Sådan arbejder vi for jer

I bestemmer selv

Det er jer, der bestemmer, hvordan et samarbejde med os skal se ud. Vi kan hjælpe jer uanset, om I er en stor eller mindre virksomhed. I kan dog være sikre på, at vi altid har jeres interesser for øje. Et samarbejde med os skal være nemt at gennemskue. Derfor har vi udarbejdet tre eksempler på samarbejder, som giver jer adgang til vores kompetencer og specialkoncepter. Men vi kan naturligvis også skræddersy en helt fjerde løsning, så den passer jeres virksomhed bedst.
Bliv kontaktet af en specialist

Full service

Virksomheds- og medarbejderrådgivning

 • I får adgang til jeres egen kontaktperson, som har solid faglig viden og mange års erfaring inden for pensionsbranchen
 • Vi stiller et team til rådighed for jer, som proaktivt står for den løbende administration af jeres pensions- og sundhedsordning og besvarer henvendelser fra jeres medarbejdere
 • Vi hjælper jer med at udarbejde en komplet pensionspolitik, der tilgodeser jer og jeres medarbejderes behov
 • Vi rådgiver jeres medarbejdere omkring firmapension enten på jeres arbejdsplads eller online
 • Vi sørger for, at jeres pensions- og sundhedsordning løbende opdateres til jeres behov, ligesom vi sikrer, at løsningen lever op til gældende overenskomstkrav, hvis I er medlem af en arbejdsgiverforening
 • Vi assisterer jer ved medarbejdersager såsom f.eks. ved sygdom eller afslag på udbetaling
 • Vi afholder status- og samarbejdsmøder med jer, så I altid er opdateret på jeres pensionsforhold
 • Vi afholder fælles informationsmøder for jeres medarbejdere om jeres pensions- og sundhedsordning
 • I får jeres egen digitale adgang til vores brugervenlige kundeportal

Pension management

Virksomhedsrådgivning

 • I får adgang til jeres egen kontaktperson, som har solid faglig viden og mange års erfaring inden for branchen
 • Vi hjælper jer med at udarbejde en komplet pensionspolitik, der tilgodeser jer og jeres medarbejderes behov
 • Vi opdaterer løbende jeres pensions- og sundhedsordning, så den passer jeres ønsker og behov
 • Vi afholder møder efter behov

Konsulentydelser

Virksomhedsrådgivning

 • Vi kan hjælpe jer med at udfærdige et specifikt udbud af jeres behov for en pensionsløsning med udgangspunkt i en analyse af godt 235 parametre inden for sundheds- og pensionsområdet
 • Vi kan rådgive jer om konkrete optimeringsmuligheder for jeres nuværende pensions- og sundhedsordning
 • Vi kan yde sparring på beslutningsoplæg om andre definerede opgaver i relation til sundheds- og pensionsområdet

Bliv kontaktet af en specialist