Skip to main content Skip to main navigation

Har dit pensionsselskab grøn samvittighed?

Har dit pensionsselskab grøn samvittighed?

19 juni · 2019

Bæredygtighed og socialt ansvar er de seneste par år kommet i fokus. Interessen har ligeledes spredt sig til investeringsmarkedet, hvor mange pensionsselskaber har fået øjnene op for potentialet ved at investere bæredygtigt. I en ny analyse undersøger Söderberg & Partners, hvordan Danmarks ni største pensionsselskaber arbejder med bæredygtige og ansvarlige investeringer.

Med lanceringen af FN’s verdensmål i 2015 er bæredygtighed, og social ansvarlighed for alvor kommet på dagsordenen. Eksempelvis mener 49 % af danskerne, at det er afgørende, at deres investerede opsparing øger det positive aftryk på miljøet og/eller klimaet. Det viser en undersøgelse foretaget af Epinion for Deloitte i efteråret 2018.

Pensionssektoren har fået øjnene op for bæredygtige investeringer

Det øgede fokus har ligeledes spredt sig til pensionssektoren, hvor nogle pensionsselskaber sætter lighedstegn mellem bæredygtighed og langsigtede investeringer. Ifølge Lotte Anker-Svendsen, business specialist i Söderberg & Partners Danmark er det noget, vi kommer til at opleve mere af.

I Söderberg & Partners ser vi en tydelig tendens til, at stadig flere pensionsselskaber er begyndt at tage bæredygtige investeringer alvorligt. Bæredygtighedstemaet er blevet et konkurrenceparameter, som pensionsselskaberne implementerer i deres kerneforretning. Det, synes jeg personligt, er en meget spændende udvikling, og jeg er overbevist om, at vi indtil videre kun har set toppen af isbjerget,” udtaler Lotte Anker Svendsen.

Tre pensionsselskaber klarer sig bedre end de andre

For at kunne tilbyde alle pensionskunder den bedste rådgivning følger Söderberg & Partners pensionsselskabernes arbejde med bæredygtige investeringer tæt. På den baggrund præsenteres analysen ”Sustainable Life Insurance Companies – A report about the Danish life insurance companies’ sustainable investment practices”.

Her sammenlignes og vurderes ni danske pensionsselskabers praksis i relation til bæredygtige og socialt ansvarlige investeringer. For at strømline og gøre analysen så forståelig som mulig kategoriseres den samlede vurdering af selskabernes praksisser ud fra trafiklysets grønne, gule og røde farve.

I analysen vurderes det, at særligt tre pensionsselskaber skiller sig ud med deres forretningsprocesser i arbejdet med bæredygtige investeringer. Selskaberne udmærker sig ved, at de hver især har veldefinerede strategier i relation til deres engagement i bæredygtige investeringer, ligesom de også aktivt påtager sig et ansvar for at følge op på området. Derudover adskiller de tre pensionsselskaber sig ved at integrere en række faktorer inden for miljø, sociale forhold og god selskabsledelse i deres beslutningsgrundlag for bæredygtige investeringer.

Er du interesseret i at vide, hvilken vurdering de forskellige pensionsselskaber har fået tildelt? Så kontakt Lotte Anker Svendsen på tlf. 53870409 eller via mail på lotte.anker@soderbergpartners.dk.

Formålet med rapporten ”Sustainable Life Insurance Companies” er at vurdere og sammenligne danske pensionsselskabers praksis for bæredygtige og socialt ansvarlige investeringer. Denne samlede vurdering af pensionsmarkedet styrker den enkelte pensionskundes mulighed for på et oplyst grundlag at vælge et pensionsselskab med den mest bæredygtige pensionsløsning.

Analysen tager udgangspunkt i arbejdet med bæredygtige investeringer blandt ni af Danmarks største pensionsselskaber. De selskaber er AP Pension, Danica Pension, PFA, PKA, Sampension, SEB Pension, Skandia, Topdanmark og Velliv.

