Lovpligtig forsikring til erhverv

Når I starter en virksomhed, er der en række lovpligtige forsikringer til erhverv, som er vigtige at have på plads, så I undgår bøder, sanktioner og ikke mindst, så I er ordentligt dækket, hvis uheldet skulle være ude. Hos Söderberg & Partners tilbyder vi rådgivning om erhvervsforsikringer og kan hjælpe dig med at finde den rette dækning til jeres virksomhed. Så læs med her og få en oversigt over de vigtigste lovpligtige forsikringer til erhverv.

Hvad er lovpligtige forsikringer til erhverv?

Ved lovpligtige forsikringer til erhverv, er der tale om forsikringer, som er påkrævet ved lov for virksomheder i visse brancher eller situationer. Formålet med lovpligtige ansvarsforsikringer er at beskytte den pågældende virksomheds kunder mod økonomiske tab som følge af virksomhedens mangelfulde rådgivning og/eller evt. andre handlinger eller undladelser, som medfører skade eller tab hos kunden.

Der er flere lovpligtige erhvervsforsikringer, som en virksomhed skal have. Nogle eksempler på disse forsikringer er:

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring er en lovpligtig forsikring, som alle arbejdsgivere i Danmark er forpligtet til at tegne. Forsikringen skal dække arbejdsskader, som medarbejderne kan pådrage sig på jobbet. En ulykke er (jf. lov om arbejdsskadesikring) en personskade forårsaget af en hændelse eller påvirkning, der sker pludseligt eller inden for 5 dage.

Er der tale om  en enkeltmandsvirksomhed, er det frivilligt om I vil tegne eksempelvis en arbejdsskadeforsikring, selvom det kan anbefales, at I gør det.

Få overblik over, hvordan arbejdsskadeforsikring kan beskytte dine medarbejdere.

Ansvarsforsikring

En ansvarsforsikring til erhverv er en forsikring, der er lovpligtig for visse erhverv. Når ansvarsforsikringer er lovpligtige er der typisk tale om særligt farlige eller risikofyldte områder, eller om rådgivningsydelser inden for komplicerede områder, hvor en mindre grad af uagtsomhed hos rådgiveren, kan medføre betragtelige økonomiske tab hos kunden. Dette kan eksempelvis være i professioner som arkitekter, ingeniører og forsikringsmæglere.

Hvad forsikringen dækker, afhænger af virksomhedens branche og risikoprofil. Det er vigtigt at have den rigtige ansvarsforsikring på plads, så virksomheden er godt dækket ind i det tilfælde at man bliver mødt med et krav.

Motoransvarsforsikring 

Hvis jeres virksomhed anvender motorkøretøjer såsom firmabiler, lastbiler eller lignende, som er indregistreret i Danmark, skal I tegne en motoransvarsforsikring.

En motoransvarsforsikring er lovpligtig for alle køretøjer, der skal køre på offentlige veje, hvilket derfor også kan gælde for arbejdsmaskiner og trucks. Forsikringen dækker skader, som køretøjet påfører andre personer eller deres ejendom. Det kan være personskader, skader på andre køretøjer eller skader på bygninger eller andre genstande langs vejen.

Forsikringen dækker ikke skader på virksomhedens eget køretøj eller føreren af køretøjet, samt bygninger og andre ting, der tilhører virksomheden selv. Disse skader kan dækkes af andre forsikringer, som bl.a. transportforsikringen og bilforsikring til erhverv. Det er vigtigt at have en motoransvarsforsikring på plads, så virksomheden kan køre lovligt på offentlige veje.

Erhvervssygdomsforsikring

En erhvervssygdomsforsikring er en forsikring, der dækker medarbejderes tab af erhvervsevne eller død som følge af en erhvervssygdom. En erhvervssygdom er en sygdom, der opstår på grund af arbejdsforholdene i en virksomhed, og som er anerkendt som sådan af Arbejdsskadestyrelsen. I forlængelse er det også fordelagtigt for virksomheden at undersøge mulighederne med en erhvervsansvarsforsikring, da denne forsikring er afgørende for at sikre, at virksomheden kan modstå potentielt skadelige økonomiske konsekvenser af et skadeserstatningskrav.


Det er ikke lovpligtigt at have en erhvervssygdomsforsikring, men det kan være en god idé at overveje, hvis jeres virksomhed har risici for at medarbejdere kan blive syge som følge af arbejdsforholdene. Som et supplement er en sundhedsforsikring også værdsat, da denne giver økonomisk dækning for omkostninger i forbindelse med sundhedsydelser.

Erhvervssygdomsforsikring er en ordning, som håndteres af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og som virksomheder betaler til via ATP-bidraget.

Erhvervssygdomsforsikring er en ordning, som håndteres af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og som virksomheder betaler til via ATP-bidraget.

Få hjælp af en forsikringsmægler

Erhvervsforsikringer er komplekse produkter. Derfor kan det være en god idé at benytte sig af en forsikringsmægler, som kan hjælpe jer med at navigere rundt i forsikringsmarkedet og finde de bedste forsikringsløsninger, som passer til netop jeres behov.

Hos Söderberg & Partners arbejder vores forsikringsmæglere proaktivt for at sikre, at jeres virksomhed har de bedste forsikringsvilkår og dækninger til den bedste pris. Er du interesseret i et forsikringstjek af en forsikringsmægler, kan du læse mere her.

Undersøg ovenstående muligheder med Leverandørservice for din erhvervsforsikring.

Kontakt

Bliv ringet op af en erfaren rådgiver - helt uforpligtende!