Skip to main content Skip to main navigation

Vores specialkompetencer

Forsikringspolitik

Vi kan hjælpe jer med jeres forsikringspolitik

Vores rådgivning tager udgangspunkt i jeres unikke forsikringspolitik.

Det er en politik, hvis formål er at definere i hvilken grad, I ønsker at forsikre jeres virksomhed mod en given risiko. Herved kan vi bedre sikre os, at I er korrekt dækket samtidig med, at jeres forsikringspræmie er så lav som mulig. Har I ikke en eksisterende politik, kan hjælpe vi jer med at udarbejde en med udgangspunkt i jeres specifikke behov som virksomhed.

Risk Management System

Vores digitale platform giver jer ét samlet overblik

Hvis jeres virksomhed har afdelinger og samarbejdspartnere fordelt over flere dele af Danmark kan det være svært at have overblik over eventuelle skader og de omkostninger, der er forbundet hermed.

Vores digitale Risk Management System giver jer et samlet overblik over jeres skader, skadehåndtering og det videre forløb. Så behøver I kun én digital platform til at rapportere skader for hele jeres organisation.

Markedsanalyser

Vores markedsanalyser sikrer jer et tydeligt indblik

I Söderberg & Partners analyserer vi uafhængigt og objektivt markedsudbuddet af forsikringsløsninger. Vores analyser af forsikringsmarkedet danner således grundlag for al vores rådgivning. Derudover giver vores analyser jer et tydeligt indblik i forskellene mellem de enkelte forsikringsselskabers forsikringsvilkår. Dette indblik fortæller jer, hvilke forsikringer vi anbefaler, og hvilke forsikringer I skal være varsomme omkring for at få det fulde dækningsomfang.

Effektiv skadeshåndtering

Vi hjælper jer til at få en effektiv skadeshåndtering

Som specialister i skaderådgivning kan vi hjælpe jeres virksomhed med at udvikle en intern drejebog, som sikrer jer en mere ensartet, kontrolleret og effektiv skadeshåndtering.

Med en strømlinet skadehåndtering opnår I økonomiske fordele i form af maksimal effektivitet, kundetilfredshed og forbedret cash flow.

Selvbetjeningsløsning

Vores digitale selvbetjeningsløsning giver jer kontrol

Med vores digitale selvbetjeningsløsning Optimum Online får I overblik og kontrol over jeres virksomheds komplette forsikringsløsning. Systemet hjælper jer således med at identificere og vurdere vilkårene i jeres forsikringsdækning punkt for punkt. Foruden at give jer indblik i vigtige informationer om jeres forsikringspolicer giver systemet jer også mulighed for at foretage ændringer og downloade oplysninger vedrørende jeres risiko- og forsikringsforhold.

Specialiserede ansvarsforsikringer

Vi yder specialiserede rådgivning på jeres ansvarsforsikringer

Stigende globalisering gør jeres virksomhed og jeres kunder stadig mere sårbare over for komplekse risici.

I Söderberg & Partners holder vi skarpt øje med den globale udvikling og de risici, den bringer med sig. Dette fokus gør vores specialiserede forsikringsmæglere i stand til at rådgive og skræddersy forsikringsløsninger med udgangspunkt i jeres virksomheds individuelle behov inden for f.eks. bestyrelsesansvar, cyberkriminalitet, kidnapning, produkt- og rådgiveransvar og patenter.

Internationalt netværk

Vi samarbejder med internationale forsikringsselskaber

I Söderberg & Partners har vi gode internationale relationer til såvel de største som de mere nicheorienterede forsikringsselskaber over hele verden.

Det betyder, at vi kan styre alle former for internationale og komplekse forsikringsløsninger – fra de største internationale koncerner til de lokalt repræsenterede virksomheder.

Kontakt os