Skip to main content Skip to main navigation

Konsulent- og rådgiveransvar

Konsulent- og rådgiveransvar

22 juni · 2017

Har din virksomhed rådgivningsaktiviteter eller yder en form for konsulentydelser, bør  ansvarsforsikringen suppleres med en forsikring for tingskade, som betyder, at også de rent økonomiske skader er omfattet.

 

Nogle virksomheder er underlagt lovmæssige krav til en ansvarsforsikring. I andre tilfælde er der udviklet standarder gennem praksis, og forskellige brancher har forskellige standarder. Nogle virksomheder har egne aftaler, hvor ansvaret for rent økonomiske tab reguleres parterne imellem.


Vores jurister og eksperter har specialiseret viden inden for denne type forsikringer og rådgiver gerne dig og din virksomhed om kontraktudformning og forsikringsdækning.