Skip to main content Skip to main navigation

Kriminalitetsforsikring

Kriminalitetsforsikring

22 juni · 2017

Etablering af virksomheder uden for landets grænser, en øget afhængighed af dataprocesser og e-handel gør, at din virksomhed hele tiden har risiko for at blive ramt af tab på grund af forbrydelser eller trusler.

Det kan være bedrageri, underslæb, forfalskning, svindel, dataindbrud og databedragerier. Statistik og internationale undersøgelser viser, at en stor del af disse forbrydelser bliver begået af eget personale.

På forsikringsmarkedet findes en række produkter, som beskytter og yder erstatning til dig og din virksomhed, hvis I lider tab som følge af kriminalitet. Vi har specialistkompetencer og tilbyder kvalificeret rådgivning, udformning og køb af kriminalitetsforsikring.