Løsøre­forsikring

Ved at have en løsøreforsikring kan virksomheder beskytte deres værdifulde ejendele og minimere økonomiske tab i tilfælde af uheldige hændelser. Det er vigtigt at evaluere virksomhedens behov og værdier for at sikre, at løsøreforsikringen dækker de relevante genstande og risici. En forsikringsrådgiver som Söderberg & Partners kan hjælpe virksomheder med at finde den rette løsøreforsikring, der passer til deres specifikke behov.

Hvad er en løsøreforsikring?

En løsøreforsikring er en form for erhvervsforsikring, der beskytter virksomhedens flytbare ejendele og inventar mod eventuelle skader og tab. Forsikringen dækker typisk genstande såsom møbler, maskiner, computere, elektronisk udstyr og andet inventar og genstande, der anvendes i virksomhedens daglige drift.

Løsøreforsikringen sikrer, at virksomheden kan få erstatning, hvis disse genstande bliver beskadiget, ødelagt eller stjålet som følge af begivenheder som brand, vandskade, indbrud eller hærværk. Forsikringen kan også omfatte driftstabsdækning, der omfatter tab som følge af driftsafbrydelse eller midlertidig flytning af virksomhedens ejendele.

Hvad dækker en løsøreforsikring?

En løsøreforsikring dækker normalt skader, tab og tyveri af virksomhedens flytbare ejendele og inventar, der bruges i virksomhedens daglige drift. Denne forsikring må derfor ikke forveksles med erhvervsansvarsforsikringen, som træder i kraft, når virksomheden bliver mødt med krav for at have forårsaget person- eller tingskader på en tredjepart.

Forsikringen kan dække forskellige typer skader, herunder brand, eksplosion, vandskade, stormskade, tyveri, indbrud og hærværk. Hvis en dækket begivenhed opstår, vil forsikringen normalt betale erstatning til virksomheden for dækning af omkostningerne ved at skulle reparere eller erstatte de beskadigede eller tabte genstande.

Ud over direkte skader kan en løsøreforsikring også omfatte dækning for driftsafbrydelse eller midlertidig flytning af virksomhedens ejendele. Dette sikrer, at virksomheden får kompensation for tab af indtægter eller ekstra omkostninger i tilfælde af, at virksomheden midlertidigt ikke kan fungere på grund af skader på ejendelene.

Eksempel på brug af en løsøreforsikring

En virksomhed oplever en voldsom brand i deres kontorlokaler. Flammerne ødelægger store dele af virksomhedens inventar, herunder skriveborde, stole, computere og printerudstyr. Da virksomheden har en løsøreforsikring, kan de kontakte forsikringsselskabet og indgive en skadesanmeldelse.

Efter at have foretaget en vurdering af skaden og dokumenteret de beskadigede genstande, udbetaler forsikringsselskabet erstatning til virksomheden.

Uden løsøreforsikringen ville virksomheden have stået over for store økonomiske tab og vanskeligheder med at erstatte det nødvendige inventar og udstyr. Men grundet forsikringen kan virksomheden hurtigt genopbygge og genoptage sin normale drift uden at skulle bekymre sig om de økonomiske konsekvenser af branden.

Få uvildig forsikringsrådgivning hos Söderberg & Partners

Det kan være svært at forudse, hvornår og i hvilket omfang skaden rammer. Derfor er det vigtigt, at I har en erfaren forsikringsmægler ved jeres side, som tager højde for de risici og scenarier, som I måske ikke selv har overvejet. Lær hvordan vores specialkompetencer kan tilpasses din virksomheds specifikke behov.

Hos Söderberg & Partners har vores forsikringsmæglere de uddannelsesmæssige kompetencer og erfaring til at rådgive jeres virksomhed – uanset om I er 2 eller mere end 1.000 ansatte.

Det er vigtigt for os, at I som virksomhed føler jer trygge ved, at I er forsikret korrekt. Det giver jer mulighed for at fokusere på netop dét, som I er bedst til – at drive jeres virksomhed.

På baggrund af vores faglige viden bliver vi ofte brugt som sparringspartner ved eksempelvis udvidelser af forretningsområder, i forhold til hvilken betydning dette kan få for jeres virksomhed. Hvis vi ser mønstre i skader og skadestyper, assisterer vi jer med henblik på forebyggelse af nuværende eller fremtidige skader, så jeres virksomhed er sikret bedst muligt. Vi sørger for det administrative og klæder jer på til at træffe de rigtige beslutninger om jeres risikostyring og forsikringsdækning.

Kontakt

Bliv ringet op af en erfaren rådgiver - helt uforpligtende!