Undgå at betale restskat, hvis du har sparet for meget op til din ratepension

10 mar. 2019
I dag flokkes borgere i tusindvis til SKATs hjemmeside for at se, om de mon har penge til gode, eller om de derimod skal betale restskat. Nogle vil tilmed få besked om, at de har overskredet det maksimale loft for indbetaling til ratepension. Det er der heldigvis råd for, så man slipper for at betale restskat.

Skattestyrelsen vurderer, at ca. 700.000 borgere får brug for at ændre eller tilføje oplysninger til deres årsopgørelser. Det gælder bl.a. for de personer, som i 2018 indbetalte mere end 54.700 kr. til deres ratepension.

Har du både indbetalt via arbejde og privat?

Der kan være forskellige årsager til, at du har overskredet loftet for, hvor meget du må indbetale til din ratepension. Det kan eksempelvis være, at du har betalt til både en firma- og privat pensionsordning.

En anden forklaring kan skyldes, at du i løbet af året har skiftet til et nyt pensionsselskab. I den forbindelse sker det sommetider, at det nye selskab ikke bliver gjort opmærksom på, at du allerede har foretaget indbetalinger til din ratepension samme år.

For meget indbetalt til ratepension – og hvad så?

Uanset årsagen kan du anmode om enten at få det overskydende beløb overført til en livrente eller tilbagebetalt. Hvis du vælger at overføre beløbet til en livrente, får du fuldt fradrag for indbetalingen. Vælger du derimod at få beløbet tilbagebetalt, vil fradraget naturligvis bortfalde.

Du skal dog være opmærksom på, at hvis du både betaler til en ratepension gennem din arbejdsplads og privat, så er det din private pension, som skal rettes først, såfremt du har overskredet indbetalingsloftet på 54.700 kr.

Der er flere fordele forbundet med en livrente. Eksempelvis er der hverken noget loft for beløbet af dine indbetalinger eller størrelsen af dit fradrag. Derudover er udbetalingerne af livrenten ikke begrænset til en forudbestemt periode, som den er for ratepensionen. Det betyder, at udbetalingerne af ens livrente begynder, når man lader sig pensionere og fortsætter resten af ens liv.

Reglerne for fradrag kan være en jungle at navigere i. Derfor råder vi dig til, at du tager kontakt til din pensionsrådgiver, hvis du har sparet for meget op på din ratepension. Så hjælper vi dig med at undgå at skulle betale restskat.