Skip to main content Skip to main navigation

Klager

Klager

23 marts · 2017

Hvis du har en klage, skal du først og fremmest henvende dig til den medarbejder hos Söderberg & Partners, som du har haft kontakt med angående den sag, som klagen vedrører.

Hvis du stadig er utilfreds, kan du gå videre ved skriftligt at kontakte den klageansvarlige hos Söderberg & Partners. Når du fremsætter klager skriftligt, skal du vedhæfte kopier af relevant dokumentation. Du må meget gerne angive, hvilke medarbejdere hos Söderberg & Partners du har haft kontakt med i sagen, og hvornår du har haft kontakt med dem. Hvis klagen kan betragtes som en enkelt fejl eller en misforståelse, vil den blive rettet snarest muligt.

Hvis vi ikke kan behandle din sag inden for 14 dage fra modtagelse af din klage, får du skriftlig information herom samt om den fortsatte behandling af din sag. Det er vores ambition, at klager skal behandles hurtigt, effektivt og omhyggeligt.

 

Söderberg & Partners
Landgreven 3
1301 København K.
Att: Klageansvarlige 

Mail: klageansvarlig@soderbergpartners.dk