Analysens data

Dataindsamlingen beror på offentligt tilgængelige oplysninger om de enkelte pensionsselskaber. Derudover er selskaberne blevet anmodet om at besvare et spørgeskema for at skabe et endnu dybere indblik i, hvordan de konkret arbejder med ansvarlige investeringer, hvoraf deres individuelle besvarelser ofte er blevet fulgt op af yderligere spørgsmål.

Analysens evaluering

For at kunne sammenligne og vurdere de forskellige pensionsselskabers investeringspraksis understøttes analysen af tre overordnede parametre.

Disse parametre er defineret som hhv.

 • Involvering og aktivt ejerskab
 • Bæredygtige ambitioner og værdiskabelse
 • Håndtering og opfølgning på bæredygtige investeringer

På baggrund af disse parametre har vurderes indsatsen blandt hver enkelt pensionsselskab og rangeres ud fra det klassiske trafiklyssystem ved grøn, gul og rød.

Den individuelle vurdering af hvert selskab baserer sig på en bagvedliggende rangering, som samlet giver enten en grøn, gul eller rød vurdering. Derfor er det værd at pointere, at to pensionsselskaber med samme rangering godt kan få to forskellige vurderinger grundet deres forskelle i den bagvedliggende vurdering.

Kvinde: Kend din pension

26 april · 2019

Kvinder lever i gennemsnit længere, tager mere barselsorlov og tjener mindre. Samtidig viser statistikker også, at kvinder typisk trækker sig fra arbejdsmarkedet tidligere end mænd. Derfor har man som kvinde alt at vinde og intet at tabe ved at få styr på sine pensionsforhold. 

Danske kvinder trækker sig i gennemsnit tilbage 2,4 år tidligere end danske mænd. Det viser en opgørelse fra OECD. Personligt er jeg af den holdning, at en tidlig pensionsalder ikke nødvendigvis behøver være et problem. For nogle er det ligefrem et mål. Desværre oplever jeg stadig, at der er en ærgerlig tendens i samfundet til, at mænd generelt har bedre styr på deres pensionsforhold end kvinder. Det manglende pensionsoverblik stiller mange kvinder i en sårbar situation i de tilfælde, at de står overfor en skilsmisse eller en ægtefælles dødsfald.

Derfor har jeg i dette blogindlæg sat mig for at gøre dig klogere på, hvad du som kvinde skal være opmærksom på omkring din pension.

 

Kom godt fra start, når du skal have styr på din pension

Jo før du begynder at spare sammen, jo flere penge har du til at leve det liv, du drømmer om, når du ikke længere har fuld fart på karrieren. Det er efterhånden et råd, som jeg har gentaget rigtig mange gange blandt kunder og i min personlige omgangskreds. Så mange gange, at jeg sommetider føler mig som en CD-afspiller, der kun kan spille det samme hit igen og igen. Det bliver min anbefaling nu ikke mindre vigtig af!

Det er nemlig de færreste, som kan leve udelukkende af deres folkepension, som på nuværende tidspunkt udgør 75.780 kr. om året før skat. Jeg har oplevet adskillige eksempler på folk, som desværre har måtte skifte parcelhuset ud med noget mindre for at kunne klare deres daglige udgifter. 

Derfor er det vigtigt, at du allerede nu overvejer, hvilke drømme du har for dit liv, når du trækker dig tilbage. På den måde kan du nemmere vurdere, om du har mulighed for at spare nok sammen. Her er min professionelle erfaring, at mange faktisk har råd til at drømme store tanker, hvis blot de sætter nogle få ekstra hundrede kroner ind på deres pensionsopsparing hver måned.

Du kan allerede nu logge på pensionsinfo.dk med dit NemID og få et samlet overblik over dine pensionsforhold.

Derudover anbefaler jeg, at du løbende justerer din pension, så den passer til din livssituation – hvad enten du flytter sammen med en kæreste, skal giftes, får børn eller bliver skilt. Et godt råd er, at du tager dine pensionsforhold op til overvejelse hvert 2.-3. år. 

