Virksomheds­forsikring

En virksomhedsforsikring giver virksomheden en samlet forsikringsløsning, der hjælper med at minimere risici og beskytte mod potentielle tab. Det er vigtigt at evaluere virksomhedens unikke behov og konsultere en forsikringsrådgiver for at sikre, at forsikringspakken er tilpasset til at imødekomme disse behov.

Hvad er en virksomhedsforsikring?

En virksomhedsforsikring er en omfattende forsikringspakke, der er skræddersyet til at imødekomme behovene hos mindre og mellemstore virksomheder. Den består typisk af forskellige typer forsikringer, der traditionelt tilbydes som en samlet pakke af forsikringsselskaber til dette segment. Formålet er at beskytte virksomheden mod uforudsete omkostninger og minimere økonomiske tab i tilfælde af skader eller ansvarssager.

Hvad dækker en virksomhedsforsikring?

Virksomhedsforsikring er en forsikringspakke, der inkluderer forskellige typer forsikringer, der er essentielle for at beskytte virksomheden mod forskellige risici og sikre dens kontinuitet. En virksomhedsforsikring kan omfatte følgende dækninger:

  • Løsøreforsikring: Beskytter virksomhedens inventar, udstyr og materialer mod skader forårsaget af brand, tyveri, vandskade og andre lignende begivenheder.
  • Driftstabsforsikring: Dækker økonomiske tab og ekstra omkostninger, der opstår som følge af en dækket skade, hvilket hjælper med at opretholde virksomhedens indtægtsstrøm og stabilitet.
  • Meromkostningsforsikring: Tilbyder beskyttelse mod ekstraomkostninger, der kan opstå som følge af en dækket skade, f.eks. midlertidige faciliteter eller leje af udstyr.
  • Arbejdsskadeforsikring: Dækker medarbejdere i tilfælde af arbejdsrelaterede skader og sikrer, at de får den nødvendige erstatning og behandling.
  • Ansvarsforsikringer: Omfatter produktansvarsforsikring, erhvervsansvarsforsikring og andre relaterede dækninger, der beskytter virksomheden mod økonomiske krav og erstatningsansvar som følge af skader på tredjeparter.

Eksempel på brug af en virksomhedsforsikring

Simon driver en mindre produktionsvirksomhed, der fremstiller møbler. En dag opstår der en brand i virksomhedens produktionsfaciliteter, hvilket forårsager omfattende skader på inventar, udstyr og lagerbeholdning.

Løsøreforsikringen i hans forsikringspakke vil dække de ødelagte møbler, maskiner og andet inventar, der er blevet beskadiget i branden. Driftstabsforsikringen vil hjælpe med at dække de økonomiske tab og ekstra omkostninger, som virksomheden pådrager sig som følge af produktionsafbrydelsen.

Derudover vil meromkostningsforsikringen i virksomhedsforsikringen være nyttig til midlertidigt at etablere en alternativ produktionsfacilitet og leje nødvendigt udstyr, mens de oprindelige faciliteter genopbygges. 

Ovenstående understreger vigtigheden af at have en omfattende forsikringspakke, der kan beskytte virksomheden mod potentielle risici og tab. 

Få uvildig forsikringsrådgivning hos Söderberg & Partners

Det kan være svært at forudse, hvornår og i hvilket omfang skaden rammer. Derfor er det vigtigt, at I har en erfaren forsikringsmægler ved jeres side, som tager højde for de risici og scenarier, som I måske ikke selv har overvejet. 

Hos Söderberg & Partners har vores forsikringsmæglere de uddannelsesmæssige kompetencer og erfaring til at rådgive jeres virksomhed – uanset om I er 2 eller mere end 1.000 ansatte. 

Det er vigtigt for os, at I som virksomhed føler jer trygge ved, at I er forsikret korrekt. Det giver jer mulighed for at fokusere på netop dét, som I er bedst til – at drive jeres virksomhed. 

På baggrund af vores faglige viden bliver vi ofte brugt som sparringspartner ved eksempelvis udvidelser af forretningsområder, i forhold til hvilken betydning dette kan få for jeres virksomhed. Hvis vi ser mønstre i skader og skadestyper, assisterer vi jer med henblik på forebyggelse af nuværende eller fremtidige skader, så jeres virksomhed er sikret bedst muligt. Vi sørger for det administrative og klæder jer på til at træffe de rigtige beslutninger om jeres risikostyring og forsikringsdækning.

Få mere information om hvilke typer af erhvervsforsikringer der passer til din virksomheds behov.

Kontakt

Bliv ringet op af en erfaren rådgiver - helt uforpligtende!