Skip to main content Skip to main navigation

Brevis A/S bliver en del af Söderberg & Partners

17 november · 2020

Med ønsket om at kunne tilbyde sine kunder den fulde produktpalette og selv styrke sin internationale profil bliver Brevis A/S nu en del af Söderberg & Partners, som er en af Nordens førende forsikrings- og pensionsmæglere.

Mens efteråret er godt i gang, sker der store ændringer for forsikringsmæglervirksomheden Brevis A/S. Fra at være en mæglervirksomhed med 10 ansatte bliver virksomheden nu en del af Söderberg & Partners Danmark med 250 ansatte. En beslutning som er taget for bedre at kunne tilgodese behovet blandt mæglervirksomhedens kunder.

Samarbejdet skal sikre, at vi fremover har adgang til den fulde palette af produkter blandt alle forsikringsselskaber samt en lang række udenlandske udbydere. Vi ser det som en fordel for vores virksomhed, at vi nu træder ind i et af Danmarks største mæglerhuse, da det styrker vores markedsposition og giver os mulighed for at gøre brug af de stordriftsfordele, Söderberg & Partners har opbygget i kraft af deres størrelse. Det er med til at sikre, at vores kunder får de rigtige priser og mere effektiv service hos forsikringsselskaberne,” udtaler direktør Claus Renner Petersen fra Brevis A/S.

Ud over stordriftsfordele, bedre service og øget adgang til hele forsikringsmarkedet ser Brevis A/S også et stort potentiale i det stærke nordiske samarbejde, som Söderberg & Partners har skabt. Et samarbejde som skaber unikke muligheder for mæglervirksomheden med kontor i Herning.

Det er en måde at fremtidssikre, at vi også kan tilbyde vores kunder forsikringsrådgivning med et endnu mere internationalt fokus – en tendens vi ser blive mere og mere relevant fremover. Samarbejdet letter ligeledes vores administrative arbejde med at efterleve de krav, der eksisterer omkring GDPR og compliance, ” fortæller Claus Renner Petersen.

Spidskompetencer i Brevis A/S

Brevis A/S er specialister inden for håndværk og byggeri, udlejningsejendomme samt bo- og væresteder. Dog rådgives der på tværs af alle brancher. Kunderne er primært mindre eller mellemstore virksomheder, beliggende i hele landet.

Til daglig har Brevis A/S til huse i Herning, hvilket ikke kommer til at ændre sig med det nye samarbejde. De er nu oppe på 10 medarbejdere, som hver især alle har mange års erfaring fra forsikringsbranchen.

Alle vores medarbejdere har været til introdag hos Söderberg & Partners på hovedkontoret i København, hvor vi er blevet budt varmt velkommen af stabsmedarbejdere fra de forskellige afdelinger inden for økonomi, marketing, pension og non-life samt mange af vores andre nye kolleger. Vi er derfor nu helt klar til at blive en del af koncernen”, fortæller Claus Renner Petersen.

Brevis A/S blev en del af Söderberg & Partners d. 1. november 2020 og vil indtil videre være co-brandet med Söderberg & Partners. Mæglervirksomheden vil dog fortsat være ejet af Claus Renner Petersen.

Brevis A/S bliver det 23. kontor i Söderberg & Partners Danmark, som nu har rundet over 250 medarbejdere.

Kontaktoplysninger

For yderligere information kontakt:

 

Om Söderberg & Partners

Söderberg & Partners koncernen blev grundlagt i Sverige i 2004 og er siden vokset til at være en af Nordens førende rådgivere og formidlere på pensions- og forsikringsområdet. Koncernen har i dag over 2.100 medarbejdere og ca. 70 kontorer fordelt i hele Norden.

Söderberg & Partners overtager Hansson & Partners i Danmark

4 marts · 2021

Med overtagelsen af Hansson & Partners får de mellemstore og store virksomheder med Söderberg & Partners nu en større skadesforsikringsmægler med flere muligheder og bedre priser.

Söderberg & Partners Danmark har indgået aftale om at overtage skadeforsikringsmægleren Hansson & Partners A/S med kontorer i Aalborg og Kolding. Hansson & Partners arbejder med formidling og rådgivning inden for skadesforsikring til især virksomheder inden for transport, logistik, industri samt statslige, kommunale og offentlige selskaber.

"Söderberg & Partners har en klar målsætning om at øge sin markedsandel blandt mellemstore og store virksomheder i industrien og det offentlige. Med Hansson og Partners som en del af Söderberg & Partners tager vi et stort og vigtigt strategisk skridt på vej mod det mål," udtaler Torben Stubberup, CEO for Erhvervsforsikring i Söderberg & Partners Danmark.

Söderberg & Partners åbner nye spændende muligheder

Gennem årene har Hansson & Partners fået flere overtagelsestilbud, men først med Söderberg & Partners synes selskabet, der er det rette match.

