Hvad er en forsikringsmægler?

Med en forsikringsmægler kan I få en professionel rådgiver, som kan hjælpe jeres virksomhed med at navigere rundt i forsikringsmarkedet og finde de bedste forsikringsløsninger, som passer til netop jeres behov. Her vil jeres forsikringsmægler agere som en uafhængig rådgiver, som udelukkende repræsenterer kunden og ikke diverse forsikringsselskaber.

Hvorfor bruge en forsikringsmægler?

Vores verden udvikler sig i hastigt tempo, hvilket har en direkte indvirkning på vores samfund, klima, teknologi og demografi. Det er en udvikling, der skaber stadig flere komplekse og uforudsigelige risici, som berører både virksomheder, myndigheder og individer. Disse radikale forandringer udstiller et kritisk behov blandt både globale koncerner og mindre virksomheder for at forsikre sig mod fremtidige risici.

Behovet for flere og mere innovative forsikringsløsninger stiller således store krav til markedets forsikringsselskaber, som spiller en afgørende rolle i at forebygge og sikre erhvervslivet mod betydelige tab ved trusler såsom pandemier, cyberkriminalitet, social uro, disruptive teknologier og klimaforandringer.

Denne efterspørgsel skaber et yderst konkurrencepræget forsikringsmarked med høje omkostninger og ofte uigennemskuelige forsikringsvilkår. Desværre er mange virksomheder ikke forsikret tilstrækkeligt mod de risici, som opstår i kølvandet på samfundsudviklingen. 

Netop derfor er det fordelagtigt at benytte sig af en forsikringsmægler, som kan sikre, at jeres virksomhed har de bedste forsikringsvilkår og dækninger.

Fordele ved at hyre en forsikringsmægler

Der er mange grunde til, at man som virksomhed bør hyre en forsikringsmægler. Udover sikkerheden i at man får den bedst mulige forsikringsdækning i jeres erhversforsikringer, er der både tid og penge at spare ved at få en uafhængig forsikringsmælger til at stå for ens forsikringsløsninger. 

Nogle fordele ved en forsikringsmægler kan blandt andet være: 

  • En forsikringsmægler afdækker hele virksomhedens risikoprofil og sikrer, at den valgte forsikringsløsning er tilpasset virksomhedens behov
  • En forsikringsmægler tænker proaktivt i sit arbejde med at vurdere virksomhedens forskellige risici, så evt. skader forebygges
  • En forsikringsmægler forhandler med forsikringsselskaberne og vil i mange tilfælde kunne reducere jeres præmieomkostninger markant
  • En forsikringsmægler kan bistå med rådgivning i skadetilfælde, og hjælpe med at udrede eventuelle tvivlsspørgsmål og uenigheder med forsikringsselskabet
  • En forsikringsmægler sikrer, at specifikke lovkrav overholdes i alle lande, hvor virksomheden er til stede 

Find en forsikringsmægler hos Söderberg & Partners

I Söderberg & Partners yder vi rådgivning af jeres virksomheds forsikringsdækning med det formål at sikre, at I har kontrol over de risici jeres virksomhed møder i hverdagen.

Erhvervsforsikringer er komplicerede produkter. Det kan derfor være svært for virksomheder at få en fyldestgørende forståelse for, hvad de forskellige forsikringer reelt dækker, og om de i tilfredsstillende grad omfavner virksomhedens risici.

Her er det en fordel at have en uafhængig forsikringsmægler som Söderberg & Partners ved sin side. Vores rådgivning tager udgangspunkt i jeres virksomheds individuelle behov, risici og interesser. Samtidig arbejder vores forsikringsmæglere proaktivt for at sikre, at jeres virksomhed har de bedst forsikringsvilkår og dækninger - til den bedste pris.

Som forsikringsmæglere sidder vi på jeres side af bordet og kan forhandle med alle forsikringsselskaber. Vi er gode til at forklare det til tider kringlede forsikringssprog, så I kan forstå det - og I skal kun forholde jer til én kontaktperson, som I kan tage fat i, hvis I har spørgsmål eller der er sket ændringer i jeres virksomhed.

Bliv kontaktet af en forsikringsmægler

Kontakt

Bliv ringet op af en erfaren rådgiver - helt uforpligtende!