Skip to main content Skip to main navigation

Brevis A/S bliver en del af Söderberg & Partners

17 november · 2020

Med ønsket om at kunne tilbyde sine kunder den fulde produktpalette og selv styrke sin internationale profil bliver Brevis A/S nu en del af Söderberg & Partners, som er en af Nordens førende forsikrings- og pensionsmæglere.

Mens efteråret er godt i gang, sker der store ændringer for forsikringsmæglervirksomheden Brevis A/S. Fra at være en mæglervirksomhed med 10 ansatte bliver virksomheden nu en del af Söderberg & Partners Danmark med 250 ansatte. En beslutning som er taget for bedre at kunne tilgodese behovet blandt mæglervirksomhedens kunder.

Samarbejdet skal sikre, at vi fremover har adgang til den fulde palette af produkter blandt alle forsikringsselskaber samt en lang række udenlandske udbydere. Vi ser det som en fordel for vores virksomhed, at vi nu træder ind i et af Danmarks største mæglerhuse, da det styrker vores markedsposition og giver os mulighed for at gøre brug af de stordriftsfordele, Söderberg & Partners har opbygget i kraft af deres størrelse. Det er med til at sikre, at vores kunder får de rigtige priser og mere effektiv service hos forsikringsselskaberne,” udtaler direktør Claus Renner Petersen fra Brevis A/S.

Ud over stordriftsfordele, bedre service og øget adgang til hele forsikringsmarkedet ser Brevis A/S også et stort potentiale i det stærke nordiske samarbejde, som Söderberg & Partners har skabt. Et samarbejde som skaber unikke muligheder for mæglervirksomheden med kontor i Herning.

Det er en måde at fremtidssikre, at vi også kan tilbyde vores kunder forsikringsrådgivning med et endnu mere internationalt fokus – en tendens vi ser blive mere og mere relevant fremover. Samarbejdet letter ligeledes vores administrative arbejde med at efterleve de krav, der eksisterer omkring GDPR og compliance, ” fortæller Claus Renner Petersen.

Spidskompetencer i Brevis A/S

Brevis A/S er specialister inden for håndværk og byggeri, udlejningsejendomme samt bo- og væresteder. Dog rådgives der på tværs af alle brancher. Kunderne er primært mindre eller mellemstore virksomheder, beliggende i hele landet.

Til daglig har Brevis A/S til huse i Herning, hvilket ikke kommer til at ændre sig med det nye samarbejde. De er nu oppe på 10 medarbejdere, som hver især alle har mange års erfaring fra forsikringsbranchen.

Alle vores medarbejdere har været til introdag hos Söderberg & Partners på hovedkontoret i København, hvor vi er blevet budt varmt velkommen af stabsmedarbejdere fra de forskellige afdelinger inden for økonomi, marketing, pension og non-life samt mange af vores andre nye kolleger. Vi er derfor nu helt klar til at blive en del af koncernen”, fortæller Claus Renner Petersen.

Brevis A/S blev en del af Söderberg & Partners d. 1. november 2020 og vil indtil videre være co-brandet med Söderberg & Partners. Mæglervirksomheden vil dog fortsat være ejet af Claus Renner Petersen.

Brevis A/S bliver det 23. kontor i Söderberg & Partners Danmark, som nu har rundet over 250 medarbejdere.

Kontaktoplysninger

For yderligere information kontakt:

 

Om Söderberg & Partners

Söderberg & Partners koncernen blev grundlagt i Sverige i 2004 og er siden vokset til at være en af Nordens førende rådgivere og formidlere på pensions- og forsikringsområdet. Koncernen har i dag over 2.100 medarbejdere og ca. 70 kontorer fordelt i hele Norden.

Resultaterne fra bæredygtighedsanalysen 2021

26 juli · 2021

For 4. år i træk har Söderberg & Partners kortlagt, hvordan 7 danske pensionsselskabers ESG-indsats er. I analysen vurderer og sammenligner vi pensionsselskaberne på det danske marked og deres bæredygtige investeringspraksis.

Resultatet er som sidste år: 3 i grøn, 2 i gul og 2 i rød. Vil du læse resumé af rapporten? Find den her.

Hos Finans.dk og FinansWatch har de snakket med blandt andre ESG-chef Thomas H. Kjærgaard fra Velliv, der rangerer rød i rapporten. Han forklarer:

Det er ikke godt nok. Vi synes, undersøgelsen fremhæver nogle relevante indikatorer, hvor vi skal gøre det bedre, og det har vi også en ny strategi for.”

Og den udtalelse vækker glæde hos Business Specialist, Lotte Anker Svendsen fra Söderberg & Partners Danmark:

Det er jo fantastisk, at Velliv tager rapportens resultater til sig og gør klar til at forbedre deres bæredygtighedsindsats. Det er jo netop vores ønske med sådan en analyse.”

