Skip to main content Skip to main navigation

Deal or no deal: Det er tid til at få styr på jeres kreditforsikring

Deal or no deal: Det er tid til at få styr på jeres kreditforsikring

4 marts · 2019

Briterne er vilde med vores danske bacon. Det samme gælder for vores møbler, medicin, mejeriprodukter og råolie. I kroner og øre svarer det til, at danske virksomheder årligt eksporterer varer til Storbritannien for ca. 50 milliarder kroner. Det viser tal fra Dansk Erhvervs seneste markedsrapport om Storbritannien fra 2018. På den baggrund kan man vist roligt sige, at dansk og britisk økonomi er fedtet grundigt ind i hinanden. Det kan Brexit nu ændre radikalt på, hvilket kan koste din eksportvirksomhed dyrt, hvis I ikke har jeres kreditforsikring i orden.

Der er kun få uger til, at Storbritannien efter flere års skilsmisseforhandlinger siger endegyldigt farvel til EU-samarbejdet gennem 46 år. Men på trods af den korte tidsfrist er der fortsat stor usikkerhed om aftalens rammevilkår på begge sider af forhandlingsbordet. Briterne har eksempelvis gang på gang været klare i spyttet: Brexit means Brexit. Med samme stædighed står de 27 øvrige EU-lande fast på at beskytte de nuværende vilkår for det indre markeds samhandel.

Én ting er dog sikkert. Reglerne for alt handel på tværs af Nordsøen vil ændre sig. Og hvis ikke begge parter bliver enige, kan det allerede fra d. 30. marts få alvorlige konsekvenser for danske virksomheder.

Ifølge Steen Amby, specialist i kreditforsikringer i Söderberg & Partners Danmark, vil Brexit få konsekvenser for dansk erhvervsliv uanset, hvordan aftalen falder ud.

Han udtaler; ”Jeg er ikke i tvivl om, at vi pga. Brexit kommer til at se markant flere konkurser blandt britiske virksomheder. Tendensen vil i høj grad blive forstærket af de højere tariffer på eksport, hvilket forringer de britiske virksomheders konkurrenceevne. Men det bliver ikke kun blandt britiske virksomheder, at vi kommer til at se en stigning i antallet af konkurser. Vi vil også opleve, at virksomheder i Belgien, Holland og Irland bliver hårdt ramt, da disse lande ligesom Danmark har tradition for at handle meget med Storbritannien. Det vil starte en form for dominoeffekt. Mange glemmer dog, at Brexit ikke kun påvirker de store internationale koncerner eller de talrige datterselskaber, som opererer i landet. Det kommer også til at påvirke de små og mellemstore virksomheder, som i forvejen ikke har en stor kapital, og derfor er mere sårbare.”

Om blot få uger forlader briterne EU. Det kan få store konsekvenser for danske eksportvirksomheder.

Om blot få uger forlader briterne EU. Det kan få store økonomiske konsekvenser for mange
danske eksportvirksomheder.


Forbered på det værste – og håb på det bedste

Et Brexit uden nogen reel udtrædelsesaftale vil få mærkbare økonomiske og bureaukratiske konsekvenser for såvel danske som britiske virksomheder. Ændringerne kommer til at berøre områder inden for eksempelvis toldsatser, offentlige udbud, regler ved salg af varer og tjenesteydelser samt gyldigheden af eksisterende kontrakter. Det er alt sammen noget, som med stor sandsynlighed vil påvirke de britiske virksomheders likviditet og hermed deres mulighed for at betale danske leverandører.

Så meget desto større grund er der til at handle nu. Det mener Steen Amby, som siger; ”Et no-deal-scenarie er det værst tænkelige, og jeg håber virkelig, at vi ikke kommer dertil. Desværre nærmer vi os 11. time for EU-forhandlingerne. Derfor mener jeg, at danske virksomheder bør praktisere rettidig omhu og forberede sig på alle scenarier. Her bør man i sin virksomhed især være fokus på de betalingsbetingelser, som man tilbyder sine britiske kunder – både når det gælder de nye og eksisterende.” Ifølge Steen Amby er det især virksomheder inden for byggesektoren og detailhandlen, som vil blive hårdest ramt af et no-deal Brexit, mens fødevareindustrien i et vist omfang slipper lettere.

