Skip to main content Skip to main navigation

Sådan får du råd til det pensionsliv, du drømmer om

7 oktober · 2019

Det er vigtigt, at du sparer op til dit pensionsliv på den rigtige måde. Her handler det i høj grad om, at du sikrer dig adgang til din formue, mens du stadig har mulighed for at omsætte den til kroner og øre. Det forklarer pensionsmægler Anders Valdemar Juhl i denne artikel, hvor han samtidig giver dig gode råd til, hvordan du får råd til det liv, du drømmer om, når du en dag går på pension.

Økonomisk fleksibilitet er nøglen til et rigere pensionsliv

Nøgleordet bag et rigere pensionsliv er økonomisk fleksibilitet, og det kan du opnå ved at fordele din opsparing mellem flere forskellige muligheder. Den største fleksibilitet får du ved at have en pensionsordning i kombination med en opsparing. Så kan du selv vælge, hvornår og hvor hurtigt du vil bruge af dine penge.
 
Min erfaring er, at det mest optimale for rigtig mange er at have en formue, man kan hæve som et engangsbeløb kombineret med både en tidsbegrænset pension og livsvarig pension, som man får udbetalt løbende. Denne løsning gør, at du har adgang til din formue, når du får brug for den, samtidig med, at du har et økonomisk sikkerhedsnet og en livslang indtægt, som du kan justere på, og som dækker dig hele livet.

Dit valg af pensionsløsning nu har stor betydning for din økonomi, når du en dag går på pension.

Er din indtægt under 513.400 kr. (2019)?

Hvis du ikke betaler topskat, vil jeg anbefale dig at spare op med en aldersopsparing. På den måde risikerer du ikke at blive modregnet i dine offentlige ydelser, når du går på pension. Dernæst kan du med fordel supplere med en ratepension og så evt. en livsvarig livrente.

Eftersom du ikke betaler topskat, har du ikke mulighed for at få fradrag på dine indbetalinger til en aldersopsparing. Til gengæld er udbetalingen af din aldersopsparing skattefri, hvis altså du får udbetalt den på én gang. Derudover kan du glæde dig over, at du kun skal betale 15,3% i PAL-skat (pensionsafkastskat), hvilket også gælder for de andre opsparingsløsninger.

Er din indtægt over 513.400 kr. (2019)?

Når du betaler topskat, kan du med fordel spare op via en ratepension og omsætte topskatten til en bundskat, når du en dag går på pension. Denne muligheder gælder såfremt din årlige pensionsindtægt som pensionist forbliver under topskattegrænsen. På den måde opnår du en skattegevinst, så du i stedet for at betale en topskat på ca. 56% kan nøjes med at betale en bundskat på ca. 36,5%.

Ønsker du at have en ratepension i kombination med en livslang pension, som udbetales, så længe du lever, vil en livsvarig livrente være et godt supplement. Hvis du samtidig ønsker at sikre dine nærmeste, inden du begynder at få udbetalt din livrente, kan du tilkøbe en garanti, som samtidig reducerer størrelsen af livrenten.


Køb de røde bøffer, mens du kan tygge dem

For de fleste mennesker falder forbruget, jo ældre de bliver. Derfor råder jeg ofte mine kunder til at sikre sig, at de får glæde af en højere pensionsindtægt de første 10-15 år af deres pensionsliv samtidig med, at de har deres livspension. Eller sagt med andre ord: køb de røde bøffer, mens du kan tygge dem.
 
Den største fordel ved at spare op til dit pensionsliv gennem en pensionsordning er, at dit afkast ved denne opsparingsform kun beskattes med en PAL-skat (pensionsafkastskat) på 15,3%. Det er en væsentlig forskel fra den almindelige opsparingskonto i banken, da du her som minimum betaler 27% i afkastskat.

Et lån i din friværdi er et godt supplement til din pensionsopsparing

Som pensionsmægler oplever jeg, at rigtig mange mennesker er utrolig opsatte på at få betalt deres gæld af på huset, inden de går på pension. Men det er ikke nødvendigvis den bedste løsning for alle. I dag oplever mange boligejere nemlig, at banken er mindre villige til at godkende lån i husets friværdi. Den dag man så ønsker at gå på pension, kan bankens nej til et lån betyde, at man er tvunget til at sælge huset for at få frigjort opsparingen i boligen. En svær beslutning som langt de færreste boligejere er begejstret for. Derfor anbefaler jeg, at du placerer din opsparing i en løsning, hvor du ikke behøver være afhængig af din bank eller kreditinstitut. 
 
Har du friværdi i din bolig, kan det være en attraktiv løsning for dig at få denne frigjort, mens det stadig er muligt. Med et lån i din boligs friværdi kan du få et godt supplement til pensionen, ligesom provenuet fra lånet ikke modregnes de offentlige ydelser såsom folkepensionen. Din indtægt fra friværdien er beskattede midler og kan således være en attraktiv måde at supplere dine løbende pensionsindtægter på.
 
