Skip to main content Skip to main navigation

Valg af pensionsleverandør

Valg af pensionsleverandør

10 oktober · 2017

Tag mange parametre med i dine overvejelser, når du vælger pensionsleverandør. Opstil dine kriterier, inden du læser selskabernes tilbud igennem, og find dem frem igen bagefter. Husk, at en pensionsordning også indeholder forsikringer, der skal komme den enkelte til gode, hvis han eller hun bliver syg. 

 

Livet består af mange beslutninger. I de unge år koncentrerer vi os om, hvilken uddannelse vi skal have, hvor vi skal bo, og hvilket job, vi vil byde ind på. Hvis altså man får lov til at vælge, hvilket jo som bekendt afhænger både af evner og en vis portion held.

I erhvervslivet skal vi også træffe mange beslutninger. På de overordnede niveauer gælder det de langsigtede strategier, forretningspartnere og investeringer, men mange andre beslutninger kan have lige så store konsekvenser og være lige så vigtige – selv om de ind imellem bliver truffet i hast og bygger på ganske få kriterier. I mit virke som forsikringsmægler har jeg deltaget ved mange virksomheders beslutninger om valg af pensionsleverandør. Det har været både korte og langvarige beslutningsprocesser, og beslutninger der har involveret enten ganske få eller ganske mange mennesker, og med store økonomiske konsekvenser. 

 

En typisk proces

Der kan være forskel på processen, om du er beslutningstager for en mindre virksomhed eller en koncern med flere 100 eller 1000 ansatte og komplicerede overenskomstforhold. Ofte springer mindre virksomheder nogle led over, men grundlæggende består den af fire forhold:

Nogle virksomheder klarer det hele selv, andre får hjælp til en del eller hele processen af ”sådan nogen som mig”. Vi kan dels aflaste i den ofte ressourcetunge opgave og lige så vigtigt, er vi uvildige og uafhængige og kan dermed opstille kriterier og sammenligne med, hvad lignende virksomheder har opnået. 

Hvad har betydning?

Min erfaring er, at de hårde kriterier får lov til at vægte højst, da det er lettere at sætte to priser op mod hinanden, end helbredserklæringer med forskelligt indhold og 36 siders forsikringsbetingelser. Men forhold som helbredsoplysninger, forsikringsbetingelser og selvbetjeningsmuligheder bør have en betydning. Få eller ingen helbredsoplysninger og en garanti for, at alle medarbejdere kan blive omfattet af en ordning er et must, da det ikke er ansættelsestidspunktet, der skal være afgørende for, hvor god en dækning, den enkelte har. Betingelser og regler for, hvordan og hvornår en forsikring bliver udbetalt, kan være vidt forskellige og have meget alvorlige konsekvenser. Læs især afsnittet med undtagelser igennem. Endelig vil jeg også hejse et flag for muligheden for selvbetjening. I denne digitale verden, er det vigtigt, at pensionsselskabet er tilgængeligt, allerhelst med ”hvad-nu-hvis”-beregninger, men også adgang til ændring af investeringsvalg, begunstigelse og indbetalinger.

 

Der findes systemer og metoder, som kan hjælpe med at måle de ovenstående forholdsvis objektive kriterier, men hvad med alle de subjektive?: Kontaktpersonens imødekommenhed, salgs-og præsentationsmaterialets udseende, enkeltpersoners tidligere kontakt med selskabet (måske i en skadessituation, måske gik det ikke, som personen havde forventet), professionelle relationer, der grænser til det familiære eller sågar tilskud og rabatter, der er for gode til at være sande. 

 

Derfor er det en god idé at beslutte med sig selv, at garanti for at alle omfattes, skal vægte højere end selskabets tilbud om sundhedsforebyggende tiltag, der skal vægte højere end omkostninger, der skal vægte lavere end listen over omfattede diagnoser på kritisk sygdom, eller hvad dine kriterier nu er. Og beslut dig inden, du åbner det første tilbud fra pensionsselskabet, for de første sider tager dig med på den rejse, som selskabet har valgt, og ikke nødvendigvis den rejse, som din virksomhed har brug for. 