I forbindelse med Brexit-forhandlingerne har regeringen i samarbejde med en række ministerier og erhvervsorganisationer udarbejdet en online tjekliste målrettet danske virksomheder. Formålet er at give dig et bedre og mere konkret indblik i, hvad Brexit kan få af konsekvenser for din virksomhed, og om I er klar til Brexit.

Tag testen: Er din virksomhed klar til Brexit?

 

En kreditforsikring giver din virksomhed flere konkurrencefordele

I Storbritannien er danske virksomheder kendt for deres høje kvalitet, punktlighed og fleksibilitet. Her er det især de britiske virksomheders muligheder for at handle på kredit, som bliver fremhævet som et vigtigt konkurrenceparameter. Det kan derfor potentielt påvirke jeres vækstmuligheder, hvis I som virksomhed ikke kan tilbyde ligeså attraktive betalingsvilkår som jeres konkurrenter. Her kan I have gavn af en kreditforsikring.

En kreditforsikring fjerner din virksomheds økonomiske sårbarhed i det tilfælde, at betalingerne fra dine britiske samarbejdspartnere udebliver som følge af bureaukratiske regler eller konkurser.

Derudover minimerer du din virksomheds risiko markant i forbindelse med fremtidige samarbejdsaftaler med såvel internationale som danske virksomheder.

Er din virksomhed påvirket af handlen med det britiske marked, og vil du være klogere på, hvordan I kan drage fordel af en kreditforsikring? Så tøv ikke med at kontakte Steen på tlf. 28106282 eller via mail på steen.amby@soderbergpartners.dk

Genkender du som selvstændig disse 3 udbredte pensionsmyter?

20 marts · 2019

Som selvstændig virksomhedsejer har du friheden til at vælge selv. Det gælder også, når det kommer til din pensionsopsparing. Men desværre er der rigtig mange selvstændige, som slet ikke eller kun i begrænset omfang sparer op til deres pensionistliv. I denne artikel punkterer vores pensionsmægler Kim Trebbien de tre mest udbredte pensionsmyter, som ofte eksisterer blandt selvstændige og som forhindrer dem i at spare nok op til deres alderdom.

Programmer som Løvens Hule, Min første million og Vejen til Seier sætter i disse år i stigende grad fokus på de selvstændige virksomhedsejere, som tjener millioner af kroner på baggrund af deres forretningsideer. Det er fortællinger i bedste sendetid om, hvordan man forvandler vand til vin.

Men det er langt fra altid så rosenrødt. For tal fra brancheorganisationen Forsikring og Pension viser nemlig, at det i 2016 kun var knap 35% af alle selvstændige i Danmark, som sparede op til deres alderdom. Det vil for en stor gruppe af de selvstændige, som ikke lægger penge til side til deres pensionisttilværelse betyde en væsentligt lavere indkomst, når de går på pension.

I mit job som pensionsmægler har jeg specialiseret mig i pensionsrådgivning af selvstændige virksomhedsejere. Her møder jeg dagligt selvstændige, som hellere vil investere deres penge i egen virksomhed end sætte dem ind på en pensionsopsparing. Deres beslutning bunder typisk i en række myter og misforståelser, som i sidste ende kan resultere i, at de økonomisk vil være ret dårligt stillet, når de går på pension.

Jeg har samlet et par stykker af myterne her i håbet om at punktere dem og gøre dig som virksomhedsejer klogere på, hvad der er op og ned. Derudover får du også tre konkrete pensionsråd, så du kan blive skarpere på, hvordan du får mest muligt ud af dine penge.

 

 1. ”Jeg kan sagtens leve af indtægterne fra min virksomhed, så jeg behøver ikke spare op til min alderdom.”

Det er desværre en særlig sejlivet myte, som betyder, at mange selvstændige vælger at investere mange af deres penge i egen virksomhed. Men det er ikke altid den sikreste vej til et trygt pensionistliv. Det er nemlig kun et fåtal af virksomhedsejere, som reelt kan leve af indtægterne fra et virksomhedssalg.