 

Når to bliver til flere…

Jeg tog da hele barselsorloven selv, for dengang virkede det bare mest naturligt for min mand og jeg. Jeg ville bare ønske, at vi havde haft en snak om, hvordan vi kunne fordele vores indkomst, så jeg ikke skulle skære så meget ned på indbetalingerne til min pension”.  Sådan svarede en af mine veninder til mig forleden, da jeg spurgte hende, hvordan hun og hendes mand havde fordelt deres barselsorlov, da de fik deres førstefødte. Og min veninde er langtfra den eneste, der mener, at den første tid er vigtig at prioritere.

I Danmark tager kvinder nemlig langt størstedelen af barselsorloven. Det svarer ifølge Danmarks Statistik til, at mødrene i 2014 tog 91% af barslen mod 9% af fædrene. Her er nogle så heldige at kunne få fuld løn under hele barselsperioden. Andre kan få fuld løn en del af tiden – og så er der dem, hvor orloven bliver en mere kostbar affære, når de skal klare sig med barselsdagpenge.

Det betyder for manges tilfælde en lønnedgang på flere tusinde kroner om måneden, hvilket også vil kunne ses på indbetalingerne til ens pensionsordning. Det kan du heldigvis rette op på ved at justere på dine pensionsindbetalinger, når du igen begynder at arbejde. Derfor anbefaler jeg altid, at du får gennemgået din pensionsordning efter din barselsorlov.

Selv hvis du skal klare dig med barselsdagpenge, kan du heldigvis beholde dine forsikringer – herunder din livsforsikring og din forsikring ved tab af erhvervsevne. Det sker oftest ved, at udgiften til disse forsikringer trækkes fra din pensionsopsparing. På den måde er du stadig dækket, hvis du skulle blive ramt af længerevarende sygdom, nedsat arbejdsevne efter 3 måneders sygdom, ligesom dine pårørende også er sikret i det tilfælde, at du dør.

 

Når livet ikke er en fryd

For de fleste ægteskaber vil der unægtelig opstå konflikter. Nogle større end andre. Og ifølge Danmarks Statistik bliver det rungende JA for 51% af alle ægteskaber til et klart NEJ. En skilsmisse er ofte en overvældende oplevelse, hvor intet er sikkert og ens følelser sidder lidt uden på tøjet.

I en sådan situation kan du dog glæde dig over, at du selv beholder alle de penge du sparer op via din egen pensionsordning, og at de derfor ikke indgår i bodelingen mellem dig og din ægtefælle. Det gælder både din rate-, kapital- og livrentepension. Hvis I ønsker at få vurderet og behandlet jeres sag så rimeligt som muligt, anbefaler jeg, at du og din ægtefælle får en pensionsrådgiver til at hjælpe jer.

 

Sådan får du et bedre pensionsoverblik

 • pensionsinfo.dk kan du altid få et overblik og se, hvor meget du får udbetalt, når du går på pension.

 • Justér din pension løbende eller ca. hvert 2.-3. år, så det passer med din livssituation. Her er det værd at huske på, at hvis du ønsker at justere din forsikringer, så du fx får mere eller mindre dækning ved dødsfald, kritisk sygdom eller tabt arbejdsevne, så skal du også se på om din opsparing stadig er, som du ønsker.

 • Du kan også kontakte en pensionsrådgiver og få vejledning om alt, der har med din pension at gøre. En pensionsrådgiver kan nemlig med udgangspunkt i dit liv rådgive dig om, hvordan du med få enkelte justeringer kan få råd til det, liv du drømmer om – både før, og efter du trækker dig tilbage fra arbejdsmarkedet.

Påskequiz: Er du ægspert i din pension?

17 april · 2019

Hvor mange danskere sparer ikke nok op til at kunne leve det pensionistliv, de drømmer om? Det og seks andre spørgsmål kan du gætte med om i vores påskequiz om pension.

For 100 år siden var der ikke noget, der hed livrente- eller folkepension. Faktisk var det kun de dårligst stillede ældre, som fik udbetalt en beskeden understøttelse, når de ikke længere kunne arbejde.

Siden er der sket meget, hvilket betyder, at man i dag kan finde Danmark i toppen over lande med de bedste vilkår på pensionsområdet. Men har du styr på, hvad der er rigtig og forkert, når det kommer til almene pensionsspørgsmål?