 

Vil du høre mere kan du kontakte mig på 

Mobil: 3086 2595

Mail: dorthe.ekmann@soderbergpartners.dk 

Eller finde en af mine kollegaer her

Hvad kan en kreditforsikring gøre for dig, og hvem er spillerne?

12 december · 2017

Efter mange år i branchen oplever jeg ofte, at kreditforsikring er et relativt ukendt produkt for mange virksomheder. Samtidigt ser jeg også et større og større behov for netop kreditforsikring. Dette, sammen med historisk lave præmier og gode betingelser, gør kreditforsikring til et rigtig spændende produkt for tiden. Men hvad kan du bruge en kreditforsikring til, og hvem kan du få den hos?

 

Hvad er kreditforsikring?

En kreditforsikring dækker leverandøren, hvis en kunde ikke er i stand til at betale sit tilgodehavende. Den manglende betaling kan skyldes, at kunden er gået konkurs eller i betalingsstandsning, er blevet tvangsopløst, at indehaveren i en personlig dreven virksomhed er afgået ved døden, eller blot at de aftalte vilkår og betingelser ikke er blevet overholdt.

 

 

De forskellige spillere

De tre globale kreditforsikringsselskaber, Euler Hermes, Atradius og Coface deler i praksis det globale kreditforsikringsmarked i mellem sig. De er repræsenteret ved filialer i Danmark og tilbyder sammen med Tryg en forsikring mod tab på debitorer.

 

Efter nogle vanskelige år under finanskrisen præsterer Euler Hermes, Atradius og Coface nu tilfredsstillende resultater, og der er intet, der tyder på, at denne udvikling vender på kort sigt.

 

Seneste offentliggjorte rapporter viser, at det fortsat er en yderst lønsom forretning.

Kilde: Halvårsregnskab 30. juni 2017 - Euler Hermes og Coface (millioner EUR). 2016-resultat - Atradius (millioner EUR).

Hvad betyder det for dig som kunde?

Som det fremgår af ovenstående tabel, forbedres kreditforeningernes vigtige nøgletal ”Combined Ratio” hos samtlige ledende forsikringsselskaber. Men hvad skal jeg bruge den viden til, tænker du måske.

 

Det skal jeg fortælle dig. De stærke tal fra de tre kreditforsikringsselskaber betyder, at der fortsat er appetit på attraktive præmierater, gode dækninger og tilfredsstillende limitkapacitet til gavn for dig som køber af en kreditforsikring.

 

Som specialiseret rådgiver inden for kreditforsikring, oplever jeg, at kreditforsikringspræmierne er historisk lave samtidig med, at man kan opnå rigtig fine forsikringsbetingelser suppleret med tilfredsstillende risikoappetit og -kapacitet.

 

Hos os har du fordelen

Kreditforsikringsmarkedet er ”soft”, og sådan vil det formodentlig fortsætte både på kort og mellemlangt sigt. I et konkurrencepræget modent marked med få stærkt performende og globale aktører, benchmarker vi i Söderberg & Partners kontinuerligt på alle parametre. Vi monitorerer udviklingen og er ajour med de nyeste produkter. I et udbud er det købers marked, og det giver dig som kunde en ubetinget fordel ved fornyelse af din forsikringspolice. 

 

Hvis du overvejer at undersøge markedet for kreditforsikring eller ønsker at teste din nuværende kreditforsikring på pris og vilkår, så er du meget velkommen til at kontakte os.

 

 

Vil du høre mere kan du kontakte mig på 

Mobil : +45 2810 6282

Mail: steen.amby@soderbergpartners.dk

Eller finde en af mine kollegaer her

Cybercrime, cybersikkerhed, cyberforsikring – en guide til din sikkerhed!

1 december · 2017

Cybercrime og cybersikkerhed er i øjeblikket et område med stort fokus for mange virksomheder. De fleste ved, at en cyberforsikring nok er nødvendig, men det kan være et kompliceret produkt at forstå, et produkt, der har mange forskellige dækninger og navne. Få svar på, hvad der adskiller de forskellige dækninger og få et bedre udgangspunkt for valget af den rigtige forsikring for dig og din virksomhed. 

