Skip to main content Skip to main navigation

Söderberg & Partners køber FMG pension

Söderberg & Partners køber FMG pension

16 november · 2016

FORSIKRINGSMÆGLERGRUPPEN DANMARK (FMG) OVERDRAGER DERES DATTERSELSKAB FMG PENSION TIL SÖDERBERG & PARTNERS. DETTE SKER I ERKENDELSE AF DE FREMTIDIGE KRAV TIL IT PLATFORM OG RÅDGIVNINGSVÆRKTØJER FRA BÅDE KUNDER OG LOVGIVERE

Pr. 01.01.2017 bliver FMG Pension, og de 8 medarbejdere som er ansat i FMG Pension, en del af Söderberg & Partners. Dette sker i forbindelse med at moderselskabet ForsikringsMæglerGruppen Danmark (FMG) overdrager virksomheden til den nordiske rådgivningsvirksomhed Söderberg & Partners. 

”Vi har truffet beslutningen om overdragelsen af vores datterselskab til Söderberg & Partners ud fra den betragtning at kravene til IT platform og rådgivningsværktøjer øges hos kunder og lovgivere. Særligt implementeringen af den vedtagne Persondataforordning har vejet tungt i beslutningsfasen”
Niels Caspersen, Adm. Direktør i FMG.

”Det er med blandede følelser, at vi nu siger farvel til vores 8 dygtige pensionskollegaer, men vi er helt overbeviste om at de ved denne overdragelse vil være godt rustet til fremtiden. I vores optik er Söderberg & Partners markedsledende indenfor IT og rådgivningskoncepter for liv- og pensionsmægling, især til mindre og mellemstore virksomheder, der netop er FMG Pensions primære målgruppe” fortsætter Niels Caspersen.

Nuværende og nye kunder hos FMG, der efterspørger rådgivning indenfor liv- og pensionsforsikring, vil fremadrettet blive henvist til Söderberg & Partners. Denne synergi vil for både kunder og medarbejdere opleves som både naturlig og smidig, da flere af medarbejderne hos FMG Pension fortsat vil have deres daglige gang på FMGs 5 kontorer og blandt de 30 FMG medarbejdere. 

 

Vi er glade for at FMG Pension bliver en del af Söderberg & Partners, og vi ser frem til, at de kompetente medarbejdere bliver en del af vores stærke hold” siger Torben Spuur Jensen, CEO i Söderberg & Partners.

Med overtagelsen af FMG Pension er Söderberg & Partners nu den 2. største forsikringsmægler på  firmapensionsområdet, hvilket vi er utrolig stolte af, at vi har opnået på kort tid” slutter Torben Spuur Jensen.

FMG vil, efter overdragelsen af FMG Pension, have det primære fokus på kerneforretningen, som er rådgivning og formidling af skadesforsikring til virksomheder samt risiko- og skadeshåndtering.

 For yderligere information kontakt:

Söderberg & Partners vokser i Norge

1 august · 2018

I slutningen af 2014 etablerede Söderberg & Partners sig i Norge, og blev hovedejer af forsikringmæglervirksomheden Norwegian Broker. I foråret fortsatte ekspansionen da Bafo blev en del af Söderberg & Partners. Tilsammen skal de nu varetage rådgivning af forsikringer til foreningsmedlemmer på digital vis med værktøjet iRåd.

Söderberg & Partners har en markedsledende position både hvad angår kundetilfredshed samt størrelse indenfor samtlige forretningsområder hvor koncernen opererer. Siden december 2014 har Söderberg & Partners udviklet det norske forsikringsmarked sammen med Norwegian Broker, blandt andet ved at lancere Söderberg & Partners’ egenudviklede IT- og analyseværktøj for skadesforsikringsmæglere. Nu tager virksomheden næste skridt for at udvikle branchen.

I foråret blev Bafo Forsikringsmegling en del af Söderberg & Partners koncernen. Bafo er Norges førende rådgiver indenfor udvikling, formidling og drift af medlemsforsikringer. Virksomhedens kundedatabase indeholder i dag mere end 20 foreninger og organisationer, som sammen med Bafo kan tilbyde konkurrencedygtige forsikringer til de mere end 150.000 medlemmer. Bafo har cirka 40 ansatte i Oslo, og virksomheden vil fortsat blive drevet med samme ledelse som tidligere.

Med det nye skridt blev Söderberg & Partners’ norske forretning umiddelbart en af de største aftagere af forsikringer på det norske marked. Bortset fra forhandlingskraften ser Söderberg & Partners store muligheder i at udvikle gruppeforsikringsmarkedet, og vil anvende værktøjet iRåd for at digitalisere rådgivningen af medlemmerne hos Bafos kunder.

– De svenske  succeser udspringer af Söderberg & Partners unikke analysedrevet rådgivningsmodel, og vores fundament er egenudviklede IT-platforme, som er skarpt tilpasset til vores forretning. Nu skal vi revolutionere det norske marked indenfor digital rådgivning. Med Bafos kompetence indenfor gruppeforsikring kommer dette til at skabe stor merværdi for kunderne, siger Gustaf Rentzhog, koncerndirektør i Söderberg & Partners.

 

Fakta om Söderberg & Partners

Söderberg & Partners blev grundlagt i 2004 og er en af Nordens ledende og uafhængige rådgiver og formidler af forsikringer og finansielle produkter med Nordens største uafhængige analyseafdeling. Virksomheden har i Norden forskellige aktiviteter indenfor fire forretningsområder:

  • Insurance Consulting
  • Securities & Asset Management
  • Financial Technology
  • Payroll & Benefits

 

Kundeløfte og værdier

Söderberg & Partners’ målsætning er at levere de bedste løsninger og de mest kompetente råd ved konstant at forny og udvikle den traditionelle måde at arbejde på i branchen.