I stedet bliver mange selvstændige slemt skuffet, når de finder ud af, at overskuddet fra et salg langt fra lever op til deres forventninger. Endnu flere virksomhedsejere ser sig tvunget til at dreje nøglen om eller overdrage til den næste generation uden nogen egentlig salgsværdi. Det samme kan meget vel ske for dig.

Derfor er det afgørende, at du vælger netop den pensionsordning, som både tilgodeser dine muligheder nu, og samtidig giver dig et økonomisk råderum til at leve det liv, du drømmer om, når du går på pension.

 

 1. ”Det er aaaalt for dyrt at oprette en pensionsordning. Det har jeg ikke råd til som selvstændig!”

Har du råd til at lade være? En pensionsordning kommer dig ikke kun til gode, når det bliver din tur til at gå på pension. Den fungerer også som et økonomisk sikkerhedsnet for dig og din virksomhed i tilfælde af, at du ligesom hver 5. dansker bliver alvorligt syg. En pensionsordning kan sikre, at du bliver hurtigt behandlet ved sygdom. Derudover kan den også erstatte din løn helt frem til pensionsalderen, såfremt din sygdom gør, at du mister din erhvervsevne.

Men sygdom kan ikke kun påvirke dit evne til at arbejde. Det kan også få seriøse økonomiske konsekvenser for dit firma. Du kan risikere at miste dine kunder, hvilket påvirker dit overskud negativt. Derfor er det vigtigt, at du vælger de rigtige forsikringer til dit behov, så du forhindrer, at et langvarigt sygdomsforløb spiser af både din private og firmaets økonomi.

Myten om de dyre pensionsordninger stammer fra den måde, hvorpå bankerne og pensionsselskaberne rådgiver dig som kunde. Selvfølgelig skal du spare op. Det er bare vigtigt, at det sker med dig og dit behov i fokus. Til forskel fra en uvildig mægler er deres fornemmeste opgave nemlig at sælge dig så meget og mange af deres produkter som muligt.

Sandheden er dog, at du har flere opsparingsmuligheder at vælge imellem. For at sikre dig selv bedst muligt, er det mest optimalt, at du spreder dine økonomiske midler. Det kan eksempelvis være gennem arv, friværdi i dit hus, investeringer bundet til din virksomhed og frie midler. På den måde undgår du, at enten du eller din ægtefælle bliver modregnet i jeres folkepension. Så meget desto vigtigere er det, at du ved præcist, hvor dine penge giver dig det største afkast. Den rette fordeling gør dig uafhængig og giver dig et udbytte, som typisk ligger på ca. 1 årsløn.

 

 1. ”Min indkomst svinger for meget til, at det giver mening at have en ufleksibel pensionsopsparing.”

Det er en myte, at du ikke både kan have en god pensionsordning og dækkende forsikringer ved sygdom, hvis din indkomst svinger fra år til år. Det er klart, at du naturligvis ikke kan foretage høje indbetalinger til din pension i de år, hvor du måske ikke har så høj en indkomst. Det er et almindeligt problem blandt mange af de selvstændige, som jeg møder til daglig. Men det er der heldigvis råd for.

For der findes heldigvis pensionsordninger særligt målrettet dig, som er selvstændig virksomhedsejer.

Du kan eksempelvis vælge enten at have dine:

 1. Forsikringer i ét selskab og din pensionsopsparing i et andet.

I perioder hvor din indkomst er lavere end normalt, giver det dig mulighed for at stoppe indbetalingen til din pensionsordning, mens du stadig bevarer din og din families økonomiske tryghed ved sygdom eller død.

 1. Forsikringer og pension samlet i ét selskab.
  Du kan også vælge i stedet at samle din pensionsordning og forsikringer i et selskab, som giver dig mulighed at springe et eller to års pensionsindbetalinger over, hvis dit økonomiske råderum er lavere i en periode.

I både løsning 1 og 2 bevarer du kontrollen over dine forsikringer, som giver dig den økonomiske tryghed, samtidig med, at du kun indbetaler så meget til din pensionsordning, som du har mulighed for. Begge løsninger er så fleksibelt indrettet, at du som selvstændig kan få stor udbytte af dem.

Et par pensionsråd til dig, som er selvstændig

Hvad end du er selvstændig eller lønmodtager, er det en god idé at overveje, hvilke drømme du har for dit pensionistliv, og om du har råd til at udleve dem.