 

Jeg tror nok, jeg er forsikret….

Selvom du har en tegnet en software-dækning, der typisk dækker programmer og genetableringsomkostningerne ifm. en traditionel brand, tyveri eller kortslutningsskade, så er der en række forhold, der ikke er afdækket i hverken software-dækningen eller resten af dit forsikringsprogram.

Langt de fleste forsikringsselskaber tilbyder derfor en forsikring, der dækker bredere end blot en software-dækning. Forsikringerne har mange forskellige navne i markedet og dækker også vidt forskelligt. De hedder typisk Netbank, Udvidet netbank, Kriminalitet, Netkriminalitet, Cyber, IT-kriminalitet, eller Protect.  

De mest almindelige dækninger er netbanksdækning, genetablering af data ifm. virusangreb samt denial of service, der dækker over det som Nationalbanken fx oplevede for nylig, hvor der blev sendt massiv data mod deres website. 

 

Etablering af en cyberforsikring - hvad er vigtigt?

Helt nøjagtigt er der 108 områder, du skal være opmærksom på, når du tegner en cyberforsikring, men jeg vil nøjes med at beskrive de 3 væsentligste.

Driftstab som følge af et virusangreb

Man kan opleve driftstab, hvis ens virksomhed rammes af et ransomware angreb, hvor jeres data fx bliver krypteret, og jeres daglige drift sættes ud af spil gennem en længere periode? men hvad med kunderne vil de opleve økonomisk tab, hvis deres data går tabt?

Der er desværre ikke mange selskaber, der dækker driftstabet. Det er typisk kun genetableringsomkostningerne til en ekstern IT-mand og ikke egne tabte arbejdstimer og driftstab. Få selskaber dækker dog dette – og det er vigtigt at have in mente, når du etablerer forsikringen.

Cyberafpresning - betaler forsikringsselskabet?

Det ville være en lettelse for mange virksomheder, hvis forsikringsselskaberne ville dække den økonomiske del, hvis virksomheden afpresses. Men langt de fleste selskaber vil ikke dække. Der er dog nogle få selskaber, der gerne vil. Hold øje med dem!

Fejl begået af medarbejder, uagtsomhed i den daglige drift

Hvis der er tale om interne medarbejderfejl eller uagtsomheder i den daglige drift, der er skyld i tab af data eller direkte forsætlige hændelser begået af medarbejder, så har vi et område, hvor ganske få selskaber tilbyder dækning.  

 

Play

Play

Du kan også selv gøre en del af arbejdet

En god idé er være, at få sin IT-leverandør til at stressteste ens backup ved at simulere et angreb, også kaldet en pen-test. Dermed sikrer man, at der ikke er huller i ens netværk fx en printer eller gammel lager-PC, der er tilsluttet netværket. Samtidig får man testet, om ens back up er optimal og alle de ønskede områder fx også mailflowet gennem årene, det er gemt på sikker vis, hvis uheldet rammer og i de ønskede niveauer alt efter, hvor omfattede et angreb, der er tale om.

Få en Söderberg & Partners cyberanalyse

Gennem nordens største uafhængige analyseafdeling laver vi rapporter på produktniveau, og rater selskabernes forsikringer med et enkelt trafiklyssystem, rød gul og grøn. Det betyder, at du som kunde kan se direkte ind i produkterne og se, hvordan selskaberne dækker på de for jer relevante områder. Dermed kan du træffe en beslutning om valg af leverandør på et bedre oplyst grundlag og tegne den ønskede forsikring, inden skaden er indtræffer.

 

Vil du høre mere kan du kontakte mig på 

Mobil : +45 2090 0106

Office : +45 2090 9945

Mail: dan.andersen@soderbergpartners.dk

Eller finde en af mine kollegaer her

5 Overvejelser når du skal have renoveret, tilbygget eller opført ny ejendom

30 oktober · 2017
Der er en række forhold, der ikke er afdækket med det normale forsikringsprogram. -Så hvis du ønsker at afdække den økonomiske risiko ved uforudsete hændelser undervejs, så bør du etablere en entrepriseforsikring, der vil dække en del af de skader, der kan opstå i byggeprocessen. De mest almindelige skader er vejrlig, hærværk, tyveri og hændelig uheld.  