"Vi har løbende fået henvendelser om overtagelse eller køb af vores virksomhed. Söderberg & Partners åbner derimod nogle spændende, nye muligheder for at betjene vores kunder og skabe værdi for dem med blandt andet bedre priser og flere services. Samtidig bliver vi del af en organisation, der seriøst har udfordret markedet for forsikrings- og pensionsrådgivning og har skabt vækst derigennem. I H&P føler vi, at det er det rette tidspunkt at blive en del af en større organisation," fortæller Klaus Hansson, grundlægger og adm. direktør for Hansson & Partners.

I forbindelse med overtagelsen træder Klaus Hansson tilbage, og den hidtidige COO, Pia Eienstrand Junker er udnævnt til ny adm. direktør for Hansson & Partners. Dermed er et generationsskifte, som blev indledt for nogle år siden, fuldendt.

Hansson & Partners beskæftiger 14 medarbejdere med kontor i Aalborg og Kolding og vil fortsat drive mæglervirksomhed under eget navn og varemærke som del af Söderberg & Partners Danmark.

 

For yderligere information

Kontakt Rasmus Löwenmo Buckhöj
Informationschef, Söderberg & Partners
Rasmus.LowenmoBuckhoj@soderbergpartners.se
Tel: +46 76 149 50 05


Om Söderberg & Partners

Söderberg & Partners er grundlagt i 2004 og er en af Nordens førende finansielle rådgivere og formidler af forsikringer og finansielle produkter og services. Vi driver virksomhed inden for blandt andet pensionsrådgivning, skadesforsikring og forsikringsformidling samt kapitalrådgivning og kapitalforvaltning. Vi udvikler og tilbyder desuden digitale værktøjer til blandt andet finansiel rådgivning, løn og medarbejdergoder.


Kundeløfte og værdier

Vores mål er at levere de bedste løsninger og den mest kompetente rådgivning ved til stadighed at forny og udvikle de traditionelle arbejdsmetoder i branchen. Vores virksomhedsfilosofi bygger på tre vigtige hjørnesten: Åbenhed, analyse og personlig. Vi sætter altid kundens interesser først, og al rådgivning hos Söderberg & Partners udgår fra vores kunde unikke behov. Vi ved, at veldokumenteret rådgivning gør en forskel.


Om Hansson & Partners

Hansson & Partners A/S blev stiftet i 2003 og er en af de førende samarbejdspartnere inden for forsikring og risikostyring. Vi har i dag samarbejde med en betydelig del af dansk erhverv og industri, internationale som nationale og servicerer ligeledes flere offentlige virksomheder og kommuner.

I dag er vores omfattende kundeportefølje det bedste bevis på et koncept, der har skabt og fortsat skaber entydig merværdi for vores kunder.

Söderberg & Partners Pensionsmægler A/S får påbud af Finanstilsynet

10 september · 2020

Finanstilsynet har i dag givet et påbud til et af Söderberg & Partners danske franchiseselskaber, Söderberg & Partners Pensionsmægler A/S. Påbuddet omhandler mangler i blandt andet kundedokumentation og krav om uafhængighed i en nu afviklet aktivitet under navnet ”Team Private”.

Finanstilsynets påbud

Påbuddet omhandler tre punkter, som Finanstilsynet vurderer, at Söderberg & Partners Pensionsmægler A/S gennem sin daværende virksomhed Team Private ikke har opfyldt.

  • Söderberg & Partners Pensionsmægler A/S (Söderberg & Partners) påbydes, inden at en forsikringsaftale indgås og på baggrund af oplysninger fra kunden, at fastlægge kundens krav og behov samt sikre behørig dokumentation herfor, jf. § 20 i bekendtgørelse om god skik for forsikringsdistributører.
  • Söderberg & Partners påbydes, i forbindelse med rådgivning og inden en forsikringsaftale indgås, at give kunden en individuel anbefaling samt at forklare kunden, hvorfor det pågældende produkt bedst opfylder dennes forsikringskrav og -behov, jf. § 16, stk. 1, nr. 5, i lov om forsikringsformidling og § 21 i bekendtgørelse om god skik for forsikringsdistributører.
  • Söderberg & Partners påbydes endvidere i forbindelse med rådgivning af en kunde at sikre, at kunden ikke kan blive placeret i et produkt, der er uhensigtsmæssigt for denne jf. § 16, stk. 1, nr. 1, i lov om forsikringsformidling og § 21 i bekendtgørelse om god skik for forsikringsdistributører.

Niclas Ward, fungerende adm. direktør i Söderberg & Partners Danmark, kommenterer påbuddet:

"Vi respekterer Finanstilsynets vurdering i afgørelsen. Vores ambition er at være førende inden for den danske forsikringsbranche med de mest tilfredse kunder. Den ambition er ikke i overensstemmelse med de svagheder i de administrative processer, uanset hvor i organisationen de måtte forekomme. Vi synes derfor, det er positivt, at mangler som de anførte bringes frem i lyset, og at vi bliver holdt offentligt ansvarlig. Söderberg & Partners arbejder kontinuerligt med at kvalitetssikre, og det seneste år er dette arbejde blevet yderligere intensiveret. Det har ført til en række ændringer og udvikling af vores interne kontroller med sigte på at højne kvaliteten af aktiviteterne. Det er en proces, som vi vedvarende vil arbejde videre med," udtaler Niclas Ward.
 

