Transport­forsikring

En transportforsikring er essentiel for virksomheder, der ønsker at beskytte deres varer under transport. Uanset om du får varer transporteret af eksterne fragtførere eller i dine egne køretøjer, er det vigtigt at have den rette forsikringsdækning. Med transportforsikring sikrer du, at dine varer er beskyttet mod skader, tab og tyveri under hele transportprocessen.

Hvad er en transportforsikring?

Transportforsikringen sikrer virksomhedens varer under transport med eksterne fragtførere, uanset om det drejer sig om købte, solgte eller andre genstande, der ønskes forsikret. Forsikringen følger typisk de anvendte købs- eller salgsbetingelser (INCOTERMS®), hvor virksomheden bærer risikoen for genstandene. Udover fremmed transport kan forsikringen også omfatte transport af egne varer i egne køretøjer. 

Fragtførere har ofte begrænset ansvar i henhold til gældende konventioner, hvilket betyder, at fuld erstatning af varernes værdi ikke er garanteret ved skader under transporten. Netop derfor er transportforsikringen værdifuld, når virksomheden påtager sig fuldt eller delvist ansvar under transporten.

Hvad dækker transportforsikringen?

En transportforsikring dækker typisk skader og tab, der opstår under transport af varer med eksterne fragtførere. Forsikringen kan omfatte beskadigelse, tab, tyveri eller tab af varer under transporten. Transportforsikringen kan tilpasses virksomhedens behov og dækker både national og international transport. Det er vigtigt at konsultere en forsikringsrådgiver for at få skræddersyet en transportforsikringsløsning, der passer til virksomhedens specifikke krav og risici.

Eksempel på brug af en transportforsikring

En virksomhed sender en værdifuld sending elektroniske apparater til en international kunde. Under transporten bliver fragtbilen udsat for en alvorlig kollision, hvilket forårsager betydelig skade på varerne. Virksomheden indsender en skadesanmeldelse til deres transportforsikringsselskab og fremlægger beviser for værdien af de beskadigede varer. Efter en grundig skadevurdering og dokumentation udbetaler forsikringsselskabet en erstatning, der dækker de økonomiske tab, virksomheden har lidt som følge af skaden. Dette hjælper virksomheden med at genoprette deres tab og fortsætte deres forretning uden større forsinkelser eller økonomiske konsekvenser.

Få uvildig forsikringsrådgivning hos Söderberg & Partners

Det kan være svært at forudse, hvornår og i hvilket omfang skaden rammer. Derfor er det vigtigt, at I har en erfaren forsikringsmægler ved jeres side, som tager højde for de risici og scenarier, som I måske ikke selv har overvejet. 

Hos Söderberg & Partners har vores forsikringsmæglere de uddannelsesmæssige kompetencer og erfaring til at rådgive jeres virksomhed – uanset om I er 2 eller mere end 1.000 ansatte. 

Det er vigtigt for os, at I som virksomhed føler jer trygge ved, at I er forsikret korrekt. Det giver jer mulighed for at fokusere på netop dét, som I er bedst til – at drive jeres virksomhed. 

På baggrund af vores faglige viden bliver vi ofte brugt som sparringspartner ved eksempelvis udvidelser af forretningsområder, i forhold til hvilken betydning dette kan få for jeres virksomhed. Hvis vi ser mønstre i skader og skadestyper, assisterer vi jer med henblik på forebyggelse af nuværende eller fremtidige skader, så jeres virksomhed er sikret bedst muligt. Vi sørger for det administrative og klæder jer på til at træffe de rigtige beslutninger om jeres risikostyring og forsikringsdækning.

Kontakt

Bliv ringet op af en erfaren rådgiver - helt uforpligtende!