 

Hvornår dækker bygningsforsikringen, og hvornår dækker entrepriseforsikringen?

Brand og storm kan være på bygningsforsikringen, men kan også være kombineret i entrepriseforsikringen. Det er vigtigt, at man er opmærksom på, hvordan denne risiko er afdækket, fordi det er bygherren, der har ansvaret for denne risiko i byggeprocessen.

Samtidig kan der være dele, som er omfattet af bygningsforsikringen samt undtaget ifm. arbejdet, hvor entrepriseforsikringen vil kunne dække. Det kan fx være en sætningsskade, der ikke er dækket på bygningsforsikringen, men kan være dækket på entrepriseforsikringen.

Play

Play

 

Sådan sikrer du bedre overblik over mulighederne i entreprise/all-risk forsikringen

Spørg din rådgiver til råds og spørg gerne, om der findes relevante tillægsdækninger.

Der er en række faglige detaljer i etableringsfasen, man skal være opmærksom på. Der er særligt fem oversete forhold:

Samspillet mellem håndværkerne og den tegnede forsikring

Det giver god mening at entreprenørerne og underentreprenørerne kigger ind i betingelserne og klausulerne. Tyveri af byggematerialer er der fx varierende betingelser og klausuler for i markedet. Det er dog entreprenørerne, der hæfter for byggematerialerne undervejs.

Samspillet mellem byggeskade- og entrepriseforsikring

Hvis du har afhjælpningsperiode som en del af din entrepriseforsikring, så er den ofte på 12 måneder. Det første eftersyn på byggeskaden er 1 års eftersynet. Det betyder, at afhjælpningsperioden på entrepriseforsikringen er udløbet, når eftersynet bliver foretaget. Derfor er det relevant at udvide denne afhjælpningsperiode til 15, 18 eller fx 24 måneder. Det betyder, at hvis der under eftersynet opdages en skade, der er sket under entreprisearbejderne, så er der mulighed for, at skaden kan være dækket af den etableret entrepriseforsikring.

Samspillet mellem håndværkerens ansvarsforsikring og entrepriseforsikring

De enkelte håndværkeres ansvarsforsikringer dækker ikke erhvervsskader, når der er tale om hændelig uheld. Samtidig dækkes skader på eget leveret produkt ikke på deres ansvarsforsikring og den direkte skade på andres arbejder er ofte undtaget.

Entrepriseforsikringen vil i langt bredere grad dække skaderne undervejs. Selskaberne tilbyder en rigtig god og bred dækning, hvor langt de fleste hændelser undervejs vil være dækket.

Hvilke særlige udvidelser skal diskuteres på entrepriseforsikringen?

Langt de fleste dækker ikke den primære skade, men alene den sekundære skade. Det betyder, at hvis du fx skal opføre altaner på en etageejendom, og den ene altan falder ned i den nedenunder, så er den primære og beskadiget altan undtaget, og det vil kun være altanen nedenunder, der er dækket. Der kan hos en række selskaber udvides med en designklausul, LEG3 eller DE5 udvidelse, der i visse situationer vil udvide dækningen til at omfatte den primær skade også.

Hvilke særlige udvidelser skal diskuteres på entrepriseforsikringen?

Hvis der sker en skade fx en brand lige inden aflevering, så kan det for bygherren betyde en stor omkostning i form af forøgede byggelånsrenter, dagbøder og evt. tabt husleje. Disse omkostninger kan dækkes af forsikringen, hvis udvidelsen er lavet og risikoen beregnet herfor.

En sidste detalje er, at der på entrepriseforsikringen skal ske en fysisk skade. Derfor er der stadig behov for at have rådgiveransvarsforsikringen for øje, idet denne kan dække, selv om der ikke er sket en fysisk skade, og det kan godt være en rådgiverfejl, der skyldes fejl, skade, forsinkelse m.v.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Er du allerede kunde?

Er du virksomhed eller privatperson?

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Er du allerede kunde?

Er du virksomhed eller privatperson?

Kontakt os