Skip to main content Skip to main navigation

Transport team rekrutteret fra CODAN

Transport team rekrutteret fra CODAN

15 august · 2016

Söderberg & Partners’ væksteventyr i Danmark fortsætter. Det betyder, at forsikringsmæglervirksomheden nu går målrettet efter at blive markeds- og kompetenceledende indenfor forsikringsrådgivning til transportbranchen. Dette sker i forbindelse med at 4 af Codans stærke transportkræfter i form af Niels Paaske, Anders Jersø, Marius Brandt Møller og Pelle Bo Jensen indgår i et samarbejde med forsikringmægler Klaus Rosendahl, og sammen bliver disse 5 Söderberg & Partners’ fundament i transportbranchen med sammenlagt mere end 100 års erfaring.  

”Der er en klar tendens til at flere og flere kunder i transport- og speditionsbranchen ønsker at anvende forsikringsmægler i stedet for at være direkte betjent af forsikringsselskaberne, fordi det giver dem økonomiske-, rådgivnings-, og dækningsmæssige fordele. Denne udvikling ønsker vi at være en aktiv del af. Derfor har vi indgået aftale med transportteamet, som vi ser som de mest kompetente kræfter i branchen i kraft af deres mangeårige erfaring fra vores samarbejdspartner Codan” udtaler Torben Stubberup, bestyrelsesmedlem i Söderberg & Partners Danmark.

”Vi har allerede i dag et godt og stærkt samarbejde med Codan som leverandør til vores kunder udenfor transportbranchen, både her i Danmark og hos vores kollegaer i Sverige. Vi ser frem til nu at udvide dette samarbejde til også at omfatte transportmarkedet” fortsætter Torben Stubberup.

Söderberg & Partners har allerede stærke relationer til transport- og speditionsbranchen. Mæglervirksomheden arbejder tæt sammen med mæglere i Tyskland og Østeuropa som er markedsledende indenfor transport, og derfor er det naturligt for Söderberg & Partners Danmark også at gå ind på dette marked.

”Vi har indgået et samarbejde med et team, der år efter år har skabt stærke og robuste kunderelationer i et forsikringsmarked under stor forandring. Med dette stærke hold vil vi allerede fra start være landsdækkende indenfor transport og spedition” slutter Torben Stubberup fra Söderberg & Partners.  

Söderberg & Partners opstarter det nye transport 1. September 2016.

Ny direktør i Söderberg & Partners Non-Life

27 september · 2018

Söderberg & Partners opruster på ledelsesgangen med Torben Stubberup som ny direktør for skadesforsikring i Söderberg & Partners Danmark A/S Non-Life.

Fra og med 1/10 2018 indtræder Torben Stubberup som ny direktør i Söderberg & Partners A/S Non-Life, som beskæftiger sig med skadesforsikring.

34 års erfaring fra branchen

Med sig bringer Torben Stubberup 34 års erfaring fra forsikringsbranchen, hvor han de sidste 28 år har arbejdet som forsikringsmægler og varetaget direktørposten i eget selskab. Derudover har han siden 2015 været en aktiv del af at starte Söderberg & Partners op i Danmark.

Fokus på styrket samarbejde og kommunikation

Torben Stubberup skal, udover sin deltagelse i den fælles Nordiske ledelse, varetage Söderberg & Partners interesser, kontakt og forhandlinger med forsikringsselskaber og leverandører. Her vil fokus ligge på at styrke samarbejdet og kommunikationen disse imellem.

Torben Stubberup bliver ansvarlig for de eksisterende mægler- og partneraftaler samt væksten af samme, og hans rolle bliver ligeså at styrke samarbejdet på kryds og tværs af franchisetagere – eksisterende såvel som potentielle nye.

Torben Stubberups daglige udgangspunkt bliver fra Söderberg & Partners’ hovedkontor på Landgreven 3 i København K. I tæt samarbejde med direktøren for Söderberg & Partners Danmark A/S Life, Torben Spuur Jensen, skal Torben Stubberup være med til at sikre Söderberg & Partners’ fremtidige placering såvel i Danmark som i Norden.