Lige nu er det særlig attraktivt at optage lån i friværdien med en fast rente på ca. 0-0,5% over 30 år og samtidig søge om afdragsfrihed. Herved låser du renten fast de næste 30 år, og kan således disponere over provenuet, så snart du har behov for det. De penge, du får ud af din friværdi, kan du med fordel placere i et såkaldt opbevaringsdepot og investere dem i indeksinvesteringsforeninger med lave omkostninger. Jeg vil dog anbefale dig, at du undgår bankernes egne investeringsforeninger, da de ofte er alt for dyre. 
 
Min kolleger og jeg hjælper for tiden mange boligejere med at omsætte deres u-belånte mursten til afdrag, man kan bruge i sit pensionsliv til at leve og opleve for. Du skal dog først sørge for at få din bolig vurderet, hvorefter du ansøger banken om et lånetilbud. 
 
Få herefter en uvildig rådgiver til at vurdere, om bankens tilbud er attraktivt for dig og din situation. I mange tilfælde anbefaler vi, at du indhenter boligvurderinger og tilbud fra flere forskellige banker, så du kan være sikker på, at du får de mest optimale vilkår.
 

5 gode råd til at få mere ud af din økonomi

  1. Når du sparer op til dit pensionsliv, skal du sikre dig, at du kan få adgang til din formue, når du har brug for den. Derfor er det vigtigt, at du spreder din formue mellem pensionsordninger, fri opsparing i banken samt evt. opsparing i selskab
  2. Fokusér på at holde dine investeringsomkostninger nede. Der er ingen sammenhæng mellem at betale høje omkostninger og at få et højt afkast
  3. Husk at begunstige de rigtige personer på dine pensionsaftaler
  4. Det giver rigtig god mening at få lavet et testamente, en ægtepagt og en fremtidsfuldmagt. På den måde sikrer du at arven falder i de rigtige hænder og du ikke kommer til at betale Staten mere end nødvendigt i arveafgift
  5. Søg vejledning hos en uvildig rådgiver, så du får lavet en personlig og skræddersyet nedsparingsplan, som tager hensyn til samspillet med de offentlige ydelser. Så undgår du unødige modregninger og får på den måde mest ud af din økonomi, når du en dag går på pension.
 

Vil du vide, hvordan du får mest muligt ud af din økonomi?

Så tilbyder vi i Söderberg & Partners dig et rådgivningskoncept kaldet Værdiplanlægning. Her får du uvildig rådgivning om, hvordan du sikrer dig selv og din husstand et pensionsliv, hvor alle jeres muligheder bliver optimeret, præcis som I ønsker.
 
 

Flere konkurser på vej - er du kreditforsikret?

19 marts · 2018

Efter en årrække med et faldende antal globale konkurser steg antallet beskedent i 2017 (+ 1%).

Stigningen er ikke signifikant, men det er et paradoks, at der er blevet flere konkurser blandt de store virksomheder (omsætning over kr. 500.000.000). Vi kunne i 2017 registrere over 300 konkurs- eller betalingsstandsningsramte større selskaber (samlet omsætning på kr. 750.000.000.000).

Når store virksomheder går konkurs, vil det ofte have en dominoeffekt; altså en afledt effekt på mange tusinde underleverandører, som mister både omsætning og tilgodehavende. 

Tilgodehavendet kan kreditforsikres, men det kan manglende omsætning naturligvis ikke.

For 2018 forventes atter en totalnedgang (- 1%) i antallet af globale konkurser, men vi vil formodentlig se flere ”uventede” konkurser blandt underleverandørerne.

30.000 underleverandører er negativt påvirket på likviditet og lånemuligheder i Storbritannien i forbindelse med Carillions kollaps. Mange af disse havde naturligvis kreditforsikret sig, men der er også mange, som ikke havde….

Antallet af konkurser i 2018 forventes generelt at stige med 8-10% netop i Storbritannien, og landet er således en negativ undtagelse i et Vesteuropa, hvor vi ellers oplever en lettere positiv trend, blandt andet pga. stimulerende pengepolitikker og fyldte ordrebøger.

Konkurserne i Storbritannien ventes primært i detailsektoren, hotel- og restaurationsbranchen samt i sektorer, hvor man er afhængig af import af råvarer (importerede varer er blevet dyrere for britiske virksomheder i forbindelse med valutakursfaldet i Sterling).

Storbritannien er Danmarks fjerde-største eksportmarked (efter Tyskland, Sverige og USA). Jeg kan kun opfordre danske eksportører til at være ekstra vågne og agtpågivende, når der tilbydes varekreditter til britiske virksomheder. Man må imidlertid også holde et vågent øje med virksomheder i Irland, Holland og Belgien, idet disse lande har særligt store eksportandele til Storbritannien (apropos førnævnte dominoeffekt). Pas nu på.

