Skip to main content Skip to main navigation

Ansvarsforsikring

Ansvarsforsikring

22 juni · 2017

Ansvarsforsikring

 Din virksomhed kan risikere at blive gjort ansvarlig for skader, som er opstået i virksomheden – både faktiske og påståede – og en række faktorer afgør, hvor udsat din virksomhed er. Eksempelvis spiller geografi og branche en rolle samt hvilken forpligtelse, I har påtaget jer i kontrakterne.

I ekstreme tilfælde kan din virksomheds fremtidige eksistens være i fare, hvis I bliver mødt med omfattende krav om skadeserstatning. Selvom det ikke går så galt, betyder det alligevel ofte en omkostning og tidskrævende arbejde. Vores specialister tilbyder ansvarsrelateret rådgivning, hvor vi hjælper dig og din virksomhed med at udforme ansvarsforsikringen og placere den i det rette forsikringsselskab. 

Direktør- og bestyrelsesansvarsforsikring

 

Kravene til virksomhedsledelse bliver mere og mere omfattende, og sammen med de generelle krav og forventninger til direktører og ledelse, er det nødvendigt at rette fokus mod personer i disse positioner. Er du direktør eller leder, kan du nemlig i forskellige situationer blive afkrævet personligt betalingsansvar og dermed risikere dine personlige aktiver.

Med en direktør- og bestyrelsesansvarsforsikring får du og din virksomhed dækket omkostningerne, hvis I bliver dømt skadeserstatning. Når I tegner denne type forsikring, er der forskellige spørgsmål at tage hensyn til, og vores specialister hjælper med at udforme forsikringen og placere den i det rette forsikringsselskab.