Arbejdsskade­forsikring

En arbejdsskadeforsikring er lovpligtig og har til opgave at beskytte medarbejdere mod skader, der skulle opstå i forbindelse med deres erhverv. Arbejdsskader kan have alvorlige konsekvenser for både medarbejdere og virksomheder. En arbejdsskadeforsikring er derfor et vigtigt sikkerhedsnet for de ansatte. Denne forsikring yder erstatning for tab af erhvervsevne samt behandlingsudgifter.

Hvad er en arbejdsskadeforsikring?

En arbejdsskadeforsikring er en forsikring, der er designet til at beskytte virksomhedens ansatte ved personskader, der opstår som følge af deres arbejde. Forsikringen dækker omkostninger til behandling, erstatning for varigt mén og tab af erhvervsevne. Formålet med arbejdsskadeforsikringen er at sikre, at medarbejderne har økonomisk sikkerhed og støtte, hvis de kommer til skade på arbejdet. Forsikringen er lovpligtig og kan bidrage til at skabe tryghed og beskyttelse for både medarbejdere og arbejdsgivere. Forsikringen er dog ikke lovpligtig for selvstændige virksomhedsejere. 

Hvad dækker en arbejdsskadeforsikring?

En arbejdsskadeforsikring dækker personskader i forbindelse med eller som følge af arbejdet. Skader kan opstå øjeblikkeligt eller inden for 5 dage. Langvarige skader er erhvervssygdomme og dækkes af en statslig ordning. Forsikringen omfatter erstatning for varigt mén og tab af erhvervsevne samt lægebehandling, rehabilitering og andre omkostninger. Formålet er at beskytte de ansattes velfærd og give støtte ved arbejdsskader, herunder behandlingsomkostninger og skader på briller.

Eksempel på brug af en arbejdsskadeforsikring

Mette arbejder som tømrer i en byggevirksomhed. En dag mens hun er på arbejde, falder hun ned fra en stige og pådrager sig en alvorlig rygskade. På grund af skaden er Mette ude af stand til at arbejde i flere måneder. Takket være arbejdsskadeforsikringen modtager Mette erstatning for permanent erhvervsevnetab og dækning af hendes medicinske udgifter, herunder fysioterapi og rehabilitering. Forsikringen hjælper Mette med at kompensere for de økonomiske konsekvenser af skaden og giver hende ro i sindet, da hun fokuserer på sin helbredelse og genopretning.

Få uvildig forsikringsrådgivning hos Söderberg & Partners

Det kan være svært at forudse, hvornår og i hvilket omfang skaden rammer. Derfor er det vigtigt, at I har en erfaren forsikringsmægler ved jeres side, som tager højde for de risici og scenarier, som I måske ikke selv har overvejet.

Hos Söderberg & Partners har vores forsikringsmæglere de uddannelsesmæssige kompetencer og erfaring til at rådgive jeres virksomhed – uanset om I er 2 eller mere end 1.000 ansatte.

Det er vigtigt for os, at I som virksomhed føler jer trygge ved, at I er forsikret korrekt. Det giver jer mulighed for at fokusere på netop dét, som I er bedst til – at drive jeres virksomhed.

På baggrund af vores faglige viden bliver vi ofte brugt som sparringspartner ved eksempelvis udvidelser af forretningsområder, i forhold til hvilken betydning dette kan få for jeres virksomhed. Hvis vi ser mønstre i skader og skadestyper, assisterer vi jer med henblik på forebyggelse af nuværende eller fremtidige skader, så jeres virksomhed er sikret bedst muligt. Vi sørger for det administrative og klæder jer på til at træffe de rigtige beslutninger om jeres risikostyring og forsikringsdækning.

Kontakt

Bliv ringet op af en erfaren rådgiver - helt uforpligtende!