Skip to main content Skip to main navigation

Valg af pensionsleverandør

Valg af pensionsleverandør

10 oktober · 2017

Tag mange parametre med i dine overvejelser, når du vælger pensionsleverandør. Opstil dine kriterier, inden du læser selskabernes tilbud igennem, og find dem frem igen bagefter. Husk, at en pensionsordning også indeholder forsikringer, der skal komme den enkelte til gode, hvis han eller hun bliver syg. 

 

Livet består af mange beslutninger. I de unge år koncentrerer vi os om, hvilken uddannelse vi skal have, hvor vi skal bo, og hvilket job, vi vil byde ind på. Hvis altså man får lov til at vælge, hvilket jo som bekendt afhænger både af evner og en vis portion held.

I erhvervslivet skal vi også træffe mange beslutninger. På de overordnede niveauer gælder det de langsigtede strategier, forretningspartnere og investeringer, men mange andre beslutninger kan have lige så store konsekvenser og være lige så vigtige – selv om de ind imellem bliver truffet i hast og bygger på ganske få kriterier. I mit virke som forsikringsmægler har jeg deltaget ved mange virksomheders beslutninger om valg af pensionsleverandør. Det har været både korte og langvarige beslutningsprocesser, og beslutninger der har involveret enten ganske få eller ganske mange mennesker, og med store økonomiske konsekvenser. 

 

En typisk proces

Der kan være forskel på processen, om du er beslutningstager for en mindre virksomhed eller en koncern med flere 100 eller 1000 ansatte og komplicerede overenskomstforhold. Ofte springer mindre virksomheder nogle led over, men grundlæggende består den af fire forhold:

Nogle virksomheder klarer det hele selv, andre får hjælp til en del eller hele processen af ”sådan nogen som mig”. Vi kan dels aflaste i den ofte ressourcetunge opgave og lige så vigtigt, er vi uvildige og uafhængige og kan dermed opstille kriterier og sammenligne med, hvad lignende virksomheder har opnået. 

Hvad har betydning?

Min erfaring er, at de hårde kriterier får lov til at vægte højst, da det er lettere at sætte to priser op mod hinanden, end helbredserklæringer med forskelligt indhold og 36 siders forsikringsbetingelser. Men forhold som helbredsoplysninger, forsikringsbetingelser og selvbetjeningsmuligheder bør have en betydning. Få eller ingen helbredsoplysninger og en garanti for, at alle medarbejdere kan blive omfattet af en ordning er et must, da det ikke er ansættelsestidspunktet, der skal være afgørende for, hvor god en dækning, den enkelte har. Betingelser og regler for, hvordan og hvornår en forsikring bliver udbetalt, kan være vidt forskellige og have meget alvorlige konsekvenser. Læs især afsnittet med undtagelser igennem. Endelig vil jeg også hejse et flag for muligheden for selvbetjening. I denne digitale verden, er det vigtigt, at pensionsselskabet er tilgængeligt, allerhelst med ”hvad-nu-hvis”-beregninger, men også adgang til ændring af investeringsvalg, begunstigelse og indbetalinger.

 

Der findes systemer og metoder, som kan hjælpe med at måle de ovenstående forholdsvis objektive kriterier, men hvad med alle de subjektive?: Kontaktpersonens imødekommenhed, salgs-og præsentationsmaterialets udseende, enkeltpersoners tidligere kontakt med selskabet (måske i en skadessituation, måske gik det ikke, som personen havde forventet), professionelle relationer, der grænser til det familiære eller sågar tilskud og rabatter, der er for gode til at være sande. 

 

Derfor er det en god idé at beslutte med sig selv, at garanti for at alle omfattes, skal vægte højere end selskabets tilbud om sundhedsforebyggende tiltag, der skal vægte højere end omkostninger, der skal vægte lavere end listen over omfattede diagnoser på kritisk sygdom, eller hvad dine kriterier nu er. Og beslut dig inden, du åbner det første tilbud fra pensionsselskabet, for de første sider tager dig med på den rejse, som selskabet har valgt, og ikke nødvendigvis den rejse, som din virksomhed har brug for. 

