Skip to main content Skip to main navigation

Analyse & Resultat

Analyse & Resultat

17 marts · 2017

Til støtte for vores rådgivning har vi Nordens største uafhængige analyseafdeling inden for bank og forsikringsbranchen. Vi analyserer og giver hver enkelt løsning karakter. På den måde kan vi udvælge de bedste pensionsordninger, fonde, skadesforsikringsprodukter og forsikringsbetingelser for dig som kunde.

Vi vurderer løbende udbuddet inden for områderne livsforsikring, fonde, fondsforsikring, aktiemarkeder og skadesforsikringsprodukter. Ved at anvende en tretrins karakterskala kan vores kunder på en let og tydelig måde se, hvilke produkter og løsninger, vi anbefaler, og hvilke vi fraråder. Anbefalede produkter får karakteren grøn, produkter, der kan være gode i visse tilfælde, får karakteren gul, og dem, vi helt fraråder, får karakteren rød.

"Vi vurderer løbende udbuddet inden for områderne livsforsikring, fonde, fondsforsikring, aktiemarkeder og skadesforsikringsprodukter."

Hvordan vi kommer frem til karakteren varierer mellem de forskellige områder, men vi går altid ud fra de forskellige produkters kvalitet og pris. Hvert år sammenfatter vi karaktererne. Ved at gå ud fra markedsudviklingen og vigtige begivenheder finder vi årets virksomheder og markeder frem, og vi ser nærmere på, hvor stor succes vi har haft med vores karaktergivning, i det forløbne år såvel som historisk.