Derfor har jeg samlet et par gode råd, så du kan blive klogere på, hvordan du får mest muligt ud af dine penge.

 • Dan dig et overblik over dine aktuelle pensions- og forsikringsforhold på pensionsinfo.dk
 • Spred dine økonomiske midler via flere typer opsparingsmuligheder som pensionsordninger, frie midler og investeringsformer
 • Få en uvildig pensionsmægler til at rådgive dig i, hvad der er bedst for lige præcis dig

 

Har du svært ved at gennemskue, hvilke muligheder, der vil passe dine ønsker og drømme bedst?

Så kontakt mig for en uforpligtende samtale om dine behov på tlf. 51370408 eller e-mail kim.trebbien@soderbergpartners.dk.

Har jeg råd til at blive boende efter min skilsmisse?

26 februar · 2019

Der er mange ting, du og din ægtefælle skal stilling til, hvis I beslutter jer for at gå fra hinanden. En af de største bekymringer drejer sig typisk om ens boligsituation. Er der for eksempel råd til, at du og børnene kan blive boende i huset?

For mange ægteskaber bliver det rungende JA ofte til et klart NEJ. For eksempel endte knap 51% af alle danske ægteskaber med en skilsmisse i 2016. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Desværre slider en skilsmisse også markant på ens økonomiske situation. Usikkerheden om ens økonomi betyder for mange også utryghed og søvnløse nætter.

Vi har derfor fået Søren Skjøth, uafhængig finansiel rådgiver i F10 Finans, til at besvare de tre mest typiske spørgsmål, vi får fra de kunder, som går igennem en skilsmisse.

- Har jeg råd til at blive boende i mit hus?

En skilsmisse er ofte en overvældende oplevelse, hvor intet er sikkert og ens følelser sidder lidt uden på tøjet. Og rigtig mange oplever i den forbindelse, at de bliver ramt af usikkerhed om deres økonomi. Her er nøgleordet for de fleste ” økonomisk overblik”. Lige meget om man skal skilles eller ej, vil de fleste af os naturligvis gerne vide, hvad man kan forvente at få ind på kontoen efter at skatten er betalt.

Her anbefaler jeg altid, at du laver et budget over ens faste udgifter efter skilsmissen. Det kan eksempelvis være din husleje, forbrugsafgifter, forsikringer, transport, lån osv. Udgifterne trækker du fra din nettoløn, hvorefter du kender dit rådighedsbeløb. Husk evt. også et ”diverse beløb” til uforudsete udgifter og sørg også gerne for at have en opsparing som ”buffer”.

Et rådighedsbeløb bør som minimum være ca. 6.000 kr./md for en single + ca. 2.500 kr. pr. hjemmeboende barn. Du kan med fordel sammenligne beløbet med dit rådighedsbeløb før skilsmissen, hvis du er i tvivl om du har nok.


- Hæfter jeg for gælden i huset, hvis jeg flytter?

Du bliver ikke automatisk frigjort fra jeres fælles gæld, hvis du sælger din halvdel af huset til din eksmand/kone. Det samme gælder naturligvis, hvis du i stedet køber ham eller hende ud.

Du kan søge din bank og/eller kreditforening om at blive gjort fri af din gæld. Du skal blot være opmærksom på, at banken og kreditforeningen ikke har pligt til at frigøre dig fra den samlede gæld, som du og din tidligere ægtefælle har sammen. Det afhænger nemlig af økonomien hos den af jer, som bliver siddende i huset.

Hvad gør jeg, hvis jeg hæfter for en solidarisk gæld?

Hænger du på en solidarisk gæld med din eksmand/kone, vil det ofte være meget svært at købe ny bolig. Der findes nemlig krav til, hvor stor din gældsfaktor må være. Som udgangspunkt må du ikke skylde mere end 3-4 gange din årsindkomst. Her skal du dog være opmærksom på, at kravene til din gældsfaktor afhænger af din adresse.

Hvis det er umuligt for dig at blive frigjort fra gælden her og nu, kan man måske lave en aftale om, at du bliver frigjort efter en kort årrække, hvis ellers terminerne er blevet betalt til tiden.