 

Vil du høre mere kan du kontakte mig på 

Mobil: 3086 2595

Mail: dorthe.ekmann@soderbergpartners.dk 

Eller finde en af mine kollegaer her

“Hånden på kogepladen & the sky is the limit”

5 februar · 2018

Kan en virksomhedskultur have indflydelse på vækst og resultater på bundlinjen, og hvad kan kulturen betyde for virksomhedens kunder?

Som kommunikationsdirektør i Söderberg & Partners bliver jeg ofte spurgt, hvad der er årsag til det væksteventyr, vi er i gang med både i Danmark og hele Norden. De hurtige svar er naturligvis ”salg”, ”engagerede medarbejdere” og ”attraktive ydelser”.  Men kigger man lidt nærmere efter for at finde den egentlig årsag, så er virksomhedens DNA absolut en af de vigtigste faktorer.

I Söderberg & Partners er der blevet skabt en hel unik virksomhedskultur i vores svenske moderselskab, og for at adoptere og skabe denne i Danmark, har vi stort fokus på, hvilke elementer der er afgørende for denne kultur:

 • I vores virksomhed arbejder mange selvstændigt som franchisetagere, og det betyder, at der er en direkte forbindelse mellem egne indsatser og egen succes. Med andre ord har mange af mine kollegaer ”hånden på kogepladen”, og det bevirker, at de tager stort ejerskab for egen forretning og for virksomhedens overordnede succes, og de går all in på, at vi skal lykkes. 
 • Virksomhedens ledelse viser tydeligt mod til at prøve nogle nye ting. Det italesættes, at det er en entreprenørvirksomhed, og for at udvikle sig skal nye ting afprøves. Ofte går det godt, men når det enkelte gange ikke gør, så er ledelsen ærlig omkring det overfor medarbejderne: ”Yes, vi fejlede, og hvad lærte vi af det?”.  
 • Netop når selvstændigheden er drivkraften, og virksomheden er åben over for nye tiltag, betyder det også, at det er mulighedernes land for medarbejderne. Det gælder både i forhold til indtjeningsmulighederne, hvor ”the sky is the limit”, og det giver også plads til, at medarbejdernes nye ideer kan udvikles og afprøves. Det bliver simpelthen et fælles projekt at udvikle virksomheden. 
 • En uformel omgangstone fra toppen af virksomheden betyder, at fx vores svenske koncerndirektør opfattes som ”en af os” af medarbejderne. I mange virksomheder er direktørerne placeret på direktionsgangen, og der er tydelig forskel på folk fx i frokoststuen og til firmaarrangementer. I Söderberg & Partners er der ikke en ”jeg er leder, og derfor ved jeg bedst”-attitude, og lederne er ikke bange for at vise selvironi. På det første svenske Kick-off jeg deltog i, var en del af aftenens underholdning en vældig morsom musikvideo hvor bl.a. Koncerndirektøren optrådte som en del af et boyband med slikhår og tanktop. Medarbejderne var vilde med det!!

 

Hvilken betydning har vores virksomhedskultur for vores kunder?

 • Når mine kollegaer tager stort ejerskab betyder det, at kunderne oplever højtengagerede medarbejdere, som gør deres yderste for at kunderne oplever optimal kundeservice. Fx er det tydeligt for vores kunder, at vores folk ikke blot ser deres arbejde som et 8-16 job, men at der er ekstrem stor tilgængelighed.
 • At være en entreprenør-virksomhed i en konservativ branche betyder, at til forskel fra mange af vores kollegaer i branchen, er vi ikke bange for at tilpasse os, og vi er fleksible i forhold til markedets udvikling og tendenser. Kunderne vil generelt opleve, at vi tilpasser os i forhold til kundens virksomhed og behov, i stedet for at hælde kunden ned i en pre-defineret kasse.  
I og med at vores folk direkte kan påvirke virksomhedens og egen succes, er de fulde af engagement, motivation og ikke mindst drive. -Og det er noget, kunderne kan mærke, og som giver dem en helt unik oplevelse. Det differentierer os fra mange andre i markedet og giver os et stort forspring i en digitaliseret fremtid, hvor det netop er kundernes gode oplevelser, der adskiller fårene fra bukkene.
 •  I en virksomhed som er præget af mod – ikke at forveksle med overmod – og hvor mange medarbejdere ikke ser deres arbejde som arbejde men som en del af deres identitet, gør medarbejderne deres ypperste for at gøre deres arbejde bedst muligt. De går langt for kunderne i deres ønske om at være den bedste til det, de gør.

