Skip to main content Skip to main navigation

Juridisk information

Sådan arbejder vi

Vi er underlagt lovgivningen

Söderberg & Partners virksomhed styres bl.a. af lov om forsikringsformidling, lov om finansiel rådgivning til forbrugere, lov om tiltag mod hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, Finanstilsynets forskrifter og almene råd om forsikringsformidling, Finanstilsynets forskrifter og almene rådom tiltag mod hvidvask af penge og finansiering af terrorisme samt Finanstilsynets forskrifter og almene råd om finansiel rådgivning til forbrugere.

En stor del af vores virksomheder skal autoriseres, og for at drive dem stilles der en række krav til Söderberg & Partners som selskab, men også til de enkelte medarbejdere. Blandt andet skal de, der formidler forsikringer og giver finansielle råd, have en bred viden inden for forsikring, have relevant viden inden for jura og økonomi samt praktisk erfaring. Samtlige rådgivere hos Söderberg & Partners har gennemført en passende uddannelse og har den erfaring, der kræves.

 

Bliv klogere på os og vores praksis

Generel information om Söderberg & Partners

Söderberg & Partners Danmark reguleres af lov om forsikringsformidling. Det betyder blandt andet, at forsikringsmæglere og rådgivere, skal have en bred forsikringsfaglig baggrund, besidde relevant viden indenfor juridiske og økonomiske områder, samt have praktisk erfaring. Disse krav lever samtlige forsikringsmæglere og rådgivere hos Söderberg & Partners op til.

Ifølge lov om forsikringsformidling har en uafhængig forsikringsformidler pligt til at oplyse om navn og adresse, registrering hos Finanstilsynet samt hvordan denne kan kontrolleres, ansvarsforsikring, klagemulighed og hvordan tvister afgøres.

Læs mere
Kvalitetsarbejde

Vi leverer høj kvalitet til vores kunder

I Söderberg & Partners-koncernen beskæftiger flere afdelinger sig direkte med kvalitetsarbejde. De vigtigste er Operational Excellence, Intern kvalitetskontrol, Risikokontrol samt Intern revision. Vores kvalitetsarbejde har til formål at sikre, at vi leverer høj kvalitet til vores kunder. 

Læs mere
Klager

Har vi ikke levet op til dine forventninger?

Klager skal rettes til klageansvarlige hos Söderberg & Partners via brev eller mail. Der skal medsendes relevant dokumentation og navnet på den person hos Söderberg & Partners, der har håndteret sagen. Herefter modtager du en bekræftelse på modtagelse af klagen indenfor 3 arbejdsdage.

Læs mere
Databeskyttelsespolitik

Hvad gør Söderberg & Partners?

Databeskyttelsesforordningen trådte i kraft i maj 2018, og er EU´s fællesgrundlag for behandling af persondata. Databeskyttelsesforordningen er i Danmark suppleret af databeskyttelsesloven. Formålet med lovgivningen er at styrke beskyttelsen af fysiske personers oplysninger.

Det er vigtigt for os i Söderberg & Partners at beskytte personoplysninger, og derfor har vi en databeskyttelsespolitik, som skal give klarhed over, hvilke personoplysninger vi indsamler, samt hvordan vi behandler dem. I Söderberg & Partners har vi en databeskyttelsespolitik som gælder for hele Söderberg & Partners Danmark.

Læs mere