Personforsikring

En personforsikring er en vigtig del af at sikre økonomisk tryghed for dig og dine nærmeste. Uanset om det drejer sig om at sikre din families økonomi i tilfælde af din bortgang, beskytte din indkomst i tilfælde af sygdom eller skade eller give dig tryghed ved eventuel invaliditet, har vi de rette forsikringsløsninger til at imødekomme dine behov.

Hos Söderberg & Partners står vores erfarne rådgivere klar til at hjælpe dig med at navigere i personforsikringsmulighederne og finde den optimale dækning, der passer til din situation.

Hvad er en personforsikring?

En personforsikring er en forsikring, der er designet til at beskytte enkeltpersoner og deres familier mod økonomiske risici og tab i tilfælde af uforudsete begivenheder. Personforsikringer er designet til at give tryghed og økonomisk sikkerhed for forsikringstageren og deres familie i tilfælde af uforudsete omstændigheder.

Hvad dækker en personforsikring?

En personforsikring dækker typisk en række risici og hændelser, der kan påvirke forsikringstageren og deres familie. De mest almindelige dækninger omfatter:

  • Arbejdsskadeforsikring: Denne forsikring dækker skader, der opstår i forbindelse med dit arbejde. Hvis du kommer til skade på jobbet, vil forsikringen dække dine medicinske udgifter, varigt mén, erhvervsevnetab og eventuel erstatning.
  • Ulykkesforsikring (kollektiv): Dette er en forsikring, der typisk tegnes på kollektiv basis inden for erhvervet. Den dækker typisk både i arbejdstiden og fritiden og omfatter pludselige hændelser, som fører til personskade, der medfører et varigt mén. Ulykkesforsikringen giver økonomisk kompensation til dig i tilfælde af en ulykke, som medfører et varigt mén og evt. til dine pårørende i tilfælde af dødsfald.
  • Sundhedsforsikring: En sundhedsforsikring giver dig mulighed for at få adgang til privat lægehjælp og behandling. Den dækker ofte udgifter til specialister, hospitalsophold, medicin og diagnostiske tests. Med en sundhedsforsikring kan du få hurtigere adgang til behandling og sikre, at du får den bedst mulige pleje.
  • Nøglepersonsdækning (driftstabsforsikring): Denne forsikring er knyttet til enkeltpersoner, der har afgørende betydning for virksomheden. Hvis en nøglemedarbejder bliver syg, invalideret eller dør, vil forsikringen kompensere virksomheden for eventuelle driftstab eller ekstraomkostninger forbundet med tabet af den pågældende person.

Derudover kan personforsikringer omfatte yderligere dækninger som livsforsikring, der dækker økonomisk beskyttelse til de efterladte i tilfælde af forsikringstagerens død eller invaliditetsforsikring, der yder erstatning i tilfælde af permanent eller midlertidig tab af evnen til at arbejde som følge af en skade eller sygdom.

Eksempel på brugen af en personforsikring

En virksomhed har en nøglemedarbejder, Thomas, som er en vigtig projektleder, der er ansvarlig for et afgørende projekt. Desværre bliver Thomas alvorligt syg og er ude af stand til at arbejde i en længere periode. Virksomheden har en personforsikring på Thomas, hvor godtgørelsen udbetales til virksomheden. Dette sikrer, at virksomheden modtager en erstatning, der kan dække de økonomiske tab og omkostninger forbundet med at finde og træne en midlertidig eller permanent erstatning for projektlederen.

Personforsikringen bidrager dermed til at opretholde kontinuiteten i virksomhedens operationer og mindske eventuelle økonomiske tab som følge af medarbejderens fravær.

Få uvildig forsikringsrådgivning hos Söderberg & Partners

Det kan være svært at forudse, hvornår og i hvilket omfang skaden rammer. Derfor er det vigtigt, at I har en erfaren forsikringsmægler ved jeres side, som tager højde for de risici og scenarier, som I måske ikke selv har overvejet. Læs mere om vores specialkompetencer inden for erhvervsforsikring.

Hos Söderberg & Partners har vores forsikringsmæglere de uddannelsesmæssige kompetencer og erfaring til at rådgive jeres virksomhed – uanset om I er 2 eller mere end 1.000 ansatte.

Det er vigtigt for os, at I som virksomhed føler jer trygge ved, at I er forsikret korrekt. Det giver jer mulighed for at fokusere på netop dét, som I er bedst til – at drive jeres virksomhed.

På baggrund af vores faglige viden bliver vi ofte brugt som sparringspartner ved eksempelvis udvidelser af forretningsområder, i forhold til hvilken betydning dette kan få for jeres virksomhed. Hvis vi ser mønstre i skader og skadestyper, assisterer vi jer med henblik på forebyggelse af nuværende eller fremtidige skader, så jeres virksomhed er sikret bedst muligt. Vi sørger for det administrative og klæder jer på til at træffe de rigtige beslutninger om jeres risikostyring og forsikringsdækning.

Læs på forhånd mere om de forskellige typer af erhvervsforsikringer til din virksomhed.

Kontakt

Bliv ringet op af en erfaren rådgiver - helt uforpligtende!