Erhvervs­ansvarsforsikring

En erhvervsansvarsforsikring er en uundværlig forsikring for enhver virksomhed, der ønsker at beskytte sig mod potentielle skadeserstatningskrav. Denne forsikring er udformet til at dække de økonomiske konsekvenser af skader eller skadelige handlinger, som virksomheden kan være ansvarlig for at have påført andre parter i forbindelse med udøvelsen af sit hverv. Denne type forsikring er karakteriseret ved, at der er tale om skader, der sker, mens arbejdet udføres også kaldet såkaldte “her og nu skader”.

Hvad er en erhvervsansvarsforsikring?

En erhvervsansvarsforsikring træder i kraft, når virksomheden bliver mødt med krav for at have forårsaget person- eller tingskader på en tredjepart. Skadeserstatningskrav kan opstå som følge af fysiske skader, økonomiske tab eller andre former for personlig eller materiel skade, der kan henføres til virksomhedens aktiviteter.

En erhvervsansvarsforsikring er afgørende for at sikre, at virksomheden kan modstå potentielt skadelige økonomiske konsekvenser af et skadeserstatningskrav. Denne forsikring kan ikke blot beskytte virksomheden mod økonomisk ruin, men den giver også en tryghed og tillid til virksomhedens kunder, samarbejdspartnere og ansatte.

Det er vigtigt at bemærke, at hver virksomheds behov kan variere, og derfor anbefales det altid at konsultere en forsikringsrådgiver, der kan vurdere virksomhedens specifikke risici og anbefale den mest passende dækning. 

Produktansvarsforsikring

En erhvervsansvarsforsikring bliver ofte købt sammen med en produktansvarsforsikring. Produktansvarsforsikring er en forsikring, der beskytter virksomheder mod erstatningskrav for skader, der skyldes deres produkter eller ydelser. Hvis et produkt eller en ydelse er defekt og forårsager skade, fysisk eller materiel, kan forsikringen dække omkostningerne ved erstatning, advokatomkostninger og retssager. Produktansvarsforsikringen er vigtig for virksomheder, der producerer eller sælger varer eller ydelser, da den giver økonomisk sikkerhed og beskyttelse ved potentielle erstatningskrav fra kunder eller tredjeparter. Forsikringen kan skræddersys til virksomhedens specifikke behov og risici.

Hvad dækker en erhvervsansvarsforsikring?

Erhvervsansvarsforsikringen dækker ansvar uden for kontrakt. Det vil sige, at forsikringen giver beskyttelse i tilfælde af skader eller skadelige handlinger, som virksomheden kan være ansvarlig for at have påført andre parter, selvom der ikke er et juridisk bindende kontraktforhold mellem dem. 

Eksempel på brug af en erhvervsansvarsforsikring

Nedenstående eksempel illustrerer vigtigheden af en erhvervsansvarsforsikring og dens rolle i at beskytte virksomheder mod uforudsete skadeserstatningskrav:

En servicetekniker fra et VVS-firma er blevet sendt ud til en privat kundes adresse for at installere en vaskemaskine. Desværre sker der en uheldig hændelse, hvor vaskemaskinen vælter ned fra sækkevognen under indbaksningen og forårsager skade på en del af kundens flisegulv.

Da denne skade er sket i forbindelse med udførelsen af serviceteknikerens arbejde, og serviceteknikeren er juridisk erstatningsansvarlig for skaden, er det en situation, der er omfattet af VVS-firmaets erhvervsansvarsforsikring.

Få uvildig forsikringsrådgivning hos Söderberg & Partners

Det kan være svært at forudse, hvornår og i hvilket omfang skaden rammer. Derfor er det vigtigt, at I har en erfaren forsikringsmægler ved jeres side, som tager højde for de risici og scenarier, som I måske ikke selv har overvejet. 

Hos Söderberg & Partners har vores forsikringsmæglere de uddannelsesmæssige kompetencer og erfaring til at rådgive jeres virksomhed – uanset om I er 2 eller mere end 1.000 ansatte. 

Det er vigtigt for os, at I som virksomhed føler jer trygge ved, at I er forsikret korrekt. Det giver jer mulighed for at fokusere på netop dét, som I er bedst til – at drive jeres virksomhed. 

På baggrund af vores faglige viden bliver vi ofte brugt som sparringspartner ved eksempelvis udvidelser af forretningsområder, i forhold til hvilken betydning dette kan få for jeres virksomhed. Hvis vi ser mønstre i skader og skadestyper, assisterer vi jer med henblik på forebyggelse af nuværende eller fremtidige skader, så jeres virksomhed er sikret bedst muligt. Vi sørger for det administrative og klæder jer på til at træffe de rigtige beslutninger om jeres risikostyring og forsikringsdækning.

Kontakt

Bliv ringet op af en erfaren rådgiver - helt uforpligtende!