Skip to main content Skip to main navigation

5 overvejelser når du skal renovere, bygge til eller opføre ny ejendom

30 oktober · 2017

Der er en række forhold, der ikke er afdækket med det normale forsikringsprogram. -Så hvis du ønsker at afdække den økonomiske risiko ved uforudsete hændelser undervejs, så bør du etablere en entrepriseforsikring, der vil dække en del af de skader, der kan opstå i byggeprocessen. De mest almindelige skader er vejrlig, hærværk, tyveri og hændelig uheld.

Hvornår dækker bygningsforsikringen, og hvornår dækker entrepriseforsikringen?

Brand og storm kan være på bygningsforsikringen, men kan også være kombineret i entrepriseforsikringen. Det er vigtigt, at man er opmærksom på, hvordan denne risiko er afdækket, fordi det er bygherren, der har ansvaret for denne risiko i byggeprocessen.

Samtidig kan der være dele, som er omfattet af bygningsforsikringen samt undtaget ifm. arbejdet, hvor entrepriseforsikringen vil kunne dække. Det kan fx være en sætningsskade, som ikke er dækket af bygningsforsikringen, men som derimod kan være omfattet af entrepriseforsikringen.

Play

Play

Sådan sikrer du bedre overblik over mulighederne i entreprise/all-risk forsikringen

Spørg din rådgiver til råds og spørg gerne, om der findes relevante tillægsdækninger.

Der er en række faglige detaljer i etableringsfasen, man skal være opmærksom på.

Her er der typisk tale om særligt fem oversete forhold:

  1. Samspillet mellem håndværkerne og den tegnede forsikring

Det giver god mening at entreprenørerne og underentreprenørerne kigger ind i betingelserne og klausulerne. Tyveri af byggematerialer er der fx varierende betingelser og klausuler for i markedet. Det er dog entreprenørerne, der hæfter for byggematerialerne undervejs.

   2. Samspillet mellem byggeskade- og entrepriseforsikring

Hvis du har afhjælpningsperiode som en del af din entrepriseforsikring, så er den ofte på 12 måneder. Det første eftersyn på byggeskaden er 1 års eftersynet. Det betyder, at afhjælpningsperioden på entrepriseforsikringen er udløbet, når eftersynet bliver foretaget. Derfor er det relevant at udvide denne afhjælpningsperiode til 15, 18 eller fx 24 måneder. Det betyder, at hvis der under eftersynet opdages en skade, der er sket under entreprisearbejderne, så er der mulighed for, at skaden kan være dækket af den etableret entrepriseforsikring.

   3. Samspillet mellem håndværkerens ansvarsforsikring og       entrepriseforsikring

De enkelte håndværkeres ansvarsforsikringer dækker ikke erhvervsskader, når der er tale om hændelig uheld. Samtidig dækkes skader på eget leveret produkt ikke på deres ansvarsforsikring og den direkte skade på andres arbejder er ofte undtaget.

Entrepriseforsikringen vil i langt bredere grad dække skaderne undervejs. Selskaberne tilbyder en rigtig god og bred dækning, hvor langt de fleste hændelser undervejs vil være dækket.

   4. Hvilke særlige udvidelser skal diskuteres på entrepriseforsikringen?

Langt de fleste dækker ikke den primære skade, men alene den sekundære skade. Det betyder, at hvis du fx skal opføre altaner på en etageejendom, og den ene altan falder ned i den nedenunder, så er den primære og beskadiget altan undtaget, og det vil kun være altanen nedenunder, der er dækket. Der kan hos en række selskaber udvides med en designklausul, LEG3 eller DE5 udvidelse, der i visse situationer vil udvide dækningen til at omfatte den primær skade også.

   5. Hvilke særlige udvidelser skal diskuteres på entrepriseforsikringen?

Hvis der sker en skade fx en brand lige inden aflevering, så kan det for bygherren betyde en stor omkostning i form af forøgede byggelånsrenter, dagbøder og evt. tabt husleje. Disse omkostninger kan dækkes af forsikringen, hvis udvidelsen er lavet og risikoen beregnet herfor.

En sidste detalje er, at der på entrepriseforsikringen skal ske en fysisk skade. Derfor er der stadig behov for at have rådgiveransvarsforsikringen for øje, idet denne kan dække, selv om der ikke er sket en fysisk skade, og det kan godt være en rådgiverfejl, der skyldes fejl, skade, forsinkelse m.v.