Herunder finder du quizzen i en printvenlig version. Så kan du quizze dine gæster til påskefrokosten.

Påskequiz - printvenlig version


1. Hvordan får du din pensionsopsparing udbetalt, hvis det er en livrentepension?
a. Du får alt udbetalt på én gang, når du går pension

b. Du får det samme beløb udbetalt én gang om måneden fra du går på pension og resten af dit liv

c. Du får hele beløbet udbetalt i løbet af en tidsbestemt periode, du selv vælger


2. I hvilken alder kan du tidligst få udbetalt din folkepension, hvis du er født mellem 1. juli 1960 og 31. december 1962?
a. 62 år

b. 67 år

c. 75 år


3. De fleste har en pensionsordning via deres arbejde. Men hvad hvis du er selvstændig?
a. Når du opretter et CVR-nummer, bliver du automatisk tilknyttet en pensionsopsparing

b. Som selvstændig skal du selv sørge for at tegne en pensionsopsparing

c. De fleste selvstændige kan leve af overskuddet fra deres virksomhed. Derfor er der ingen grund til, at de sparer op til deres alderdom


4. Mange danskere sparer ikke nok op til at kunne leve det pensionistliv, de drømmer om. Men hvor mange danskere lagde i 2018 ikke nok til side til deres alderdom?
a. 125.000 danskere

b. 300.000 danskere

c. 750.000 danskere


5. Du og din ægtefælle har tegnet en livsforsikring med nærmeste pårørende som begunstiget. Hvem arver pengene, hvis du dør?

a. Det gør de børn, du og din ægtefælle har sammen

b. Det gør din ægtefælle

c. Pengene deles ligeligt mellem din ægtefælle og jeres fælles børn


6. Hvor meget må du i 2019 indbetale til din ratepension via din arbejdsgiver?
a. 55.900 kr.

b. 54.000 kr.

c. 100.000 kr.


7. Du har tegnet livsforsikringer via både din bank og i en pensionsordning hos din arbejdsgiver. Hvad sker der med dem, hvis du dør?
a. Det er kun den ene livsforsikring, som bliver udbetalt

b. Den ene livsforsikring bliver udbetalt, mens det kun er 1/3 af den anden, som udbetales

c. Begge livsforsikringer bliver udbetalt

Er du nysgerrig på, hvordan du klarede dig? Så scroll forbi billedet og få de korrekte svar.

 

De korrekte svar til vores påskequiz om pension

De korrekte svar til vores påskequiz om pension

 1. Det korrekte svar er B. Med en livrentepension kan du sikre din økonomi med en fast udbetaling hver måned lige så længe, du lever.

 2. Det korrekte svar er A. Hvis du er født mellem 1. juli 1960 og 31. december 1962 kan du tidligst få udbetalt din folkepension, når du fylder 62 år.

 3. Det korrekte svar er B. Hvis du er selvstændig, er det vigtigt, at du selv tænker på din økonomiske fremtid. Ellers kan du risikere, at du måske kun har din folkepension at leve af, når du går på pension. Læs hvilke overvejelser, vores pensionsmægler anbefaler, at du som selvstændig gør dig i artiklen: Genkender du som selvstændig disse 3 udbredte pensionsmyter?

 4. Det korrekte svar er C. Ifølge en opgørelse fra Finansministeriet fra 2018 sparer 750.000 danskere i alderen 25-59 år slet ikke eller kun i begrænset omfang op til deres pension.

 5. Det korrekte svar er B. Når du tegner en livsforsikring, hvor du begunstiger nærmeste pårørende, er det din ægtefælle, som arver udbetalingen i tilfælde af din død.

 6. Det korrekte svar er A. I 2019 må du maks. indbetale 55.900 kr. til din ratepension. Overstiger du grænsen for indbetalinger, vil du i din årsopgørelse blive bedt om at betale en restskat. Det kan du heldigvis komme udenom. Læs hvordan i artiklen: Undgå at betale restskat, hvis du har sparet for meget op til din ratepension

 7. Det korrekte svar er C. Begge dine livsforsikringer bliver udbetalt i tilfælde af, at du dør.

Sparer du rigtigt op til din alderdom?

