Skip to main content Skip to main navigation

Vision & værdier

Vores vision er at være proaktive i dag, for at du kan få et rigere og tryggere liv i morgen

Vores arbejde tager derfor udgangspunkt i et værdisæt, hvor personlige hensyn, uafhængig analyse og åbenhed er hjørnesten. Det betyder, vi altid tager udgangspunkt i din specifikke situation, og at du som kunde får adgang til det samlede markeds løsninger og har kontrol over dine risici. 

Vores værdier

Åbenhed– Vi er helt åbne omkring, hvad vi tjener.

Du skal tjene på at anvende os - både i afkast og i forhold til den tid, du bruger på dine besparelser og forsikringer. Derfor er vi helt åbne omkring, hvad vi tager som betaling for vores rådgivning. Vores åbenhed og uvildighed giver os desuden mulighed for at vælge løsninger fra hele markedets produktudbud.

Analytisk – Vi har en af Nordens største analyseafdelinger.

Til støtte for vores rådgivning har vi en af Nordens største uafhængige analyseafdelinger i forsikrings- og pensionsbranchen. Vi giver hver enkelt løsning karakter baseret på et trafiklyssystem og kan på den måde udvælge de bedste pensionsløsninger, fonde og forsikringsbetingelser til dig som kunde.

Personlig – Vi lægger stor energi i at yde personlig rådgivning.

Dine særlige behov og forudsætninger er altid udgangspunktet for vores anbefalinger. Det gælder uanset om du repræsenterer et stort børsnoteret selskab eller sparer op i fonde på privat basis. Fra dit første møde med os får du en personlig rådgiver, der lytter til dine målsætninger og ønsker.

 

Værdier for fremtiden

Foruden en tydelig strategi og tydelige mål, er iværksætterdrivet i virksomheden en vigtig faktor. Evnen hos vores ledere og medarbejdere til at formidle kulturen videre, så vi kan fortsætte med at udvikle succesrige områder og teams, er andre faktorer. Det er vores entusiastiske tilgang og ansvaret over for kunden, der har skabt den kultur, vi har i dag. Det er vores medarbejdere, der har defineret vores værdier, de værdier, der danner grundlaget for vores kultur. Hos Söderberg & Partners har vi Drive, ligesom vi er Modige, Ansvarlige og Hjælpsomme.

Arbejdet med værdierne er en løbende proces, og ordene vil aldrig få en definitiv fortolkning, der er intet rigtigt eller forkert. Vi opfordrer medarbejdere og kunder til selv at tænke over, hvad værdierne betyder for netop dem, og derefter knytte det til deres egen situation.

Hele vores forretning og vores relation til vores kunder bygger på tillid. Skal vi fastholde dette hos vores kunder, er det nødvendigt for os at, alle medarbejdere forstår og deler vores værdier og tilgangen til, hvordan vi opfører os og behandler hinanden. Vi er overbeviste om, at tilfredse og glade medarbejdere også betyder tilfredse kunder. 

Söderberg & Partners har siden begyndelsen arbejdet for at udvikle, forny og revolutionere den traditionelle måde at arbejde på i branchen. For os betyder det ikke kun at være proaktive i udviklingen af det nordiske forsikringsmarked, men også en drivende kraft i spørgsmål om åbenhed og ligestilling. Mangfoldighed blandt medarbejderne er derfor en vigtig faktor. For os handler mangfoldighed ikke kun om mænd og kvinder; vi mener, at det er af enorm værdi at ansætte medarbejdere med forskellige færdigheder, erfaringer og referencerammer. Med en alsidig tilgang til rekruttering lykkes det os at tiltrække mennesker med forskellige baggrunde, etnicitet, og endda mennesker fra andre brancher.

Vi er overbevist om, at vi med den stadig voksende og forskelligartede gruppe af medarbejdere, der bidrager med forskellige synspunkter, perspektiver, færdigheder og personligheder, vil få succes med at udfordre og revolutionere branchen, også med hensyn til åbenhed og mangfoldighed.

Play

Söderberg & Partners´visionsfilm

Play

Söderberg & Partners´visionsfilm