Skip to main content Skip to main navigation

Information om pensionsreformen

Information om pensionsreformen

19 januar · 2018

PENSIONSREFORMEN – DEL 1

Folketinget har pr. 01.01.2018 vedtaget nye regler på pensionsområdet. Nedenfor kan du læse en kort beskrivelse af de væsentligste ændringer:

Udbetalingsperioden for ratepensioner forlænges fra i dag 10 - 25 år til 10 - 30 år – dette giver mulighed for udbetaling af pension i helt op til 30 år.

Udbetaling af pension før folkepensionsalder er muligt fra 5 år før folkepensionsalderen eller fra 60 år (ved pensionsordninger oprettet før 01.05.2007)

For nye pensionsordninger efter den 01.01.2018 ændres reglerne og muligheden for udbetaling nedsættes til 3 år før folkepensionsalderen.

Hvis man overfører sit depot fra en pensionsordning oprettet før 01.01.2018 ved jobskifte eller ved virksomhedens skift af pensionsleverandør, betragtes den nye pensionsordning som etableret før 01.01.2018 og man bibeholder 5 års reglen og evt. 60 års reglen.

Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler for udbetalingsalderen for personer født mellem 1. januar 1959 og 31. december 1962.

Aldersopsparing, som er en sumudbetaling uden fradrag for indbetaling og ingen skat ved udbetaling, har hidtil haft en maksimumindbetaling på 29.600 kr. om året. 

Pr. 01.01.2018 nedsættes dette maksimum til 5.100 kr.

Hvis man har mindre end 5 år til folkepensionsalderen, har man mulighed for at forhøje beløbet til 46.000 kr. (2018), som nu kan indbetales på ordninger med sum-, rate- eller livrenteudbetalinger.

PENSIONSREFORMEN – DEL 2

Vil omfatte samspilsregler i forhold til folkepensionen og andre tilskud, samt øge fordelene ved indbetaling på en pensionsopsparing. Del 2 forventes at blive vedtaget i foråret 2018 og når vi kender udfaldet, vil vi udsende en ny informationsskrivelse.

1. pladsen i kundetilfredshedsundersøgelse

27 august · 2018

Hos Söderberg & Partners indtager vi nu 1. pladsen som Danmarks bedste forsikringsmægler på firmapensionsområdet, ifølge Aalunds store kundetilfredshedsundersøgelse. Og det er vi stolte af.

Kunderne er især tilfredse med den proaktive service og individuelle rådgivning, som Söderberg & Partners’ mæglere yder. Og netop disse parametre, er en del af vores værdigrundlag: 

 ”Som den eneste af de store mæglere har Söderberg & Partners lokale kontorer i hele landet. Og det har vi for at være tættest muligt på kunderne i hverdagen. At undersøgelsen viser, at vi med de lokale kontorer lykkes med at nå helt ud til vores kunder proaktivt og bevare den personlige rådgivning glæder mig. Og samtidig er vi store nok til at gøre en forskel,” fortæller Torben Jensen, CEO hos Söderberg & Partners.

Söderberg & Partners er vokset markant over den seneste tid, og vi er i dag oppe på i alt 254 ansatte fordelt på 23 kontorer rundt om i Danmark, hvilket gør Söderberg & Partners til Danmarks 2. største forsikringsmæglerhus.

 Man kunne have frygtet, at den store vækst ville have kostet på imagepoint-kontoen. Men det er ikke tilfældet - takket være dygtige og engagerede medarbejdere.

Kilde: Firmapensionsbarometeret Aalund 2018

5 gode råd om din opsparing

9 januar · 2018

Vi danskere sparer i gennemsnit mange penge op til vores alderdom i forhold til så mange andre lande vi kan sammenligne os med. Ofte er pensionsopsparing implementeret som en naturlig del af en lønaftale.

Faktum er bare at alt for mange danskere sparer op i blinde og ikke forholder sig kritisk til hvordan deres opsparing bliver forvaltet eller hvilken opsparingsløsning de har valgt. Pressen og pensionsbranchen gør sit for at oplyse om forskellige investeringsprodukter og risici man kan vælge imellem men kun ganske få får selv taget stilling.

I dag oplever jeg som pensionsmægler alt for mange penge står uhensigtsmæssigt placeret enten i form af en kontantrente som er meget lav eller i nogle investeringsprodukter hvor afkastet er alt for lavt i forhold den pris du betaler for at lade pensionsselskabet investere dine penge.

Pensionsselskaberne og bankerne lever primært af at forvalte dine penge og skal tjene penge på dine penge. Derfor er det vigtigt at du forholder dig kritisk til de investeringspuljer du bliver tilbudt af pensionsselskabet. Du kan tjene mange penge ved at opsøge uvildig pensionsrådgivning og derved få adgang til investeringsprodukter hvor du opnår et attraktivt markedsafkast til en fair pris. Alt dette får stor betydning for hvad du i sidste ende kan få at leve og opleve for.