 

Hvordan får man skabt en sund kultur i en eksisterende virksomhed? 

Vil du også have en sund kultur i din virksomhed er det vigtigt at:

  • Der er åbenhed og ydmyghed
  • Alle påtager sig sit ansvar
  • Der er frihed til at tage risici (indenfor grænser)
  • Højt engagement i at gøre tingene rigtigt
  • Fejl betragtes som udviklingsmuligheder
  • Der er høj integritet
  • Integration og samarbejde mellem virksomhedens enheder
  • Mod og vedholdenhed værdsættes

Som du nok har regnet ud, skaber man ikke en sund kultur på en enkelt dag. Der er ofte skepsis og modstand mod forandringer. Derfor er det meget vigtigt, at ledelsen går forrest – og bliver ved med det!  Det kan nemlig tage flere år at implementere en kulturforandring. 

-Men hvis det lykkedes, kan man glæde sig over højt engagerede medarbejdere, der booster produktiviteten og yder en konkurrencedygtig kundeservice – og det kan tydeligt ses på bundlinjen.

God fornøjelse.

5 gode råd om din opsparing

9 januar · 2018

Vi danskere sparer i gennemsnit mange penge op til vores alderdom i forhold til så mange andre lande vi kan sammenligne os med. Ofte er pensionsopsparing implementeret som en naturlig del af en lønaftale.

Faktum er bare at alt for mange danskere sparer op i blinde og ikke forholder sig kritisk til hvordan deres opsparing bliver forvaltet eller hvilken opsparingsløsning de har valgt. Pressen og pensionsbranchen gør sit for at oplyse om forskellige investeringsprodukter og risici man kan vælge imellem men kun ganske få får selv taget stilling.

 

I dag oplever jeg som pensionsmægler alt for mange penge står uhensigtsmæssigt placeret enten i form af en kontantrente som er meget lav eller i nogle investeringsprodukter hvor afkastet er alt for lavt i forhold den pris du betaler for at lade pensionsselskabet investere dine penge.

 

Pensionsselskaberne og bankerne lever primært af at forvalte dine penge og skal tjene penge på dine penge. Derfor er det vigtigt at du forholder dig kritisk til de investeringspuljer du bliver tilbudt af pensionsselskabet. Du kan tjene mange penge ved at opsøge uvildig pensionsrådgivning og derved få adgang til investeringsprodukter hvor du opnår et attraktivt markedsafkast til en fair pris. Alt dette får stor betydning for hvad du i sidste ende kan få at leve og opleve for.

 

Skal du spare mere op eller betale hurtigere af på din gæld?

 Det er et typisk spørgsmål jeg bliver stillet i forbindelse med en individuel pensionsrådgivning. Det har altid været en god ting at sprede sin opsparing så ikke alle æg ligges i samme kurv.

I dag oplever jeg mange tilfælde hvor danskerne har betragtet deres ejerbolig som en del af den formue de senere skal leve af som pensionist.  De har primært haft fokus på at betale af på deres gæld så hurtigt som muligt på bekostning af der ikke er betalt så meget ind på pensionsopsparingen. Dette kan senere få store økonomiske konsekvenser for den enkelte og i værste tilfælde resultere i at man havner i en økonomisk låst situation. 

 

Faktum er bare at alt for mange danskere sparer op i blinde og ikke forholder sig kritisk til hvordan deres opsparing bliver forvaltet eller hvilken opsparingsløsning de har valgt. Pressen og pensionsbranchen gør sit for at oplyse om forskellige investeringsprodukter og risici man kan vælge imellem men kun ganske få får selv taget stilling.
Anders Valdemar Juhl

Kan du låne penge i din boligs friværdi?