Vi må heller ikke glemme, at hvert andet land i Vesteuropa faktisk fortsat har en konkursrate, som ligger over det, som vi oplevede før den finansielle krise. Blandt vores vigtigste samhandelspartnere ser man dog en positiv udvikling i Norge og Tyskland, mens det går lidt den forkerte vej i Sverige.

Jeg vil i et senere blogindlæg komme ind på nogle af udfordringerne på det amerikanske marked, hvor præsident Donald Trump i skrivende stund rasler med sablen med hensyn til potentiel handelskrig med (mod) sine vigtigste samhandelspartnere, heriblandt EU og altså Danmark.  

Afslutningsvis kan jeg kun opfordre til, at man som eksportvirksomhed overvejer kreditforsikring. Det har aldrig været billigere.

5 gode grunde til at arbejde med CSR

28 juni · 2017

I disse dage knokler 1700 cyklister i hele Norden for at træne cykelbenene og samle penge ind til Børnecancerfonden. Bag de hårdtarbejdende cyklister står flere tusinde firmaer, der som følge af de gavmilde sponsorater har plastret det tætsiddende spandextøj til med firmalogoer. Det samme er tilfældet for Söderberg & Partners-logoet, som sidder tværs over brystet på de gule cykelfolk fra Hovedstaden.

Men hvad får virksomhederne ud af at støtte et CSR-projekt som fx Team Rynkeby? Og er sponsoratet tegnet for at pudse glorien, eller fordi en ihærdig Rynkeby-cyklist har presset på for at få skrabet penge ind?

Nogle virksomheder betaler formodentlig blot girokortet, og udbyttet begrænser sig til stoltheden over at se firmalogoet på højre arm af de gule cyklister samt en god samvittighed at gå i seng på.

For disse virksomheder er indsatsen for samfundsansvaret ofte gjort i spredte initiativer. Gøres det i stedet som en strategisk og systematisk indsats, kan det rent faktisk give værdi på bundlinjen. Nøglen er altså at arbejde med initiativer, hvor både virksomheden og samfundet får mest ud af indsatsen, med andre ord; ”shared value”.

Til inspiration for din virksomhed: 5 gode grunde til at vi i Söderberg & Partners ønsker at arbejde strategisk og systematisk med CSR:

  1. I vores CSR-arbejde cementerer vi vores virksomheds ”formål” og strategiske fokus – Vi debatterer løbende internt, hvad styrkerne og kerneværdierne er i vores firma. Er vi på linje med vores core values, og efterlever vi dem i praksis?
  2. Vores CSR-indsatser er med til at styrke motivationen og loyaliteten hos vores medarbejdere, og den sociale ansvarlighed er med til at tiltrække nye medarbejdere. Ifølge PwC ønsker 65% på verdensplan at arbejde for en arbejdsgiver som udviser social ansvarlighed.
  3. Det er med til at skabe og fastholde vores gode omdømme i kraft af positiv omtale. Man skal ikke undervurdere CSR’s indflydelse på en virksomheds omdømme. Ifølge en undersøgelse af tyske virksomheders omdømme, foretaget af Reputation Institute, tæller CSR-relaterede faktorer for 41,4% af det totale omdømme.  
  4. Vores CSR-arbejde styrker vores markedsposition og skaber et bedre samarbejde med forretningspartnere og leverandører, da vi udviser proaktivitet og ansvarlighed. Man skal ikke være bange for at udnytte det potentiale, der ligger i CSR-relateret branding, uanset om det vedrører sociale, etiske eller miljømæssige issues. Det afgørende er dog, at det gøres intelligent, troværdigt og i overensstemmelse med virksomhedens strategi og forretning.
  5. Det styrker vores relation til kunderne og lever op til deres krav og forventninger om vores sociale ansvarlighed, hvilket både kan influere på vores salg og fastholdelse af kunder. 
I kraft af vores størrelse og store berøringsflade kan og bør vi også være med til at løse de samfundsmæssige udfordringer, som vi står overfor
Stinne Ølshøj Kommunikationsdirektør

Som en koncern i kraftig vækst ser jeg Söderberg & Partners som en virksomhed, der er med til at sætte dagsordenen i fremtiden. Det gør vi allerede i dag i forhold til produktudvikling og som udfordrer af det konservative finansielle marked. I kraft af vores størrelse og store berøringsflade kan og bør vi også være med til at løse de samfundsmæssige udfordringer, som vi står overfor. Vi står ved vores sociale ansvar og er ikke bange for at kombinere dette med et forretningsmæssigt udbytte. Så når de gule Team Rynkeby-cyklister ruller ind i Paris til sommer, er det ikke tilfældigt eller uden bagtanker, at Söderberg-logoet står på brystet…!