Mit råd er, at du forsøger at lave en aftale med banken om at blive frigjort i løbet af en begrænset årrække. På den måde kan både du og din eksmand/kone hurtigere komme videre med jeres nye økonomiske liv. I nogle tilfælde kan du også blive frigjort mod en begrænset og tidsbestemt kaution.

Større overblik og mere tryghed

Uanset hvordan din skilsmisse ender, vil din økonomiske situation komme til at se anderledes ud, end den har gjort tidligere. Sørg derfor for at skabe dig et overblik over, hvad du har af midler og undlad at foretage større investeringer uden at have tænkt dem godt igennem.

I Söderberg & Partners samarbejder vi med uafhængige finansielle rådgivere i F10 Finans om at tilbyde et 360-graders økonomitjek. På den måde får du et overskueligt indblik over din økonomi, og hvilke områder du kan forbedre dine muligheder.

Det kan være inden for:

 • Pension
 • Boliglån
 • Kreditforeningslån
 • Øvrige banklån
 • Gældssammensætning/afvikling
 • Opsparing
 • Investering

Vil du have det fulde overblik over din økonomi? Så kontakt Søren Skjøth på tlf. 23466515 og få en uforpligtende snak om dine behov. 

Er din virksomhed forsikret godt nok mod cyberkriminalitet?

14 februar · 2019

Den digitale udvikling bliver i stigende grad en integreret del af vores hverdag. En udvikling som åbner døre og skaber spændende forretningsmuligheder for virksomheder verden over. Men den digitale udvikling medfører desværre også en række nye trusler.

Phishing, malware, hacking og CEO fraud er noget, som rammer rigtig mange danske virksomheder. Center for Cybersikkerhed vurderer i deres trusselsrapport fra 2018, at der er en betydelig trussel for cyberkriminalitet, hvor formålet er at afpresse penge fra både virksomheder og myndigheder. Derudover vurderes det at, ”der er cyberkriminelle netværk, der arbejder organiseret og langsigtet...

Cybertruslen er især rettet mod virksomhedernes netbank, data og IT-systemer. Derfor anbefaler vi som forsikringsmægler, at I som virksomhed sætter IT-sikkerhed på dagsordenen. Også når det kommer til at vælge den rigtige forsikring.

Det bør du overveje, inden du forsikrer din virksomhed

Ingen virksomheder er fuldkommen ens. Derfor har virksomheder typisk også forskellige risiko og forsikringsbehov, når det kommer til IT-sikkerhed. Når I internt i jeres virksomhed skal vurdere, om I er dækket optimalt, bør I først og fremmest identificere de områder, hvor I er i risiko for angreb og herved kan risikere at lide tab. Er jeres virksomhed eksempelvis i høj risiko for at blive offer for databrud og tab af personfølsomme oplysninger? Eller er det i højere grad risikoen for fakturasvindel eller CEO fraud, der vækker bekymring?

Det kan være svært at vurdere, hvor man som virksomhed er mest udsat. Derfor har Erhvervsstyrelsen udarbejdet et digitalt værktøj kaldet Sikkerhedstjekket. Her kan virksomheder gratis tjekke deres eget sikkerhedsniveau og blive klogere på, hvordan de konkret kan fokusere arbejdet med at øge deres IT-sikkerhed.

Tjek din virksomheds IT-sikkerhed


Hvordan dækker en god cyberforsikring?

I 2017 oplevede 1 ud af 3 virksomheder at blive offer for cyberkriminalitet. Det viser en rundspørge foretaget af Dansk Industri blandt 600 medlemsvirksomheder. I 11 % af tilfældene medførte hændelsen et ”betydeligt økonomisk tab” for de indblandede virksomheder. I sådanne tilfælde er det en god idé at være forsikret gennem en cyberforsikring.

En cyberforsikring sikrer, at din virksomhed er godt rustet i tilfælde af et angreb. Derfor vil en god cyberforsikring typisk indeholde de seks dækninger illustreret nedenfor samt muligheden for at kunne kontakte en IT-hotline, hvis din virksomhed bliver udsat for en hændelse.

 

Men en god cyberforsikring dækker ikke kun virksomhedens omkostninger ved tabt fortjeneste. Den bør samtidig også dække udgifterne til teknisk support fra IT-eksperter i arbejdet med at minimere eventuelle følgevirkninger fra et cyberangreb.

