Skip to main content Skip to main navigation

Har dit pensionsselskab grøn samvittighed?

19 juni · 2019

Bæredygtighed og socialt ansvar er de seneste par år kommet i fokus. Interessen har ligeledes spredt sig til investeringsmarkedet, hvor mange pensionsselskaber har fået øjnene op for potentialet ved at investere bæredygtigt. I en ny analyse undersøger Söderberg & Partners, hvordan Danmarks ni største pensionsselskaber arbejder med bæredygtige og ansvarlige investeringer.

Med lanceringen af FN’s verdensmål i 2015 er bæredygtighed, og social ansvarlighed for alvor kommet på dagsordenen. Eksempelvis mener 49 % af danskerne, at det er afgørende, at deres investerede opsparing øger det positive aftryk på miljøet og/eller klimaet. Det viser en undersøgelse foretaget af Epinion for Deloitte i efteråret 2018.

Pensionssektoren har fået øjnene op for bæredygtige investeringer

Det øgede fokus har ligeledes spredt sig til pensionssektoren, hvor nogle pensionsselskaber sætter lighedstegn mellem bæredygtighed og langsigtede investeringer. Ifølge Lotte Anker-Svendsen, business specialist i Söderberg & Partners Danmark er det noget, vi kommer til at opleve mere af.

I Söderberg & Partners ser vi en tydelig tendens til, at stadig flere pensionsselskaber er begyndt at tage bæredygtige investeringer alvorligt. Bæredygtighedstemaet er blevet et konkurrenceparameter, som pensionsselskaberne implementerer i deres kerneforretning. Det, synes jeg personligt, er en meget spændende udvikling, og jeg er overbevist om, at vi indtil videre kun har set toppen af isbjerget,” udtaler Lotte Anker Svendsen.

Tre pensionsselskaber klarer sig bedre end de andre

For at kunne tilbyde alle pensionskunder den bedste rådgivning følger Söderberg & Partners pensionsselskabernes arbejde med bæredygtige investeringer tæt. På den baggrund præsenteres analysen ”Sustainable Life Insurance Companies – A report about the Danish life insurance companies’ sustainable investment practices”.

Her sammenlignes og vurderes ni danske pensionsselskabers praksis i relation til bæredygtige og socialt ansvarlige investeringer. For at strømline og gøre analysen så forståelig som mulig kategoriseres den samlede vurdering af selskabernes praksisser ud fra trafiklysets grønne, gule og røde farve.

I analysen vurderes det, at særligt tre pensionsselskaber skiller sig ud med deres forretningsprocesser i arbejdet med bæredygtige investeringer. Selskaberne udmærker sig ved, at de hver især har veldefinerede strategier i relation til deres engagement i bæredygtige investeringer, ligesom de også aktivt påtager sig et ansvar for at følge op på området. Derudover adskiller de tre pensionsselskaber sig ved at integrere en række faktorer inden for miljø, sociale forhold og god selskabsledelse i deres beslutningsgrundlag for bæredygtige investeringer.

Er du interesseret i at vide, hvilken vurdering de forskellige pensionsselskaber har fået tildelt? Så kontakt Lotte Anker Svendsen på tlf. 53870409 eller via mail på lotte.anker@soderbergpartners.dk.

Formålet med rapporten ”Sustainable Life Insurance Companies” er at vurdere og sammenligne danske pensionsselskabers praksis for bæredygtige og socialt ansvarlige investeringer. Denne samlede vurdering af pensionsmarkedet styrker den enkelte pensionskundes mulighed for på et oplyst grundlag at vælge et pensionsselskab med den mest bæredygtige pensionsløsning.

Analysen tager udgangspunkt i arbejdet med bæredygtige investeringer blandt ni af Danmarks største pensionsselskaber. De selskaber er AP Pension, Danica Pension, PFA, PKA, Sampension, SEB Pension, Skandia, Topdanmark og Velliv.

Analysens data

Dataindsamlingen beror på offentligt tilgængelige oplysninger om de enkelte pensionsselskaber. Derudover er selskaberne blevet anmodet om at besvare et spørgeskema for at skabe et endnu dybere indblik i, hvordan de konkret arbejder med ansvarlige investeringer, hvoraf deres individuelle besvarelser ofte er blevet fulgt op af yderligere spørgsmål.

Analysens evaluering

For at kunne sammenligne og vurdere de forskellige pensionsselskabers investeringspraksis understøttes analysen af tre overordnede parametre.

Disse parametre er defineret som hhv.

  • Involvering og aktivt ejerskab
  • Bæredygtige ambitioner og værdiskabelse
  • Håndtering og opfølgning på bæredygtige investeringer

På baggrund af disse parametre har vurderes indsatsen blandt hver enkelt pensionsselskab og rangeres ud fra det klassiske trafiklyssystem ved grøn, gul og rød.

Den individuelle vurdering af hvert selskab baserer sig på en bagvedliggende rangering, som samlet giver enten en grøn, gul eller rød vurdering. Derfor er det værd at pointere, at to pensionsselskaber med samme rangering godt kan få to forskellige vurderinger grundet deres forskelle i den bagvedliggende vurdering.