Skip to main content Skip to main navigation

Analyse og resultat

 Til at underbygge vores rådgivning har vi Nordens største uafhængige analyseafdeling inden for bank- og forsikringsbranchen. Vi analyserer og giver hver enkelt løsning karakter. På den måde kan vi udvælge de bedste pensionsordninger, fonde, skadesforsikringsprodukter og forsikringsbetingelser for dig som kunde

Vi vurderer løbende udbuddet inden for områderne livsforsikring, fonde, fondsforsikring, aktiemarkeder og skadesforsikringsprodukter. Ved at anvende en tretrins karakterskala kan vores kunder på en let og tydelig måde se, hvilke produkter og løsninger, vi anbefaler, og hvilke vi fraråder. Anbefalede produkter får karakteren grøn, produkter, der kan være gode i visse tilfælde, får karakteren gul, og dem, vi helt fraråder, får karakteren rød.

"Vi vurderer løbende udbuddet inden for områderne livsforsikring, fonde, fondsforsikring, aktiemarkeder og skadesforsikringsprodukter"

Karakteren varierer afhængigt af forretningsområde, men vi vurderer altid ud fra produkternes kvalitet og pris. Hvert år sammenfatter vi karaktererne, hvor vi tager højde for markedsudviklingen og vigtige begivenheder i samfundet.