Skip to main content Skip to main navigation

Sådan foregår et forløb

Et rådgivningsforløb starter typisk ved, at vi holder et kort og uforpligtende telefonmøde, hvor vi taler om dine nuværende ordninger. Denne indledende samtale er helt gratis, ligesom du heller ikke binder dig til noget.

Hvis du fortsat ønsker min hjælp til at få mere ud af din pensionsopsparing, kan vi herefter aftale et personligt møde. Under mødet får du en konkret og analytisk gennemgang af: 

  • dine omkostninger, afkast og risiko ift. dine nuværende ordninger
  • din personlige pensionsløsning med højere afkast over tid + individuel løbende tilpasning, som tilgodeser dine ønsker og behov for et godt pensionsliv

Derudover holder jeg dig løbende opdateret på ændringer i pensionsmarkedet, som vil kunne gavne dig og din pensionsopsparing. Ligesom vi en gang om året holder et personligt møde for at sikre, at din pensionsløsning stadig er passende for din livssituation.