Flere hoteller og restauranter bruger pensionsaftale til at tiltrække arbejdskraft

21 feb. 2023
Når lyntestcentrene lukker d. 6. marts skal tusindvis af podere til at kigge sig om efter nyt job. Og de danske restauranter og hoteller er blandt de brancher, som for tiden hungrer ekstra meget efter netop deres arbejdskraft. Ifølge tal fra Danmarks Statistik manglede der personale blandt fire ud af fem danske hoteller i august 2021. Ny fordelagtig pensionsaftale for timelønnede medarbejdere kan være med til at tiltrække flere.

Gode pensionsordninger er et konkurrenceparameter

Når det gælder om at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere inden for hotel- og restaurationsbranchen, bliver en pensionsordning i højere grad end tidligere anset som et konkurrenceparameter. Det er en tendens som, ifølge pensionsmægler Anders Cramer i Söderberg & Partners, bliver stadig mere udbredt blandt såvel hoteller som restauranter over hele landet.

”Vi oplever, at branchen de seneste par år har fået øjnene op for, at pensionsordninger og sundhedsforsikringer til medarbejderne foruden lønnen også kan være et af de parametre, der tiltrækker og fastholder medarbejdere. Samtidig hører vi fra vores kunder i branchen, at især de yngre generationer er meget bevidste om og til deres jobsamtaler spørger ind til, hvorvidt der i ansættelsen også indgår en pensionsordning. Det er en interessant udvikling, da det typisk ikke er et segment, der har vist interesse for det tidligere,” udtaler Anders Cramer.

Ny pensionssaftale tilgodeser både funktionærer og timelønnede medarbejdere

Hotel- og restaurationsbranchen har ellers historisk set ikke haft de mest gunstige pensionsforhold sammenlignet med andre brancher. Det skyldes i høj grad, at det har været vanskeligt at sammensætte og tilbyde fordelagtige pensions- og forsikringsaftaler, som også kunne komme branchens mange timelønnede medarbejdere med varierende arbejdstider til gode.

Den nød har Söderberg & Partners imidlertid formået at knække. I en samarbejdsaftale mellem PFA og brancheorganisationen DRC har man optimeret pensionsforholdene, så både funktionærer og timelønnede medarbejdere bliver tilgodeset med de bedst mulige vilkår.

Aftalen er et reelt alternativ til de arbejdsmarkedspensioner, som er forhandlet gennem en overenskomst. Forskellen på de to er imidlertid, at denne pensionsaftale giver medlemmer af DRC en væsentlig bedre dækning og større fleksibilitet for arbejdsgiveren.

Pensionsordningen kan nemlig tilbydes som en del af et medarbejdergode, hvor der ikke skal tages hensyn til medarbejdernes timer eller lønniveau. Samtidig er det valgfrit, om ordningen betales af virksomheden, medarbejderen selv eller som en kombination af de to, hvilket er en løsning mange andre brancher i forvejen benytter sig af.

Jo bedre pensions- og sundhedsforhold, jo bedre medarbejdere

En af de restauratører, som har valgt at indgå i pensionsaftalen er Jacob Niebuhr, adm. direktør for Dining Group og formand for DRC. Han fremhæver bl.a. sundhedsforsikringen som en af de goder, som især hans yngre løsarbejdere har gavn af.

Til spørgsmålet om hvad det betyder for hans tre restauranter, at de kan tilbyde en pensionsordning og sundhedsforsikring til såvel deres fuldtidsansatte som deres timelønnede medarbejdere, udtaler Jacob Niebuhr;

”Det betyder rigtig meget for vores organisation af restauranter, at alle vores medarbejdere har gode arbejdsforhold – og her er en fornuftig pensionsordning og sundhedsforsikring en vigtig faktor. Jo bedre forhold, desto bedre medarbejdere kan vi tiltrække og fastholde. Jeg kerer mig om mine medarbejdere, så det at vi kan tilbyde dem en god sundhedsforsikring gør, at de er sikret en hurtig behandling, hvis de skulle få brug for det. Det er der en vis tryghed ved – både for dem men også for os.”

Sundhedsforsikring giver medarbejderne hurtigere adgang til behandling

Den enkelte medarbejder får med pensionsaftalen således også en attraktiv sundhedsforsikring, som giver mulighed for hurtigt at blive undersøgt og behandlet på privathospital, klinikker og hos speciallæge.

Det giver, ifølge pensionsmægler Anders Cramer, medarbejderen en ekstra sikkerhed at vide, at de i løbet af ganske kort tid kan komme i gang med den rette behandling og evt. genoptræning – uanset om deres sygdom eller skade er sket ifm. arbejde eller i fritiden.