 

I dag har bankerne i stor udstrækning overtaget ejerskabet af kreditforeningsselskaberne. Derfor bliver du kreditvurderet af bankerne om du kan få tilbudt et tillægslån i din friværdi. Hvis ikke du har sparet tilstrækkeligt op til din alderdom kan dette betyde at kreditforeningen ikke kan tilbyde dig et såkaldt friværdilån også kaldt nedsparingslån selvom du kan påvise der er en friværdi på fx 2 mio. kr. i din bolig.

I sidste ende kan det betyde, at du må sælge boligen for at få frigjort din friværdi til at leve for. Det samme oplever jeg når ældre ansøger om forlængelse af afdragsfriheden på deres realkreditlån og får afslag.

 

Det er derfor meget vigtigt at du planlægger din pensionsopsparing meget omhyggeligt og sikrer dig selv og dine nærmeste den maksimale økonomiske fleksibilitet. Det er vigtigt at du timer tidspunktet rigtigt for hvilken lånetype du ønsker i din bolig både nu og på længere sigt. Det er trods alt nemmere at låne i sin bolig medens man stadig er tilknyttet arbejdsmarkedet, hvorfor en evt. tillægsbelåning vil være mere tilgængelig inden du er gået på pension. Når du skal skabe dig en økonomisk fleksibel pensionsplan skal du huske at pengene skal ligges ned i ”æsker” som du ved kan åbnes igen.

”Boligæsken” kan være en udfordring at få åbnet igen med mindre du vil sælge eller du har en stor pensionsformue som opfylder bankernes kriterium for at låne dig penge i din ejerbolig. 

Hvad betyder den nye pensionsreform for dig?

 Den nye pensionsreform har ændret lidt på følgende forhold:

 Hvis du opretter en ny pensionsordning vil du tidligst kunne påbegynde udbetaling fra denne 3 år før du er berettiget til at modtage folkepension mod tidligere 5 år. Derfor er det også vigtigt du er opmærksom på at hvis du har ordninger som er etableret før 1. januar 2018 at du får videreført denne rettighed på den nye pensionsordning. Hvis du fx skifter job og kommer ind i en ny pensionsaftale vil det være en god løsning for de fleste at den gamle ordning fra tidligere ansættelse bliver sammenlagt med den nye ordning og derved bevarer rettigheden til at du kan hæve pensionen tidligere.

Pensionsordninger som er etableret før 1. maj 2007 kan allerede påbegyndes fra dine fyldte 60. år.

 Aldersopsparing:

Her kan du nu 5 år inden du er folkepensionist indbetale op til 46.000 kr. om året på en aldersopsparing. Denne pensionstype er attraktiv for dem der ikke betaler topskat, og modregnes ikke i de offentlige ydelser. De nye regler skal gøre det mere attraktivt at indbetale ekstra til pension umiddelbart inden du er berettiget til at modtage folkepension. Hvis ikke du opfylder ovenstående kan du på en aldersopsparing maksimalt indbetale 5.100 kr. pr. år på din aldersopsparing mod tidligere 29.600 kr. (2017)

 Ratepension:

Her er de nye regler at din ratepension kan udbetales over en længere årrække end tidligere. De nye regler betyder at din ratepension kan udbetales fra 10 år op til maksimalt 30 år mod tidligere 25 år. Dette giver også mulighed for at få glæde af sin ratepension i flere og vil give større økonomisk fleksibilitet.

  5 gode råd om din opsparing:

 1. Sørg for minimum hvert 3. år at få tilpasset din opsparingsplan så du samtidig forholder dig til om din formue bliver forvaltet på en attraktiv måde – søg uvildig rådgivning hvis du er i tvivl eller har brug for en second opinion
 2. Dit behov for dækning ved død, sygdom ændres løbende og derfor skal du sikre dine pensionsdækninger bliver løbende ajourført til dit aktuelle behov.
 3. Undgå klatpensioner - saml dine pensionsordninger løbende – således undgår du unødige policegebyrer og administrationsomkostninger som spiser af din opsparing således vil du også kunne videreføre din rettighed til at hæve din pensionsordning efter de nye regler
 4. Søg uvildig rådgivning når du skal fastlægge en pensionsplan.
 5. Husk at begunstige de rigtige personer som du ønsker skal arve efter dig – alt for mange glemmer at ændre på begunstigelserne og så kan det ende med at pengene lander i de forkerte hænder.

