Over en million SEK til velgørenhed

12 sep. 2023
Söderberg & Partners årlige Sustainability Week resulterede i en donation på 1.147.520 SEK (96.289 euro) til velgørenhed

I begyndelsen af september afholdt Söderberg & Partners Sustainability Week med det formål at sætte fokus på og opfordre medarbejderne til at træffe mere bæredygtige beslutninger i deres daglige liv. I løbet af ugen havde alle medarbejdere mulighed for at optjene point ved at deltage i bæredygtighedsudfordringer via en app. Disse point blev derefter konverteret til en donation til den innovative løsning Solvatten, der giver flere mennesker over hele verden adgang til rent og varmt vand ved hjælp af solenergi.

En uge med fokus på bæredygtighed og innovation

Fra d. 4.-8. september afholdt vi vores årlige internationale Sustainability Week for alle medarbejdere i Sverige, Norge, Danmark, Finland og Holland. Formålet med ugen var at motivere og oplyse medarbejderne om økonomisk, økologisk og social bæredygtighed med det mål at øge medarbejdernes forståelse for, hvordan små ændringer i deres adfærd kan bidrage til en positiv forskel.

Dette års tema var Innovation, hvilket kom til udtryk både under workshops og foredrag. I løbet af ugen havde medarbejderne mulighed for at høre Paulina Modlitba tale om, hvordan kunstig intelligens (AI) kan anvendes til at skabe et mere bæredygtigt samfund.

Derudover kunne medarbejderne deltage i et seminar om forsikringsbranchens rolle i klimaforandringer, hvor branchens eksperter inden for bæredygtighed medvirkede. Formålet med seminaret var at samarbejde om at styrke forsikringsbranchens bæredygtighedsindsats.

"Forsikringsselskaber spiller en afgørende rolle i klimatilpasningen. Gennem forebyggende foranstaltninger kan de medvirke til at begrænse omkostningerne ved de stadig hyppigere forekomster af ekstreme vejrhændelser. Vi tror på samarbejde, videndeling og proaktive dialoger som de tre hjørnesten for at påvirke forsikringsbranchens bæredygtighedsindsats i en positiv retning. Jeg ser frem til den fortsatte tætte dialog med forsikringsselskaberne for at forstå deres udfordringer og muligheder. Dette kan føre til værdifulde indsigter, der yderligere kan udvikle vores bæredygtighedsanalyse af ejendomsforsikringsselskaber," udtalte Lingyi Lu, Sustainability Manager hos Söderberg & Partners.

Donation til Solvatten

Udover foredrag og workshops blev medarbejderne udfordret med bæredygtighedsopgaver via en app med det formål at reducere deres CO2-fodspor. I hver udfordring kunne de optjene point, som derefter blev konverteret til en donation til velgørenhed.

I år indsamlede medarbejderne i fællesskab 1.147.520 SEK (96.289 euro), som er blevet doneret til Solvatten. Solvatten er en innovativ beholder, der renser vand for vira og vandbårne bakterier ved hjælp af solens kraft. Denne banebrydende metode kræver derfor ikke kemikalier, elektricitet eller batterier og kan forsyne en familie med rent drikkevand i mindst 7 år uden behov for udskiftning eller vedligeholdelse.

Donationen svarer til 882 Solvatten-beholdere, som vil blive doneret til mennesker i Østafrika med akut behov for rent drikkevand.

"Mange tak for jeres fantastiske engagement! Donationen vil fylde en hel container, der vil blive sendt afsted til Zambia. Der samarbejder vi med Plan Zambia, som udvælger de mest sårbare familier. Gennem Solvatten vil familier med mødre med små børn under fem år samt små fødeklinikker få adgang til rent og varmt vand. Donationen vil hjælpe næsten 5000 mennesker ved at reducere antallet af sygedage, mindske træforbruget, bevare skoven og give børn, især piger, mere tid til at deltage i skolegangen," udtalte Petra Wadström, grundlæggeren af Solvatten.

En stor tak til alle, der deltog og udfordrede sig selv til at skabe nye bæredygtige vaner.

Læs vores seneste bæredygtighedsrapport