Klager

Hvis vi ikke har levet op til dine forventninger, vil vi meget gerne høre fra dig.

Hvis du har en klage

Skal du først og fremmest henvende dig til den medarbejder hos Söderberg & Partners, som du har haft kontakt med angående den sag, som klagen vedrører.

Hvis du stadig er utilfreds, kan du gå videre ved skriftligt at kontakte den klageansvarlige hos Söderberg & Partners. Når du fremsætter klager skriftligt, skal du vedhæfte kopier af relevant dokumentation. Du må meget gerne angive, hvilke medarbejdere hos Söderberg & Partners, du har haft kontakt med i sagen, og hvornår du har haft kontakt med dem.

Hvis klagen kan betragtes som en enkelt fejl eller en misforståelse, vil den blive rettet snarest muligt. Du vil få en bekræftelse på modtagelse af klagen indenfor 3 arbejdsdage.

Söderberg & Partners
Amaliegade 3
1258 København K.
Att: Klageansvarlige 

Mail: klageansvarlig@soderbergpartners.dk