Skip to main content Skip to main navigation

Vision & Værdier

Vision & værdier

Vores vision er at være proaktive i dag, for at du kan få et rigere og tryggere liv i morgen

Vores arbejde tager derfor udgangspunkt i et værdisæt, hvor personlige hensyn, uafhængig analyse og åbenhed er hjørnesten. Det betyder, vi altid tager udgangspunkt i din specifikke situation, og at du som kunde får adgang til det samlede markeds løsninger og har kontrol over dine risici. 

Vores værdier

 Åbenhed– Vi er helt åbne omkring, hvad vi tjener.

Du skal tjene på at anvende os - både i afkast og i forhold til den tid, du bruger på dine besparelser og forsikringer. Derfor er vi helt åbne omkring, hvad vi tager som betaling for vores rådgivning. Vores åbenhed og uvildighed giver os desuden mulighed for at vælge løsninger fra hele markedets produktudbud.

 Analytisk – Vi har en af Nordens største analyseafdelinger.

Til støtte for vores rådgivning har vi en af Nordens største uafhængige analyseafdelinger i forsikrings- og pensionsbranchen. Vi giver hver enkelt løsning karakter baseret på et trafiklyssystem og kan på den måde udvælge de bedste pensionsløsninger, fonde og forsikringsbetingelser til dig som kunde.

Personlig – Vi lægger stor energi i at yde personlig rådgivning.

Dine særlige behov og forudsætninger er altid udgangspunktet for vores anbefalinger. Det gælder uanset om du repræsenterer et stort børsnoteret selskab eller sparer op i fonde på privat basis. Fra dit første møde med os får du en personlig rådgiver, der lytter til dine målsætninger og ønsker.

Play

Söderberg & Partners´visionsfilm

Play

Söderberg & Partners´visionsfilm

 

 

Værdier for fremtiden

Foruden en tydelig strategi og tydelige mål, er iværksætterdrivet i virksomheden en vigtig faktor. Evnen hos vores ledere og medarbejdere til at formidle kulturen videre, så vi kan fortsætte med at udvikle succesrige områder og teams, er andre faktorer. Det er vores entusiastiske tilgang og ansvaret over for kunden, der har skabt den kultur, vi har i dag. Det er vores medarbejdere, der har defineret vores værdier, de værdier, der danner grundlaget for vores kultur. Hos Söderberg & Partners er vores interne værdier: Modig, Ansvarlig, Hjælpsom og Drive.

Arbejdet med værdierne er en løbende proces, og ordene vil aldrig få en definitiv fortolkning, der er intet rigtigt eller forkert. Vi opfordrer medarbejdere og kunder til selv at tænke over, hvad værdierne betyder for netop dem, og derefter knytte det til deres egen situation.

Hele vores forretning og vores relation til vores kunder bygger på tillid. Skal vi fastholde dette hos vores kunder, er det nødvendigt for os at, alle medarbejdere forstår og deler vores værdier og tilgangen til, hvordan vi opfører os og behandler hinanden. Vi er overbeviste om, at tilfredse og glade medarbejdere også betyder tilfredse kunder. 

Söderberg & Partners har siden begyndelsen arbejdet for at udvikle, forny og revolutionere den traditionelle måde at arbejde på i branchen. For os betyder det ikke kun at være proaktive i udviklingen af det nordiske forsikringsmarked, men også en drivende kraft i spørgsmål om åbenhed og ligestilling. Mangfoldighed blandt medarbejderne er derfor en vigtig faktor. For os handler mangfoldighed ikke kun om mænd og kvinder; vi mener, at det er af enorm værdi at ansætte medarbejdere med forskellige færdigheder, erfaringer og referencerammer. Med en alsidig tilgang til rekruttering lykkes det os at tiltrække mennesker med forskellige baggrunde, etnicitet, og endda mennesker fra andre brancher.

Vi er overbevist om, at vi med den stadig voksende og forskelligartede gruppe af medarbejdere, der bidrager med forskellige synspunkter, perspektiver, færdigheder og personligheder, vil få succes med at udfordre og revolutionere branchen, også med hensyn til åbenhed og mangfoldighed.

Historie

Söderberg & Partners blev grundlagt i 2004 i Sverige, da en gruppe af analytikere under ledelse af koncerndirektør Gustav Rentzhog, forlod et af Nordens store finansselskaber. Per-Olof Söderberg indgik som ejer og deltager aktivt i virksomheden, bl.a. som bestyrelsesformand.

Söderberg & Partners blev grundlagt i 2004 i Sverige, da en gruppe af 9 analytikere under ledelse af koncerndirektør. Gustav Rentzhog, forlod et af Nordens store finansselskaber. Per-Olof Söderberg gik ind i virksomheden som ejer og deltager aktivt i virksomheden, bl.a. som bestyrelsesformand.

