Sundheds­forsikring

En sundhedsforsikring kan hjælpe dig med at beskytte dit helbred og sikre økonomisk tryghed uanset, om du er en virksomhedsejer, selvstændig eller privatperson. Med en sundhedsforsikring får du dækket udgifter til både fysiske og psykiske helbredsproblemer.

Hvad er en sundhedsforsikring?

En sundhedsforsikring er en omfattende forsikring, der giver økonomisk dækning for omkostninger i forbindelse med sundhedsydelser. Hertil kan der være tale om både fysiske og psykiske helbredsproblemer. Udover behandling på privathospitaler kan den også omfatte besøg hos specialister, fysioterapeuter og psykologer. Formålet er at sikre hurtig adgang til behandling og øge trygheden for forsikringstageren.

Hvad dækker en sundhedsforsikring?

En sundhedsforsikring dækker en bred vifte af sundhedsrelaterede omkostninger. Det inkluderer typisk udgifter til lægeundersøgelser, speciallægekonsultationer, medicin, hospitalsindlæggelse, kirurgiske indgreb, rehabilitering, tandbehandling, fysioterapeut eller konsultation hos en psykolog. 

Forsikringen kan også omfatte forebyggende helbredsundersøgelser og vaccinationer. Den præcise dækning kan variere afhængigt af forsikringsselskabet og den valgte forsikringsplan. En sundhedsforsikring giver tryghed og sikrer, at du og dine ansatte får adgang til kvalitetsbehandling og hurtigere behandlingsforløb.

Eksempel på brug af en sundhedsforsikring

Selvstændig erhvervsdrivende Anna har en sundhedsforsikring gennem sit forsikringsselskab. En dag bliver Anna ramt af en alvorlig sygdom, der kræver specialiseret behandling og operation. Grundet hendes sundhedsforsikring kan Anna vælge en ekspertlæge og blive behandlet på et privathospital med kort ventetid. Forsikringen dækker omkostningerne ved hendes operation, indlæggelse og opfølgende behandlinger, hvilket giver hende tryghed og mulighed for at fokusere på sin helbredelse uden at bekymre sig om de økonomiske omkostninger.

Få uvildig forsikringsrådgivning hos Söderberg & Partners

Det kan være svært at forudse, hvornår og i hvilket omfang skaden rammer. Derfor er det vigtigt, at I har en erfaren forsikringsmægler ved jeres side, som tager højde for de risici og scenarier, som I måske ikke selv har overvejet. 

Hos Söderberg & Partners har vores forsikringsmæglere de uddannelsesmæssige kompetencer og erfaring til at rådgive jeres virksomhed – uanset om I er 2 eller mere end 1.000 ansatte. 

Det er vigtigt for os, at I som virksomhed føler jer trygge ved, at I er forsikret korrekt. Det giver jer mulighed for at fokusere på netop dét, som I er bedst til – at drive jeres virksomhed. 

På baggrund af vores faglige viden bliver vi ofte brugt som sparringspartner ved eksempelvis udvidelser af forretningsområder, i forhold til hvilken betydning dette kan få for jeres virksomhed. Hvis vi ser mønstre i skader og skadestyper, assisterer vi jer med henblik på forebyggelse af nuværende eller fremtidige skader, så jeres virksomhed er sikret bedst muligt. Vi sørger for det administrative og klæder jer på til at træffe de rigtige beslutninger om jeres risikostyring og forsikringsdækning.

Kontakt

Bliv ringet op af en erfaren rådgiver - helt uforpligtende!