer? Så kontakt forsikringsmægler Dan Martin Bøje Andersen på tlf. 20900106 eller dan.andersen@soderbergpartners.dk.