 

Hvad kan en kreditforsikring gøre for dig, og hvem er spillerne?

12 december · 2017

Efter mange år i branchen oplever jeg ofte, at kreditforsikring er et relativt ukendt produkt for mange virksomheder. Samtidigt ser jeg også et større og større behov for netop kreditforsikring. Dette, sammen med historisk lave præmier og gode betingelser, gør kreditforsikring til et rigtig spændende produkt for tiden. Men hvad kan du bruge en kreditforsikring til, og hvem kan du få den hos?

 

Hvad er kreditforsikring?

En kreditforsikring dækker leverandøren, hvis en kunde ikke er i stand til at betale sit tilgodehavende. Den manglende betaling kan skyldes, at kunden er gået konkurs eller i betalingsstandsning, er blevet tvangsopløst, at indehaveren i en personlig dreven virksomhed er afgået ved døden, eller blot at de aftalte vilkår og betingelser ikke er blevet overholdt.

  

De forskellige spillere

De tre globale kreditforsikringsselskaber, Euler Hermes, Atradius og Coface deler i praksis det globale kreditforsikringsmarked i mellem sig. De er repræsenteret ved filialer i Danmark og tilbyder sammen med Tryg en forsikring mod tab på debitorer.

 

Efter nogle vanskelige år under finanskrisen præsterer Euler Hermes, Atradius og Coface nu tilfredsstillende resultater, og der er intet, der tyder på, at denne udvikling vender på kort sigt.

 

Seneste offentliggjorte rapporter viser, at det fortsat er en yderst lønsom forretning.

Kilde: Halvårsregnskab 30. juni 2017 - Euler Hermes og Coface (millioner EUR). 2016-resultat - Atradius (millioner EUR).

Hvad betyder det for dig som kunde?

Som det fremgår af ovenstående tabel, forbedres det vigtige nøgletal ”Combined Ratio” hos samtlige ledende forsikringsselskaber. Men hvad skal jeg bruge den viden til, tænker du måske.

 

Det skal jeg fortælle dig. De stærke tal fra de tre kreditforsikringsselskaber betyder, at der fortsat er appetit på attraktive præmierater, gode dækninger og tilfredsstillende limitkapacitet til gavn for dig som køber af en kreditforsikring.

 

Som specialiseret rådgiver inden for kreditforsikring, oplever jeg, at kreditforsikringspræmierne er historisk lave samtidig med, at man kan opnå rigtig fine forsikringsbetingelser suppleret med tilfredsstillende risikoappetit og -kapacitet.

 

Hos os har du fordelen

Kreditforsikringsmarkedet er ”soft”, og sådan vil det formodentlig fortsætte både på kort og mellemlangt sigt. I et konkurrencepræget modent marked med få stærkt performende og globale aktører, benchmarker vi i Söderberg & Partners kontinuerligt på alle parametre. Vi monitorerer udviklingen og er ajour med de nyeste produkter. I et udbud er det købers marked, og det giver dig som kunde en ubetinget fordel ved fornyelse af din forsikringspolice. 

 

Hvis du overvejer at undersøge markedet for kreditforsikring eller ønsker at teste din nuværende kreditforsikring på pris og vilkår, så er du meget velkommen til at kontakte os.

 

 

Vil du høre mere kan du kontakte mig på 

Mobil : +45 2810 6282

Mail: steen.amby@soderbergpartners.dk

Eller finde en af mine kollegaer her

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Er du allerede kunde?

Er du virksomhed eller privatperson?

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Er du allerede kunde?

Er du virksomhed eller privatperson?

Kontakt os