Spar mere op eller betal hurtigere af på din gæld?

Det er et typisk spørgsmål jeg bliver stillet i forbindelse med en individuel pensionsrådgivning. Det har altid været en god ting at sprede sin opsparing så ikke alle æg ligges i samme kurv.

I dag oplever jeg mange tilfælde hvor danskerne har betragtet deres ejerbolig som en del af den formue de senere skal leve af som pensionist.  De har primært haft fokus på at betale af på deres gæld så hurtigt som muligt på bekostning af der ikke er betalt så meget ind på pensionsopsparingen. Dette kan senere få store økonomiske konsekvenser for den enkelte og i værste tilfælde resultere i at man havner i en økonomisk låst situation. 

 

Som pensionsmægler oplever jeg desværre, at alt for mange danskere sparer op i blinde og ikke forholder sig kritisk til hvordan deres opsparing bliver forvaltet eller hvilken opsparingsløsning de har valgt.
Anders Valdemar Juhl

Kan du låne penge i din boligs friværdi?

I dag har bankerne i stor udstrækning overtaget ejerskabet af kreditforeningsselskaberne. Derfor bliver du kreditvurderet af bankerne om du kan få tilbudt et tillægslån i din friværdi. Hvis ikke du har sparet tilstrækkeligt op til din alderdom kan dette betyde at kreditforeningen ikke kan tilbyde dig et såkaldt friværdilån også kaldt nedsparingslån selvom du kan påvise der er en friværdi på fx 2 mio. kr. i din bolig.

I sidste ende kan det betyde, at du må sælge boligen for at få frigjort din friværdi til at leve for. Det samme oplever jeg når ældre ansøger om forlængelse af afdragsfriheden på deres realkreditlån og får afslag.

Det er derfor meget vigtigt at du planlægger din pensionsopsparing meget omhyggeligt og sikrer dig selv og dine nærmeste den maksimale økonomiske fleksibilitet. Det er vigtigt at du timer tidspunktet rigtigt for hvilken lånetype du ønsker i din bolig både nu og på længere sigt. Det er trods alt nemmere at låne i sin bolig medens man stadig er tilknyttet arbejdsmarkedet, hvorfor en evt. tillægsbelåning vil være mere tilgængelig inden du er gået på pension. Når du skal skabe dig en økonomisk fleksibel pensionsplan skal du huske at pengene skal ligges ned i ”æsker” som du ved kan åbnes igen.

”Boligæsken” kan være en udfordring at få åbnet igen med mindre du vil sælge eller du har en stor pensionsformue som opfylder bankernes kriterium for at låne dig penge i din ejerbolig.

Hvad betyder den nye pensionsreform for dig?

Den nye pensionsreform har ændret lidt på følgende forhold:

 Hvis du opretter en ny pensionsordning vil du tidligst kunne påbegynde udbetaling fra denne 3 år før du er berettiget til at modtage folkepension mod tidligere 5 år. Derfor er det også vigtigt du er opmærksom på at hvis du har ordninger som er etableret før 1. januar 2018 at du får videreført denne rettighed på den nye pensionsordning. Hvis du fx skifter job og kommer ind i en ny pensionsaftale vil det være en god løsning for de fleste at den gamle ordning fra tidligere ansættelse bliver sammenlagt med den nye ordning og derved bevarer rettigheden til at du kan hæve pensionen tidligere.

Pensionsordninger som er etableret før 1. maj 2007 kan allerede påbegyndes fra den dag, du fylder 60 år.

 

Aldersopsparing

Her kan du nu 5 år inden du er folkepensionist indbetale op til 46.000 kr. om året på en aldersopsparing. Denne pensionstype er attraktiv for dem der ikke betaler topskat, og modregnes ikke i de offentlige ydelser. De nye regler skal gøre det mere attraktivt at indbetale ekstra til pension umiddelbart inden du er berettiget til at modtage folkepension. Hvis ikke du opfylder ovenstående kan du på en aldersopsparing maksimalt indbetale 5.100 kr. pr. år på din aldersopsparing mod tidligere 29.600 kr. (2017)

Ratepension

Her er de nye regler at din ratepension kan udbetales over en længere årrække end tidligere. De nye regler betyder at din ratepension kan udbetales fra 10 år op til maksimalt 30 år mod tidligere 25 år. Dette giver også mulighed for at få glæde af sin ratepension i flere og vil give større økonomisk fleksibilitet.