1. pladsen i kundetilfredshedsundersøgelse

27 august · 2018

Hos Söderberg & Partners indtager vi nu 1. pladsen som Danmarks bedste forsikringsmægler på firmapensionsområdet, ifølge Aalunds store kundetilfredshedsundersøgelse. Og det er vi stolte af.

Kunderne er især tilfredse med den proaktive service og individuelle rådgivning, som Söderberg & Partners’ mæglere yder. Og netop disse parametre, er en del af vores værdigrundlag: 

 ”Som den eneste af de store mæglere har Söderberg & Partners lokale kontorer i hele landet. Og det har vi for at være tættest muligt på kunderne i hverdagen. At undersøgelsen viser, at vi med de lokale kontorer lykkes med at nå helt ud til vores kunder proaktivt og bevare den personlige rådgivning glæder mig. Og samtidig er vi store nok til at gøre en forskel,” fortæller Torben Jensen, CEO hos Söderberg & Partners.

Söderberg & Partners er vokset markant over den seneste tid, og vi er i dag oppe på i alt 254 ansatte fordelt på 23 kontorer rundt om i Danmark, hvilket gør Söderberg & Partners til Danmarks 2. største forsikringsmæglerhus.

 Man kunne have frygtet, at den store vækst ville have kostet på imagepoint-kontoen. Men det er ikke tilfældet - takket være dygtige og engagerede medarbejdere.

Kilde: Firmapensionsbarometeret Aalund 2018

Söderberg & Partners har åbnet nyt kontor i Kolding

13 august · 2018

Söderberg og Partners har åbnet nyt kontor i Kolding. Samtidig med den nye lokalitet har teamet udvidet medarbejderstaben og har ansat mæglerassistent Christina Taarnager Andersen, ”skadespecialist” Tine Duus Rasmussen, associeret partner Kennie Petersen samt forsikringsmægler Lars Frank Rerup. Alle med mange års erfaring fra forsikringsverdenen.

Partner Pelle Bo Jensen fra teamet udtaler: ”Det er en fantastisk rejse, hvor vi for blot to år siden startede teamet op med fem partnere. Nu er vi 17 medarbejdere og har over 600 kunderfordelt på teamets kontorer i Brøndby, Esbjerg og nu også Kolding. Kundernes interesse har været overvældende, og vi oplever en stadig større og større tilgang”.

Pelle Bo Jensen udtaler endvidere: ”Söderberg & Partners unikke analyseværktøjer og nemme IT-systemer sammenholdt med en stærk forsikringsfaglig rådgivning og uvildighed – sikrer kunderne et korrekt valg af forsikringsselskab og produkter. Kunderne får et komplet overblik over deres forsikringer og oplever samtidig en stærk og personlig service lige som i gamle dage”.

Der er ingen tvivl om, at en stærk stigende efterspørgsel fra kunder generelt har betydet, at teamet i dag er meget mere end ”kun” rådgivning til transportbranchen. Teamet har nu tilknyttet specialister, som hjælper kunder på det øvrige erhvervsmarked inden for industri, landbrug, pension m.m.

Forsikringsmarkedet bevæger sig hurtigere og hurtigere. Ny teknologi samt krav om højere indtjening gør, at forsikringsselskaberne ofte ændrer prissætning og produkter. Det er svært som virksomhed at følge med i denne udvikling, og det kræver mange ressourcer at skabe sig et overblik over hvilket selskab, som er bedst og billigst.

Söderberg & Partners’ opbygning som franchisevirksomhed gør, at vi kan reagere hurtigt, være innovative og nytænkende. Vi kan være den lokale rådgiver hos virksomheden og samtidig have en størrelse som nogle af de største forsikringsmæglere i markedet. Vi hjælper med at vælge rigtigt.

For mere information om vores nye kontor klik her.

Vi byder alle velkommen hos Söderberg & Partners.