26 marts · 2019

Det er yderst vigtigt at spare op til alderdommen på den rigtige måde. Det handler om at sikre sig adgang til formuen, mens du kan omsætte den. Sagt med andre ord, køb de røde bøffer, mens du kan tygge dem. Men hvordan gør man det bedst?

Økonomisk fleksibilitet er nøgleordet og for at opnå dette, skal du fordele din opsparing på flere måder. Den største fleksibilitet opnår du ved at have en pensionsordning i kombination med en fri formue, som du selv kan vælge hvor og hvornår, du vil forbruge.

Den perfekte løsning

En kombination af at have en formue, som du kan hæve som et engangsbeløb sammen med en løbende tidsbegrænset pension samt en livsvarig pension er, efter mine klare overbevisning, det mest optimale. Her sikrer du dig adgang til formuen, når du skal bruge den og har samtidig en økonomisk buffer, du kan regulere på. Derudover er du sikret en livslang indtægt, som kan dække dit indtægtsbehov livet igennem. Forbruget falder for de fleste med alderen, så du skal sikre, at du kan få glæde af en højere pensionsindtægt de 10-15 første år af dit pensionistliv kombineret med en livslang pension.

Opsparing i mursten – er det en god idé?

Den store fordel ved at anvende en traditionel pensionsopsparing er, at det afkast du, opnår på denne opsparingstype kun beskattes med en pensionsafkastskat (PAL-skat) på 15,3%. Sparer du tilsvarende op på en almindelig konto eller depot i banken, skal du som minimum betale 27% i afkastskat.

Mange danskere er opsat på at få betalt deres gæld ud af huset, inden de skal gå på pension. Dette er ikke nødvendigvis den mest optimale pensionsopsparing. Flere oplever nemlig i dag, at det er blevet mere vanskeligt at blive godkendt af realkreditinstituttet til at få et såkaldt ”nedsparingslån” i boligens friværdi. I mange tilfælde kan det betyde, at huset skal sælges for at få frigjort opsparingen i boligen, hvilket langt fra alle boligejere er begejstret for. Derfor skal du tænke på, at din opsparing skal placeres et sted, hvor du selv kan komme til pengene uden at være afhængig af en bank eller kreditinstitut.

 

"Køb de røde bøffer, mens du kan tygge dem. Men hvordan gør man det?"
Anders Valdemar Juhl

Har du valgt det rigtige opsparingsprodukt?

Hvis du allerede har været fornuftig og har en traditionel pensionsopsparing, har valget af pensionsprodukt stor betydning for din økonomi.

 • Er din indtægt under 513.400 kr. kr. (2019)?

  Hvis du ikke betaler topskat, vil det være en fordel for dig først at spare op på en aldersopsparing, som sikrer at din opsparing ikke bliver modregnet i de offentlige ydelser. Dernæst vil det være en fordel at supplere med en ratepension og eventuelt en livsvarig livrente.

  Du har ikke fradrag for indbetaling på en aldersopsparing, til gengæld er engangsudbetalingen skattefri. Du har glæde af en lav pensionsafkastskat (PAL-skat) på 15,3 %, som ligeledes gælder de andre pensionsprodukter. Har du mere end 5 år til du bliver folkepensionist kan du indbetale max 5.200 kr. på en aldersopsparing. Hvis du har mindre end 5 år til du bliver folkepensionist kan du i 2019 indbetale op til 48.000 kr.
 • Er din indtægt over 513.400 kr. kr. (2019):

  Betaler du topskat kan du med fordel betale ind på en ratepension og udskyde topskatten til en bundskat, når du skal hæve din pension. Det giver en skattegevinst på ca. 56% til en bundskat på ca. 36,5% såfremt din årlige pensionsindtægt kan holde sig under topskattegrænsen på dette tidspunkt.

  Ønsker du en kombination af livslang pension, vil det være et godt supplement med en livsvarig livrente, som udbetales så længe, du lever. Ønsker du at sikre dine nærmeste, inden du er startet med at hæve livrenten, kan du tilkøbe en garanti, som samtidig vil reducere størrelsen af livrenten.