 

Når en cyberforsikring ikke er nok

For de fleste virksomheder er det dog ikke tilstrækkeligt kun at tegne en cyberforsikring. I mange tilfælde har cyberangreb nemlig vidtrækkende konsekvenser, som ikke nødvendigvis er dækket under cyberforsikringen. Cyberforsikringen dækker nemlig ikke penge tabt i forbindelse med fakturasvindel eller medarbejderes illegitime pengeoverførsler. Her kan det være en god idé at overveje, om jeres virksomhed i så fald også har behov for yderligere dækninger. Det kan være i form af forsikringer såsom:  

 • Kriminalitetsforsikring
 • Netbankforsikring
 • Bestyrelses- og direktionsansvarsforsikringen

Kriminalitetsforsikring – når tyven er en medarbejder

Jo større en virksomhed, des større er risikoen for, at en medarbejder begår økonomisk kriminalitet mod virksomheden eller dens kunder.

Med en kriminalitetsforsikring er jeres virksomhed sikret i tilfælde af, at en medarbejder eller en tredjemand begår kriminalitet – enten alene eller i samarbejde med andre. Det kan eksempelvis være økonomisk kriminalitet såsom fakturasvindel, databedrageri eller CEO fraud udført af medarbejdere med henblik på egen eller tredjemands vinding.

Dog er det værd at bemærke, at ikke alle forsikringsselskaber dækker CEO fraud. På samme måde er det heller ikke alle selskaber, som dækker CEO fraud med den fulde forsikringssum. Derfor er det vigtigt, at I som forsikringstager tjekker jeres police for dækning og evt. undtagelser.

 

Den digitale tyveknægt går i dine lommer på nettet

I en travl hverdag kan du med en netbank gøre brug af bankens tjenester nemt og enkelt døgnet rundt. Det giver dig samtidig øget fleksibilitet i en tid, hvor mange forretninger foregår digitalt. Desværre er det også et digitalt smuthul til virksomhedens konti for hackere og IT-kriminelle.

Indbrud i danske virksomheders netbanker er et stigende problem og især for små- og mellemstore virksomheder kan det være ensbetydende med konkurs. I sådanne situationer kan du ikke forvente, at din bank yder økonomisk erstatning, hvis hackere får adgang til din netbank og tømmer den.

Det er du derimod sikret gennem nogle cyber- og kriminalitetsforsikringer. Du bør dog være opmærksom på, at disse typer forsikringer kan have en relativ høj selvrisiko. Derfor kan det være en god investering, hvis I som virksomhed i stedet overvejer en selvstændig netbankforsikring.

En netbankforsikring er målrettet de virksomhedskunder, som typisk kun har behov for at forsikre deres netbank.

 

Få dækket bestyrelsens erstatningsansvar

I takt med mediernes stigende fokus på IT-sikkerhed er der også kommet mere fokus på bestyrelsens og direktionens ansvar. Her er det værd at huske på, at uanset om du er bestyrelsesmedlem i en frivillig forening eller bestyrelsesmedlem i en virksomhed kan du blive gjort personlig erstatningsansvarlig i forbindelse med økonomiske beslutninger.

Det gælder eksempelvis, hvis dine beslutninger fører til tab for virksomhedens kreditorer og aktionærer, eller hvis virksomheden går konkurs. Et personligt erstatningsansvar betyder helt konkret at, hver enkelt bestyrelsesmedlem hæfter med deres egne private formuer, hvis der sker en fejl, som bestyrelsen er ansvarlig for.

I relation til cyberangreb og IT-kriminalitet bør du være opmærksom på, at ikke alle cyberforsikringer dækker personlige erstatningskrav mod ledende medarbejdere eller bestyrelsesmedlemmer. I sådanne situationer er det ekstra relevant, at I som virksomhed overvejer, om I også har behov for at tegne en direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring, der kan dække disse krav og omkostninger.

Er du i tvivl, hvorvidt din virksomhed er forsikret korrekt og bedst muligt? Så kontakt Head of Special Risk, Carsten Scharff på tlf. 20607343 eller på mail carsten.scharff@soderbergpartners.dk