5 gode råd om din opsparing

  1. Sørg for minimum hvert 3. år at få tilpasset din opsparingsplan så du samtidig forholder dig til om din formue bliver forvaltet på en attraktiv måde – søg uvildig rådgivning hvis du er i tvivl eller har brug for en second opinion
  2. Dit behov for dækning ved død, sygdom ændres løbende og derfor skal du sikre dine pensionsdækninger bliver løbende ajourført til dit aktuelle behov.
  3. Undgå klatpensioner - saml dine pensionsordninger løbende – således undgår du unødige policegebyrer og administrationsomkostninger som spiser af din opsparing således vil du også kunne videreføre din rettighed til at hæve din pensionsordning efter de nye regler
  4. Søg uvildig rådgivning når du skal fastlægge en pensionsplan.
  5. Husk at begunstige de rigtige personer som du ønsker skal arve efter dig – alt for mange glemmer at ændre på begunstigelserne og så kan det ende med at pengene lander i de forkerte hænder.

 

Er du selvstændig? Så pas på forringede vilkår på din pension

18 oktober · 2017

Jeg har i 15 år arbejdet med selvstændige og private personer. Det er for mig simpelthen, det mest interessante at arbejde med. Det er det fordi der både handles ud fra følelser og fra økonomi.

En lønmodtager har ofte både en pension via arbejdet og en privat pension at tage hensyn til. Men som selvstændig ser det anderledes ud. Her har man både skatteforhold og økonomi som privat person og som selvstændig at forholde sig til. Og når det handler om pension er spørgsmålet ofte, om pengene skal blive i firmaet, eller om skal de ind på en pensionsopsparing – men hvad skal man være opmærksom på?

Selvstændige er et folkefærd der kan og vil selv. De vil have ret til at disponere over egne penge uanset hvor de er placeret. Pengene skal kunne aktiveres, hvis man får en forretningsidé, eller hvis man i firmaet vælger at bruge penge på at betale gæld eller noget andet i en periode. Det er det, entreprenante folk gør og kan, og derfor har de et behov for, at pensionsordningen er designet til dette formål.

 

Den selvstændiges ønsker vs. pensionsselskabernes vilkår

Ligesom den selvstændige ser en værdi i gode stabile kunder, som giver en løbende fast omsætning, så ønsker pensionsselskaberne også stabile kunder, der betaler høje faste indbetalinger til pensionen – og her passer den selvstændiges ønsker ikke altid ind.

Det ses tydeligt, når man køber forsikringer ved tab af erhvervsevne og livsforsikringer.  For at få lov at købe disse, forlanger pensionsselskabet ofte også en høj fast minimums indbetaling til pension. Sætter man som kunde indbetaling ned, så nedsættes forsikringerne også straks, og det økonomiske sikkerhedsnet skrider. Ønsker man efterfølgende at sætte indbetalingen op igen, kan forsikringerne også sættes op igen.
Du skal nu aflevere nye helbredsoplysninger. Det betyder at selskabet, nu kan vælge IKKE at forsikre hele dig igen. Har du i perioden haft en ny skade f.eks. i et knæ, kan selskabet vælge at knæet IKKE er forsikret på den del du forhøjer. Den andel anses nemlig som en helt ny forsikring. Konsekvensen er at, du nu har et økonomisk sikkerhedsnet med huller i.

Dog tilbyder nogle selskaber ”henstand” - altså at forsikringerne midlertidigt betales af det opsparede depot.  Desværre sker dette ikke ret tit i praksis.

En anden konflikt opstår ofte, hvis man ønsker at flytte nogle af de opsparede penge til et andet selskab.
Hvis der på policen er igangværende forsikringsdækninger, er det ikke ret mange selskaber der tillader, at pengene flyttes. De har naturligvis udregnet deres forretning og priser på forsikringerne ud fra, at man lader pengene stå. Det er logisk nok, men det ændrer jo ikke ved, at det opleves som en tvangsbinding.

Hvad skal du gøre?

Er du selvstændig skal du naturligvis være opmærksom på ovenstående, og du skal være ekstra opmærksom på at, om din pension besidder den fleksibilitet, der passer til dig og din virksomhed. Det kan lade sig gøre at opnå fleksibilitet, men det kræver, at du vælger en pensionsmægler, der forstå dine behov og kan forhandle med selskaberne, så du er sikret de bedste vilkår og største fleksibilitet.

Udbyttet er, at du altid har et aktivt økonomisk fundament, samtidigt med, at du har friheden til at ændre i pensionen, nedsætte eller stoppe med at indbetale. 

Lad os teste din pension eller skabe en ny for dig.

Vil du høre mere kan du kontakte mig på 

Mobil: 5137 0408

Mailkim.trebbien@soderbergpartners.dk

Eller finde en af mine kollegaer her