Bygningsforsikring

En bygningsforsikring er en forsikring, der dækker skader og tab relateret til en bygning. Det omfatter normalt skader forårsaget af brand, vandskade, storm, hærværk og andre pludselige og uforudsete begivenheder. Bygningsforsikringen sikrer, at ejere eller lejere af bygninger er økonomisk beskyttede mod potentielle skader og tab. Forsikringen kan tilpasses for at imødekomme specifikke behov og omfang af dækning.

Det er ikke lovpligtigt for en virksomhed at tegne en bygningsforsikring, og det er op til den enkelte virksomhed at beslutte, om de ønsker at beskytte deres ejendom mod skader og tab. Det kan dog være en fornuftig investering for at sikre, at virksomhedens bygninger er godt beskyttede mod potentielle risici og skader. En eventuel panthaver vil dog altid stille krav om, at der som minimum er tegnet bygningsbrandforsikring.

Hvad er en bygningsforsikring?

En bygningsforsikring er en forsikring, der dækker skader og tab relateret til bygningens fysiske struktur og faste installationer. En bygningsforsikring er vigtig for at beskytte ejere mod økonomiske tab og sikre genopbygning eller reparation af bygningen i tilfælde af skade.

Hvad dækker en bygningsforsikring?

Mere specifikt så dækker en bygningsforsikring typisk skader på en bygning forårsaget af forskellige begivenheder som brand, eksplosion, vandskade, storm, hærværk og tyveri. Forsikringen kan også dække i tilfælde af skader forårsaget af indbrud, rørskader, frostskader, nedstyrtning af genstande, skader på grund af pludselig og uforudset svigt af tekniske installationer såsom el- eller VVS-systemer.

Forsikringen kan omfatte genopbygning eller reparation af selve bygningen, herunder tag, vægge, gulve og installationsanlæg. Derudover kan den også dække faste inventar, såsom køkken- og badeværelsesudstyr. 

Eksempel på brug af en bygningsforsikring

Hr. Jensen ejer en erhvervsejendom, der bruges som kontorlokaler. Under en voldsom storm får bygningen store skader på taget, vinduerne og facaden. Takket være sin bygningsforsikring kan hr. Jensen få dækket omkostningerne til reparation og genopbygning af ejendommen. Forsikringen sikrer, at han ikke står alene med de økonomiske konsekvenser af skaderne og kan genoprette sin ejendom uden store udgifter.

Få uvildig forsikringsrådgivning hos Söderberg & Partners

Det kan være svært at forudse, hvornår og i hvilket omfang skaden rammer. Derfor er det vigtigt, at I har en erfaren forsikringsmægler ved jeres side, som tager højde for de risici og scenarier, som I måske ikke selv har overvejet. 

Hos Söderberg & Partners har vores forsikringsmæglere de uddannelsesmæssige kompetencer og erfaring til at rådgive jeres virksomhed – uanset om I er 2 eller mere end 1.000 ansatte. 

Det er vigtigt for os, at I som virksomhed føler jer trygge ved, at I er forsikret korrekt. Det giver jer mulighed for at fokusere på netop dét, som I er bedst til – at drive jeres virksomhed. 

På baggrund af vores faglige viden bliver vi ofte brugt som sparringspartner ved eksempelvis udvidelser af forretningsområder, i forhold til hvilken betydning dette kan få for jeres virksomhed. Hvis vi ser mønstre i skader og skadestyper, assisterer vi jer med henblik på forebyggelse af nuværende eller fremtidige skader, så jeres virksomhed er sikret bedst muligt. Vi sørger for det administrative og klæder jer på til at træffe de rigtige beslutninger om jeres risikostyring og forsikringsdækning.

Kontakt

Bliv ringet op af en erfaren rådgiver - helt uforpligtende!