Skip to main content Skip to main navigation

Optimal forsikringsdækning igennem detaljerede analyser

Skadesforsikringer

Vore risikoanalyser giver overblik og sikkerhed for din virksomhed

En virksomhed eksponeres for mange risici, og bliver din virksomhed ramt af uheld, kan en forkert afdækning af virksomheden, have fatale konsekvenser for virksomhedens eksistens. Herudover kan din virksomheds brand og markedsposition også tage skade, hvilket erfaringsmæssigt kan tage mange år at rette op på. Vi har gennemanalyseret forsikringsselskabernes dækninger og kan præsentere din virksomhed for de bedste løsninger, som dækker netop jeres behov.

Lars Bager, Kundechef

"Nye og smarte systemer med effektive løsninger, giver unikke muligheder til gavn for vores kunder, samt forstærker den tætte relation mellem kunden og rådgiveren"

Play

Sådan arbejder vi for dig

Play

Sådan arbejder vi for dig

Ansvarsforsikring

Vores specialister tilbyder ansvarsrelateret rådgivning

 Din virksomhed kan risikere at blive gjort ansvarlig for skader, som er opstået i virksomheden – både faktiske og påståede.

Læs mere
Løsøre- og drifttabsforsikring

Söderberg & Partners identificerer jeres løsøre- og driftstabsrisici

Söderberg & Partners hjælper jer med at identificere jeres løsøre- og drifttabsrisiko. Med vores unikke analyseværktøj Optimum har vi bl.a. mulighed for systematisk at kortlægge specifikke drifttabseksponeringer. Uanset hvilket arbejde, der foregår i jeres virksomhed eller industri, er det vigtigt, at forsikringen er tilpasset efter netop jeres behov.

Læs mere
Bil- og transportforsikring

Vi finder den optimale forsikringsløsning til dig

Med totalt overblik kan vi vurdere præmie, omfang, skader samt selvrisikoniveauer og på den måde hjælpe med at finde den optimale forsikringsløsning.

Læs mere
Virksomhedens skadeflow

Virksomhedens skadeflow - fra start til slut

Skaderådgivning er en af vores spidskompetencer. Som specialister hjælper vi dig og din virksomhed med forretningsudvikling knyttet til virksomhedens eget skadeflow

Læs mere
Kriminalitetsforsikring

Er du sikret?

Vi har specialistkompetencer og tilbyder kvalificeret rådgivning, udformning og køb af kriminalitetsforsikring. 

Læs mere
Globalt netværk

Vores globale netværk giver rækkevidde

Söderberg & Partners er medlem af to af verdens største netværk af uafhængige forsikringsmæglere: Assurex Global og ICBA

Læs mere
Konsulent- og rådgiveransvar

Kvalificeret rådgivning om kontrakter og forsikringer

Har din virksomhed rådgivningsaktiviteter eller yder en form for konsulentydelser, bør  ansvarsforsikringen suppleres med en forsikring for tingskade, som betyder, at også de rent økonomiske skader er omfattet. 

Læs mere
Kreditforsikring

En kreditforsikring beskytter din virksomhed mod tab

Med en kreditforsikring er I beskyttet mod tab ved salg både til danske og udenlandske kunder, og vores globale løsning betyder også, at datterselskabers salg er meddækket.

Læs mere
Offentlig virksomhed

Kompetencer inden for risiko, forsikring og forhandling

Vores medarbejdere, som arbejder med offentlig virksomhed leder udviklingen inden for risiko og forsikring for den offentlige sektor. Vi udvikler hele tiden nye forsikringsløsninger og forhandler indkøb og placering af forsikringer.

Læs mere
Optimum

Vores fælles nordiske it-platform

Med Optimum udfører vi en dybdegående gennemgang af din virksomhedes risikosituationer, og analysen bliver udgangspunktet for at skabe 100% tilpassede forsikringsløsninger til dig og din virksomhed. 

Læs mere
Erhvervsrejseforsikring

Forsikringer som tilpasses efter virksomhedens behov

Vi hjælper dig og din virksomhed med at udarbejde erhvervsrejseforsikringer, der er tilpasset netop jeres behov.

Læs mere
Ejendomsforsikring

Har du brug for hurtigt og nemt overblik over dine ejendomsforsikringer? – Det får du hos os.

Hos os er du garanteret professionel og specialiseret rådgivning ifm. Ejendomsforsikring.

Vi tager hånd om dine forsikringer

Læs mere