Om Söderberg & Partners Pensionsmægler A/S Team Private

I juni 2018 blev "Team Private" lanceret inden for rammerne af Söderberg & Partners Pensionsmægler A/S. Aktiviteterne i Team Private var i hele den periode, som det stod på, en meget begrænset aktivitet, der tegnede sig for betydeligt mindre end 1% af Söderberg & Partners omsætning.

Team Private henvendte sig til ansatte, der tidligere havde været kunder hos Söderberg & Partners som medarbejdere (CPR-kunder), men som på grund af afsluttet ansættelse havde brug for vejledning om det videre forløb.

Team Private ophørte den 6. november 2019, hvorefter der ikke er gennemført rådgivning, der har resulteret i nogen nye aftaler inden for rammerne af denne aktivitet.

Du kan læse hele Finanstilsynets påbud her.

Yderligere information:

Rasmus Löwenmo Buckhöj, Informationschef, Söderberg & Partners
Rasmus.LowenmoBuckhoj@soderbergpartners.se
Tlf: +46 76 149 50 05

Söderberg & Partners går ind i Private Banking med dansk partner

8 september · 2020

Med Formue- & Investeringspleje A/S som partner udvider en af Nordens førende rådgivere inden for forsikringer og finansielle produkter forretningen i Danmark med formuerådgivning og kapitalforvaltning.

Söderberg & Partners udvider finansforretningen i Danmark og går ind i Private Banking-området. Det sker gennem et partnerskab med Formue- & Investeringspleje A/S (F&I), der i 20 år har rådgivet private, selskaber og fonde inden for formuerådgivning og kapitalforvaltning.

Med aftalen får vi mulighed for at hjælpe en ny kundegruppe. Formue- & Investeringspleje er en veletableret virksomhed med et stort netværk,” siger Gustaf Rentzhog, koncern-CEO i Söderberg & Partners.

Som en af Nordens førende rådgivere inden for forsikringer og finansielle produkter har Söderberg & Partners været aktiv inden for Private Banking i Sverige og Norge i flere år. Nu er turen kommet til Danmark.

Vi forvalter godt 400 milliarder kroner og har dygtige medarbejdere inden for investeringsanalyse og -placering. Den volumen giver os gode muligheder for at yde en konkurrencedygtig rådgivning og forvaltning i konkurrence med blandt andet bankernes Private Banking,” siger Gustaf Rentzhog.

I praksis bliver Söderberg & Partners svenske holdingselskab medejer af Formue- & Investeringspleje A/S, der fortsætter under samme navn og med samme daglige ledelse. Private Banking-virksomheden vil være uafhængig og selvstændig i forhold til Söderberg og Partners Forsikringsmægler-virksomhed.

For Formue- & Investeringspleje A/S åbner partnerskabet nye muligheder for både nye og eksisterende kunder.

Partnerskabet rummer store perspektiver. Vi står endnu stærkere og kan samtidig fortsætte vores udvikling ud fra de samme værdier, vi hele tiden har arbejdet efter,” siger direktør og partner Robert Thiesen fra Formue- & Investeringspleje A/S.

”Vi får en vigtig og stærk partner inden for compliance, it-udvikling og på investeringssiden. Vi får adgang til stordriftsfordele, der vil sænke vores relative omkostninger og dermed sikre større konkurrencedygtighed på vegne af vores kunder,” siger direktør Robert Thiesen og tilføjer, at de to virksomheder tilsammen får en volumen, der bliver ca. 100 gange større end den nuværende hos Formue- & Investeringspleje A/S.

Det betyder bedre priser og adgang til nye investeringsprodukter, som vores nuværende kunder vil nyde godt af. For dem er de stærke personlige relationer vigtige. På den del vil de ikke opleve ændringer, da det indgående kendskab til den enkelte kunde stadig har høj prioritet hos os. Samtidig vil vi bruge det nye netværk til aktivt at skabe vækst og nå ud til mange nye kunder,” siger Robert Thiesen.

Formue- & Investeringspleje A/S blev etableret tilbage i 2000 og har mere end 20 års erfaring inden for rådgivning, formuepleje og kapitalforvaltning. Virksomheden har afdelinger i Roskilde, Aarhus og Vejle og forvalter i dag cirka 4 milliarder kroner for selskaber og private.

Aftalen er betinget af Finanstilsynets godkendelse.

 

Yderligere information:

Robert Thiesen, direktør og partner i Formue- & Investeringspleje A/S

Tlf. 46 30 40 71

Kontakt os