Skip to main content Skip to main navigation

Analyse og resultat

Til at underbygge vores rådgivning har vi en af Nordens førende uafhængige analyseafdelinger inden for pensions- og forsikringsbranchen. Vi analyserer og rater (rød, gul, grøn). På den måde kan vi udvælge de bedste pensionsordninger, fonde, forsikringsprodukter og forsikringsbetingelser for dig som kunde.

Vi vurderer løbende udbuddet inden for områderne livsforsikring, fonde, fondsforsikring, aktiemarkeder og forsikringsprodukter. Ved at anvende en tretrins karakterskala kan vores kunder på en let og tydelig måde se, hvilke produkter og løsninger, vi anbefaler, og hvilke vi fraråder. Anbefalede produkter får karakteren grøn, produkter, der kan være gode i visse tilfælde, får karakteren gul, og dem, vi fraråder, får karakteren rød.

"Vi vurderer løbende udbuddet inden for områderne livsforsikring, fonde, fondsforsikring, aktiemarkeder og skadesforsikringsprodukter"

Karakteren varierer afhængigt af forretningsområde, men vi vurderer ud fra produkternes kvalitet og pris. Vi sammenfatter vi karaktererne, og tager højde for markedsudviklingen og vigtige begivenheder i samfundet.