De oprindelige ni analytikere er vokset til 1600 medarbejdere i vores nu nordiske koncern. Det aller første forretningsområde var pensionsrådgivning, og hurtigt efter kom skadesforsikring. Siden har mange forretningsområder set dagens lys. Analyseafdelingen har udviklet sig til at være en af Nordens største uafhængige analyseafdelinger, og Söderberg & Partners er i dag en af Nordens førende uafhængige rådgivere af forsikringer og finansielle produkter. 

Play

Söderberg & Partners i Danmark

Play

Söderberg & Partners i Danmark

CSR

Söderberg & Partners i Danmark støtter bl.a. Team Rynkeby. Team Rynkeby er et nordisk velgørenheds-cykelhold, som hvert år cykler til Paris for at samle penge ind til Børnecancerfonden, som støtter kræftramte børn og deres familier. I 2016 donerede Team Rynkeby 65,8 mio. DKK til kampen mod børnekræft - heraf gik de 43 mio. DKK til Børnecancerfonden.

Rådgivningsmødet

Söderberg & Partners er Nordens førende uafhængige rådgiver og formidler af forsikringer og finansielle produkter. Vi tilbyder skræddersyet og professionel rådgivning baseret på kundens særlige behov

Vores mål er at gøre din hverdag enklere, dine investeringer bedre og dine forsikringer sikrere. Som kunde hos os behøver du ikke engagere dig i matematiske beregninger og hyldemeter af betingelser - vi gør det for dig.

Dine særlige behov og forudsætninger er altid udgangspunktet for vores anbefalinger. Dette gælder, uanset om du repræsenterer et stort børsnoteret selskab eller sparer op i fonde på privat basis. Fra dit første møde med os får du en personlig rådgiver, der lytter til dine målsætninger og ønsker. 

Du er velkommen til at booke et personligt møde for at prøve os af, uanset om det er på dine egne eller på din virksomheds vegne.

Analyse og resultat

 Til at underbygge vores rådgivning har vi Nordens største uafhængige analyseafdeling inden for bank- og forsikringsbranchen. Vi analyserer og giver hver enkelt løsning karakter. På den måde kan vi udvælge de bedste pensionsordninger, fonde, skadesforsikringsprodukter og forsikringsbetingelser for dig som kunde

Vi vurderer løbende udbuddet inden for områderne livsforsikring, fonde, fondsforsikring, aktiemarkeder og skadesforsikringsprodukter. Ved at anvende en tretrins karakterskala kan vores kunder på en let og tydelig måde se, hvilke produkter og løsninger, vi anbefaler, og hvilke vi fraråder. Anbefalede produkter får karakteren grøn, produkter, der kan være gode i visse tilfælde, får karakteren gul, og dem, vi helt fraråder, får karakteren rød.

"Vi vurderer løbende udbuddet inden for områderne livsforsikring, fonde, fondsforsikring, aktiemarkeder og skadesforsikringsprodukter"

Karakteren varierer afhængigt af forretningsområde, men vi vurderer altid ud fra produkternes kvalitet og pris. Hvert år sammenfatter vi karaktererne, hvor vi tager højde for markedsudviklingen og vigtige begivenheder i samfundet. 

Organisationen

Söderberg & Partners’ virksomhed drives via datterselskaber. Datterselskaberne styres via selskabet PO Söderberg & Partner AB, som er hjemstedet for den operative koncernledelse og en række koncernstabsfunktioner. Dette selskab kontrolleres af et holdingselskab, PO Söderberg & Partner Holding AB, som ikke driver virksomhed men ejer aktierne i Söderberg & Partners. Bestyrelsen i PO Söderberg & Partner Holding AB udgør den øverste beslutningstager for aktiviteterne i Söderberg & Partners.

Bestyrelsen

Bestyrelsen i PO Söderberg & Partner Holding AB udgør den øverste beslutningstager for aktiviteterne i Söderberg & Partners.

Per-Olof Söderberg - Bestyrelsesformand

Baggrund
Bestyrelsesordfører og hovedejer i Attivio, bestyrelsesmedlem og delejer i Ratos. Bestyrelsesopgaver for Handelshøjskolen i Stockholm og Stockholms Handelskammer m.fl. Tidligere koncernchef i Dahl.

 Gustaf Rentzhog - Bestyrelsesmedlem, Koncernchef 

Baggrund
Koncernchef i Söderberg & Partners siden 2004 samt tidligere bestyrelsesmedlem i det fhv. værdipapirselskab Söderberg & Partners Asset Management AB og Söderberg & Partners Insurance & Investment Consulting AB. Inden da analytiker i Carnegie pension Consulting AB i flere år.

Håkan Wersäll - Bestyrelsesmedlem 

Baggrund
Forskellige funktioner inden for forsikringsformidlings- og værdipapirselskaber siden 1985. Ansat i Söderberg & Partners siden 2004.