Skip to main content Skip to main navigation

Söderberg & Partners Danmark Forsikringsmæglervirksomhed A/S stopper med Tryghed75

15 februar · 2019

Bestyrelsen for Söderberg & Partners Danmark Forsikringsmæglervirksomhed A/S har besluttet at stoppe for nye investeringer i Tryghed 75. Det sker, fordi et flertal i Folketinget overvejer at ændre i lovgrundlaget for at tilbyde Tryghed 75.

"Det er en ny og afgørende situation, og som ansvarlig mægler er det rigtigst at tage bestik af deres udmelding og stoppe for nye kunder, indtil vi kender lovgrundlaget, og indtil vi ved mere om, hvad politikerne har i tankerne," udtaler adm. direktør Torben Spuur Jensen, Söderberg & Partners Danmark. Han fortsætter:

"De peger på, at lovgivningen mangler afklaring og klare definitioner af mæglerens opgaver og om driften af mæglervirksomheder. Vi ser frem til en afklaring, da det er i alles interesse, at lovgivningen er klar og tydelig, så alle både kunderne og branchen trygt kan operere i markedet."

"Stoppet betyder konkret, at kunder ikke kan tilvælge Tryghed 75 til deres pensionsopsparing. Det er det nye. Som det er tilfældet både før og nu, kan kunder med Tryghed 75 til enhver tid skifte til andre investeringsprodukter eller holde fast i deres valg af Tryghed 75."

"Vi anmodede i efteråret Finanstilsynet om at undersøge vores praksis, fordi det er vigtigt for kunderne såvel som for Söderberg & Partners Danmark, at der ikke hersker tvivl om vores uvildighed, integritet og uafhængighed. Den undersøgelse er i fuld gang."

"Når politikerne har taget beslutning om det lovgivningsmæssige grundlag for denne type investeringer, vil vi gå i dialog med Finanstilsynet og overveje fremtiden for Tryghed 75," siger Torben Spuur Jensen, adm. direktør i Söderberg & Partners Danmark.

Kontakt os