Vores værdier

Vores medarbejdere er vores vigtigste aktiv i en branche, hvor tilliden mellem os og vores kunder er altafgørende. Derfor er vi på tværs af hele organisationen drevet af fire grundlæggende værdier, som danner grobund for den kultur og de guidelines, vi har i Söderberg & Partners.

Vi er modige

Vi tør være modige. For os går mod og åbenhed hånd i hånd. Derfor er det i vores organisation helt acceptabelt at italesætte problemer. Det hjælper ikke kun den enkelte medarbejder med at løse en udfordring, men styrker også vores fælles fokus omkring, hvad der er bedst for jeres interesser som kunde.

Vi er ansvarlige

Vi værner om vores ansvarlighed. I en travl hverdag med mange igangværende projekter erkender vi, at fejl kan opstå. Men fejl bliver sjældent mindre af at blive fejet ind under gulvtæppet. Derfor har vi hver især et ansvar for at udføre vores arbejde på en måde, så det giver vores kunder mest mulig værdi.

Vi er hjælpsomme

Vi støtter og hjælper hinanden. Ingen kan bære det fulde ansvar for vores fremtidige vækst selv. Og nogle gange kan der opstå situationer, hvor læsset virker lidt tungere end normalt. Derfor giver vi os tid i hverdagen til at hjælpe hinanden, når noget kan virke uoverskueligt, usikkert eller uforståeligt. Det synes vi skaber en imødekommende arbejdskultur med mere overskud for alle.

Vi har drive

Det giver sig til udtryk ved, at vi tager hånd om udfordringerne i vores hverdag og hele tiden overvejer, hvordan vi kan udvikle og forbedre kvaliteten af vores arbejde. Vores målsætning om at udfordre status quo kræver, at vi i fællesskab arbejder resultatorienteret for at kunne forny os selv og vores service på en innovativ og kreativ måde – til gavn for alle vores kunder.