Vores virksomhedsfilosofi bygger på tre vigtige hjørnesten: Åbenhed, analyse og personlig rådgivning.

Vi finder det bedste på markedet, tilpasser valget til hver kunde og leverer løsningen til en for kunden minimal arbejdsindsats. Vi ved at veldokumenterede råd gør forskellen. Ud over en tydelig strategi og mål, er entrepreneur-kultur i virksomheden en vigtig faktor. Det er vores modige indstilling og ansvaret overfor kunden, som har skabt den kultur, vi har idag.

I Söderberg & Partners er vi modige, ansvarlige, hjælpsomme og har drive. 

Söderberg & Partners ekspanderer udenfor Norden

28 marts · 2017

SÖDERBERG & PARTNERS HAR INDGÅET STRATEGISK PARTNERSKAB MED DEN HOLLANDSKE FINANSIELLE RÅDGIVNINGSVIRKSOMHED FLOREIJN. PARTNERSKABET BETYDER AT SÖDERBERG & PARTNERS NU EKSPANDERER UDENFOR NORDEN

Söderberg & Partners expands outside the Nordics

-        Enters strategic partnership in the Netherlands, focusing on robo-advising

Söderberg & Partners has entered into a strategic partnership with the Dutch financial service provider Floreijn. The partnership marks Söderberg & Partners first expansion outside the Nordics, and the ambition is to grow within robo-advising and traditional investment advising in the Netherlands.  

The partnership with Floreijn provides an opportunity for Söderberg & Partners to offer their fintech-solutions, such as robo-advising, to the Dutch market. Söderberg & Partners was one of the first companies in Sweden to build robo-advising services, and the firm’s approach has been to primarily use robo-advising in a hybrid model – supported by traditional advisors. This is a model that many international, pure breed robo-advisors are now starting to deploy.

-        Floreijn has positioned themselves as a strong challenger in the Dutch financial industry, and one of their key focuses are investment advising, for example when transitioning from a defined benefit pension plan to a defined contribution pension plan. We believe their market position, combined with our fintech solutions, will enable us to provide sound financial advising to an even greater number of Dutch savers, says Gustaf Rentzhog, CEO, Söderberg & Partners.  

The Dutch finance and pension market has a lot of potential. The Dutch pension market alone has the equivalent size of the entire Nordic market, and it is characterized by an increasing demand for individual investment advising and updated legislation regarding commissions.

Floreijn has positioned themselves as a strong challenger in the Dutch financial industry, and one of their key focuses are investment advising, for example when transitioning from a defined benefit pension plan to a defined contribution pension plan. We believe their market position, combined with our fintech solutions, will enable us to provide sound financial advising to an even greater number of Dutch saver
Gustaf Rentzhog Koncerndirektør

Floreijn was founded in 2007 by three entrepreneurs and are located in Rotterdam and Gouda. It is a fast growing company, and they have won large clients such as Unit4, TNS and Toyota Material Handling. Floreijn will initially to continue operations under their own brand.

For more information, please contact:
Stinne Ølshøj, Communication Director, Söderberg & Partners 
stinne.olshoj@soderbergpartners.dk
Mobil: 0045 23 31 30 82

Transport team rekrutteret fra CODAN

15 august · 2016

Söderberg & Partners’ væksteventyr i Danmark fortsætter. Det betyder, at forsikringsmæglervirksomheden nu går målrettet efter at blive markeds- og kompetenceledende indenfor forsikringsrådgivning til transportbranchen. Dette sker i forbindelse med at 4 af Codans stærke transportkræfter i form af Niels Paaske, Anders Jersø, Marius Brandt Møller og Pelle Bo Jensen indgår i et samarbejde med forsikringmægler Klaus Rosendahl, og sammen bliver disse 5 Söderberg & Partners’ fundament i transportbranchen med sammenlagt mere end 100 års erfaring.  

”Der er en klar tendens til at flere og flere kunder i transport- og speditionsbranchen ønsker at anvende forsikringsmægler i stedet for at være direkte betjent af forsikringsselskaberne, fordi det giver dem økonomiske-, rådgivnings-, og dækningsmæssige fordele. Denne udvikling ønsker vi at være en aktiv del af. Derfor har vi indgået aftale med transportteamet, som vi ser som de mest kompetente kræfter i branchen i kraft af deres mangeårige erfaring fra vores samarbejdspartner Codan” udtaler Torben Stubberup, bestyrelsesmedlem i Söderberg & Partners Danmark.

”Vi har allerede i dag et godt og stærkt samarbejde med Codan som leverandør til vores kunder udenfor transportbranchen, både her i Danmark og hos vores kollegaer i Sverige. Vi ser frem til nu at udvide dette samarbejde til også at omfatte transportmarkedet” fortsætter Torben Stubberup.

Söderberg & Partners har allerede stærke relationer til transport- og speditionsbranchen. Mæglervirksomheden arbejder tæt sammen med mæglere i Tyskland og Østeuropa som er markedsledende indenfor transport, og derfor er det naturligt for Söderberg & Partners Danmark også at gå ind på dette marked.

”Vi har indgået et samarbejde med et team, der år efter år har skabt stærke og robuste kunderelationer i et forsikringsmarked under stor forandring. Med dette stærke hold vil vi allerede fra start være landsdækkende indenfor transport og spedition” slutter Torben Stubberup fra Söderberg & Partners.  

Söderberg & Partners opstarter det nye transport 1. September 2016.