Skip to main content Skip to main navigation

Påskequiz: Er du ægspert i din pension?

17 april · 2019

Hvor mange danskere sparer ikke nok op til at kunne leve det pensionistliv, de drømmer om? Det og seks andre spørgsmål kan du gætte med om i vores påskequiz om pension.

For 100 år siden var der ikke noget, der hed livrente- eller folkepension. Faktisk var det kun de dårligst stillede ældre, som fik udbetalt en beskeden understøttelse, når de ikke længere kunne arbejde.

Siden er der sket meget, hvilket betyder, at man i dag kan finde Danmark i toppen over lande med de bedste vilkår på pensionsområdet. Men har du styr på, hvad der er rigtig og forkert, når det kommer til almene pensionsspørgsmål?

Herunder finder du quizzen i en printvenlig version. Så kan du quizze dine gæster til påskefrokosten.

Påskequiz - printvenlig version


1. Hvordan får du din pensionsopsparing udbetalt, hvis det er en livrentepension?
a. Du får alt udbetalt på én gang, når du går pension

b. Du får det samme beløb udbetalt én gang om måneden fra du går på pension og resten af dit liv

c. Du får hele beløbet udbetalt i løbet af en tidsbestemt periode, du selv vælger


2. I hvilken alder kan du tidligst få udbetalt din folkepension, hvis du er født mellem 1. juli 1960 og 31. december 1962?
a. 62 år

b. 67 år

c. 75 år

3. De fleste har en pensionsordning via deres arbejde. Men hvad hvis du er selvstændig?
a. Når du opretter et CVR-nummer, bliver du automatisk tilknyttet en pensionsopsparing

b. Som selvstændig skal du selv sørge for at tegne en pensionsopsparing

c. De fleste selvstændige kan leve af overskuddet fra deres virksomhed. Derfor er der ingen grund til, at de sparer op til deres alderdom


4. Mange danskere sparer ikke nok op til at kunne leve det pensionistliv, de drømmer om. Men hvor mange danskere lagde i 2018 ikke nok til side til deres alderdom?
a. 125.000 danskere

b. 300.000 danskere

c. 750.000 danskere


5. Du og din ægtefælle har tegnet en livsforsikring med nærmeste pårørende som begunstiget. Hvem arver pengene, hvis du dør?

a. Det gør de børn, du og din ægtefælle har sammen

b. Det gør din ægtefælle

c. Pengene deles ligeligt mellem din ægtefælle og jeres fælles børn


6. Hvor meget må du i 2019 indbetale til din ratepension via din arbejdsgiver?
a. 55.900 kr.

b. 54.000 kr.

c. 100.000 kr.


7. Du har tegnet livsforsikringer via både din bank og i en pensionsordning hos din arbejdsgiver. Hvad sker der med dem, hvis du dør?
a. Det er kun den ene livsforsikring, som bliver udbetalt

b. Den ene livsforsikring bliver udbetalt, mens det kun er 1/3 af den anden, som udbetales

c. Begge livsforsikringer bliver udbetalt

 
Er du nysgerrig på, hvordan du klarede dig? Så scroll forbi billedet og få de korrekte svar.

 

påskeæg.jpg

De korrekte svar til vores påskequiz om pension

  1. Det korrekte svar er B. Med en livrentepension kan du sikre din økonomi med en fast udbetaling hver måned lige så længe, du lever.

  2. Det korrekte svar er A. Hvis du er født mellem 1. juli 1960 og 31. december 1962 kan du tidligst få udbetalt din folkepension, når du fylder 62 år.

  3. Det korrekte svar er B. Hvis du er selvstændig, er det vigtigt, at du selv tænker på din økonomiske fremtid. Ellers kan du risikere, at du måske kun har din folkepension at leve af, når du går på pension. Læs hvilke overvejelser, vores pensionsmægler anbefaler, at du som selvstændig gør dig i artiklen: Genkender du som selvstændig disse 3 udbredte pensionsmyter?

  4. Det korrekte svar er C. Ifølge en opgørelse fra Finansministeriet fra 2018 sparer 750.000 danskere i alderen 25-59 år slet ikke eller kun i begrænset omfang op til deres pension.

  5. Det korrekte svar er B. Når du tegner en livsforsikring, hvor du begunstiger nærmeste pårørende, er det din ægtefælle, som arver udbetalingen i tilfælde af din død.

  6. Det korrekte svar er A. I 2019 må du maks. indbetale 55.900 kr. til din ratepension. Overstiger du grænsen for indbetalinger, vil du i din årsopgørelse blive bedt om at betale en restskat. Det kan du heldigvis komme udenom. Læs hvordan i artiklen: Undgå at betale restskat, hvis du har sparet for meget op til din ratepension

  7. Det korrekte svar er C. Begge dine livsforsikringer bliver udbetalt i tilfælde af, at du dør.
Kontakt os