Skip to main content Skip to main navigation

Kreditforsikring

Kreditforsikring

22 juni · 2017

En kreditforsikring beskytter din virksomhed mod tab. Til tider er en kreditforsikring også en forudsætning for at din virksomhed har mulighed for at tilbyde kunder kredit. En kreditforsikring kan også være med til at give bedre mulighed for finansiering af jeres eventuelle eksportforretning. 

Med en kreditforsikring er I beskyttet mod tab ved salg både til danske og udenlandske kunder, og vores globale løsning betyder også, at datterselskabers salg er meddækket.

Vi har medarbejdere, som er specialister i globale kreditforsikringsløsninger, og med udgangspunkt i din virksomheden specifikke behov tilbyder vi:
• Risikoanalyse
• Indkøb og forhandling af vilkår og betingelser
• Skræddersyede og omkostningseffektive løsninger
• Credit management-support
• Globale forsikringsprogrammer