Skip to main content Skip to main navigation

Söderberg & Partners Pensionsmægler A/S får påbud af Finanstilsynet

10 september · 2020

Finanstilsynet har i dag givet et påbud til et af Söderberg & Partners danske franchiseselskaber, Söderberg & Partners Pensionsmægler A/S. Påbuddet omhandler mangler i blandt andet kundedokumentation og krav om uafhængighed i en nu afviklet aktivitet under navnet ”Team Private”.

Finanstilsynets påbud

Påbuddet omhandler tre punkter, som Finanstilsynet vurderer, at Söderberg & Partners Pensionsmægler A/S gennem sin daværende virksomhed Team Private ikke har opfyldt.

  • Söderberg & Partners Pensionsmægler A/S (Söderberg & Partners) påbydes, inden at en forsikringsaftale indgås og på baggrund af oplysninger fra kunden, at fastlægge kundens krav og behov samt sikre behørig dokumentation herfor, jf. § 20 i bekendtgørelse om god skik for forsikringsdistributører.
  • Söderberg & Partners påbydes, i forbindelse med rådgivning og inden en forsikringsaftale indgås, at give kunden en individuel anbefaling samt at forklare kunden, hvorfor det pågældende produkt bedst opfylder dennes forsikringskrav og -behov, jf. § 16, stk. 1, nr. 5, i lov om forsikringsformidling og § 21 i bekendtgørelse om god skik for forsikringsdistributører.
  • Söderberg & Partners påbydes endvidere i forbindelse med rådgivning af en kunde at sikre, at kunden ikke kan blive placeret i et produkt, der er uhensigtsmæssigt for denne jf. § 16, stk. 1, nr. 1, i lov om forsikringsformidling og § 21 i bekendtgørelse om god skik for forsikringsdistributører.

Niclas Ward, fungerende adm. direktør i Söderberg & Partners Danmark, kommenterer påbuddet:

"Vi respekterer Finanstilsynets vurdering i afgørelsen. Vores ambition er at være førende inden for den danske forsikringsbranche med de mest tilfredse kunder. Den ambition er ikke i overensstemmelse med de svagheder i de administrative processer, uanset hvor i organisationen de måtte forekomme. Vi synes derfor, det er positivt, at mangler som de anførte bringes frem i lyset, og at vi bliver holdt offentligt ansvarlig. Söderberg & Partners arbejder kontinuerligt med at kvalitetssikre, og det seneste år er dette arbejde blevet yderligere intensiveret. Det har ført til en række ændringer og udvikling af vores interne kontroller med sigte på at højne kvaliteten af aktiviteterne. Det er en proces, som vi vedvarende vil arbejde videre med," udtaler Niclas Ward.
 

Om Söderberg & Partners Pensionsmægler A/S Team Private

I juni 2018 blev "Team Private" lanceret inden for rammerne af Söderberg & Partners Pensionsmægler A/S. Aktiviteterne i Team Private var i hele den periode, som det stod på, en meget begrænset aktivitet, der tegnede sig for betydeligt mindre end 1% af Söderberg & Partners omsætning.

Team Private henvendte sig til ansatte, der tidligere havde været kunder hos Söderberg & Partners som medarbejdere (CPR-kunder), men som på grund af afsluttet ansættelse havde brug for vejledning om det videre forløb.

Team Private ophørte den 6. november 2019, hvorefter der ikke er gennemført rådgivning, der har resulteret i nogen nye aftaler inden for rammerne af denne aktivitet.

Du kan læse hele Finanstilsynets påbud her.

Yderligere information:

Rasmus Löwenmo Buckhöj, Informationschef, Söderberg & Partners
Rasmus.LowenmoBuckhoj@soderbergpartners.se
Tlf: +46 76 149 50 05

Kontakt os