Skip to main content Skip to main navigation

Cybercrime, cybersikkerhed, cyberforsikring – en guide til din sikkerhed!

1 december · 2017

Cybercrime og cybersikkerhed er i øjeblikket et område med stort fokus for mange virksomheder. De fleste ved, at en cyberforsikring nok er nødvendig, men det kan være et kompliceret produkt at forstå, et produkt, der har mange forskellige dækninger og navne. Få svar på, hvad der adskiller de forskellige dækninger og få et bedre udgangspunkt for valget af den rigtige forsikring for dig og din virksomhed. 

 

Jeg tror nok, jeg er forsikret….

Selvom du har en tegnet en software-dækning, der typisk dækker programmer og genetableringsomkostningerne ifm. en traditionel brand, tyveri eller kortslutningsskade, så er der en række forhold, der ikke er afdækket i hverken software-dækningen eller resten af dit forsikringsprogram.

Langt de fleste forsikringsselskaber tilbyder derfor en forsikring, der dækker bredere end blot en software-dækning. Forsikringerne har mange forskellige navne i markedet og dækker også vidt forskelligt. De hedder typisk Netbank, Udvidet netbank, Kriminalitet, Netkriminalitet, Cyber, IT-kriminalitet, eller Protect.  

De mest almindelige dækninger er netbanksdækning, genetablering af data ifm. virusangreb samt denial of service, der dækker over det som Nationalbanken fx oplevede for nylig, hvor der blev sendt massiv data mod deres website. 

 

Etablering af en cyberforsikring - hvad er vigtigt?

Helt nøjagtigt er der 108 områder, du skal være opmærksom på, når du tegner en cyberforsikring, men jeg vil nøjes med at beskrive de 3 væsentligste.

Driftstab som følge af et virusangreb

Man kan opleve driftstab, hvis ens virksomhed rammes af et ransomware angreb, hvor jeres data fx bliver krypteret, og jeres daglige drift sættes ud af spil gennem en længere periode? men hvad med kunderne vil de opleve økonomisk tab, hvis deres data går tabt?

Der er desværre ikke mange selskaber, der dækker driftstabet. Det er typisk kun genetableringsomkostningerne til en ekstern IT-mand og ikke egne tabte arbejdstimer og driftstab. Få selskaber dækker dog dette – og det er vigtigt at have in mente, når du etablerer forsikringen.

Cyberafpresning - betaler forsikringsselskabet?

Det ville være en lettelse for mange virksomheder, hvis forsikringsselskaberne ville dække den økonomiske del, hvis virksomheden afpresses. Men langt de fleste selskaber vil ikke dække. Der er dog nogle få selskaber, der gerne vil. Hold øje med dem!

Fejl begået af medarbejder, uagtsomhed i den daglige drift

Hvis der er tale om interne medarbejderfejl eller uagtsomheder i den daglige drift, der er skyld i tab af data eller direkte forsætlige hændelser begået af medarbejder, så har vi et område, hvor ganske få selskaber tilbyder dækning.  

 

Play

Play

Du kan også selv gøre en del af arbejdet

En god idé er være, at få sin IT-leverandør til at stressteste ens backup ved at simulere et angreb, også kaldet en pen-test. Dermed sikrer man, at der ikke er huller i ens netværk fx en printer eller gammel lager-PC, der er tilsluttet netværket. Samtidig får man testet, om ens back up er optimal og alle de ønskede områder fx også mailflowet gennem årene, det er gemt på sikker vis, hvis uheldet rammer og i de ønskede niveauer alt efter, hvor omfattede et angreb, der er tale om.

Få en Söderberg & Partners cyberanalyse

Gennem nordens største uafhængige analyseafdeling laver vi rapporter på produktniveau, og rater selskabernes forsikringer med et enkelt trafiklyssystem, rød gul og grøn. Det betyder, at du som kunde kan se direkte ind i produkterne og se, hvordan selskaberne dækker på de for jer relevante områder. Dermed kan du træffe en beslutning om valg af leverandør på et bedre oplyst grundlag og tegne den ønskede forsikring, inden skaden er indtræffer.

 

Vil du høre mere kan du kontakte mig på 

Mobil : +45 2090 0106

Office : +45 2090 9945

Mail: dan.andersen@soderbergpartners.dk

Eller finde en af mine kollegaer her