Skip to main content Skip to main navigation

Juridisk information

Juridisk information

23 marts · 2017

Söderberg & Partners’ virksomhed styres bl.a. af lov om forsikringsformidling, lov om finansiel rådgivning til forbrugere, lov om tiltag mod hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, Finanstilsynets forskrifter og almene råd om forsikringsformidling, Finanstilsynets forskrifter og almene råd om tiltag mod hvidvask af penge og finansiering af terrorisme samt Finanstilsynets forskrifter og almene råd om finansiel rådgivning til forbrugere.

En stor del af vores virksomheder skal autoriseres, og for at drive dem, stilles der en række krav til Söderberg & Partners som selskab, men også til de enkelte medarbejdere. Blandt andet skal de, der formidler forsikringer og giver finansielle råd, have en bred viden inden for forsikring, have relevant viden inden for jura og økonomi samt praktisk erfaring. Samtlige rådgivere hos Söderberg & Partners har gennemført en passende uddannelse og har den erfaring, der kræves.