 

 

Pressemeddelelse

Söderberg & Partners rejser 2,5 milliarder SEK

- skal investeres i vækst og opkøb

1 juni · 2021

Målet er vækst, og med en kapitaludvidelse på 1,8 mia. DKK kan Söderberg & Partners forstærke investeringerne i sin udvikling af IT til at understøtte analyse og rådgivningsplatformen til kunderne og i nye opkøb.

Söderberg & Partners har vedtaget en aktieudvidelse på 2,5 milliarder SEK, svarende til godt 1,8 milliarder DKK i en rettet emission til TA Associates. Det er TA Associates anden investering i selskabet. Kapitalfonden havde en minoritetsandel, som den i 2019 solgte til KKR. KKR er fortsat minoritetsaktionær, mens kontrollen med selskabet ligger hos stifterne af Söderberg & Partners.

Danmark er et nøglemarked for Söderberg & Partners, der allerede i dag har en førende position på det danske marked, men ser muligheder for at styrke og udvikle den finansielle rådgivning inden for skadesforsikring og pension.

Strategien hedder vækst, og Söderberg & Partners ser et potentiale i at øge konkurrencen både i forhold til forsikringsselskabernes direkte tegnede forretning og i forhold til andre mæglere på pensions- og forsikringsmarkedet i Danmark.

Ambitionen er at vokse organisk og gennem opkøb, når der er interessante muligheder. Det gælder også inden for forretningsområdet formuerådgivning, hvilket koncernen fokuserer på som et nyt rådgivningsområde, og for ni måneder siden købte sig ind i Private Banking virksomheden Formue- & Investeringspleje. Bare de seneste ni måneder har Söderberg & Partners opkøbt fem mæglere og rådgivningsvirksomheder i Danmark, der har tilført ekspertise og kunder.

Ekstra muskler til at agere akkvisitivt

- Söderberg & Partners har en klar målsætning, siger Per Østergaard, CEO for Söderberg & Partners Life & Pension og fortsætter:

- Vi vil øge Söderberg & Partners markedsandel på både skade, pension og Wealth Management.

- Det ligger i vores DNA altid at udfordre bestående markedspraksis med nytænkte kundeløsninger og tiltrække de bedste rådgivere. Med kapitaltilføjelsen har vi fået ekstra muskler til at agere akkvisitivt, når muligheden byder sig og dermed sikre, at vi har det bedste og bredeste rådgivningshold.

- Kunderne anerkender også værdien af vores rådgivningsplatform, det viser sig i vores kundetilfredsundersøgelser, hvor vi har de mest tilfredse kunder i branchen. Det skal vi fortsætte med, siger Per Østergaard, CEO Söderberg & Partners Life & Pension.

Kundernes foretrukne valg

Torben Stubberup, CEO i Söderberg & Partners Skadesforsikring, tilføjer:

- Vi vil være kundernes foretrukne valg af mægler og rådgiver i kraft af den værdi, vi leverer til kunden. Redskabet er blandt andet branchens bedste og mest avancerede IT-platform til analyse og til at håndtere kundens behov.

- På skadesforsikring ser jeg gode muligheder for at vokse forretningen, navnlig ved at virksomheder, der er direkte betjent, vælger at skifte til have en mægler ved sin side. Vi har vist, at vi kan sikre bedre dækning og bedre priser. Og vi stiller krav til leverandørernes produktudbud og -udvikling, så kunderne kan få den bedste service og rådgivning.

- Nu kan vi investere endnu mere i at udvikle og styrke vores IT-platform til analyse, dokumentation og gennemsigtighed. Den er nøglen til at sikre kvalitet, kompetencer og kreativitet.

- Med kapitaltilføjelsen får vi en yderligere styrke til at tage konkurrencen op på tværs af segmenter og hele markedet, siger Torben Stubberup.

Fintech er en nøgle til at styrke kunderådgivningen

Rygraden i Söderberg & Partners forretning er en teknologidrevet rådgivningsplatform, der har vist sit potentiale og vist at være en vigtig nøgle til fremgang i alle de markeder, som virksomheden opererer i.

Gustaf Rentzhog, CEO i Söderberg & Partners-koncernen siger:

- I årenes løb har vi taget flere vigtige skridt i vores vækst uden for Sverige. For fem år siden var Söderberg & Partners blot en førende aktør i Sverige, men i kraft af vores teknologidrevne rådgivningsplatform kombineret med det bedste af både ”menneske og maskine” har vi skabt fremgang også uden for Sverige.

- I dag er Söderberg & Partners en vigtig spiller i markedet i både Norge, Finland, Holland og Danmark, og vi fortsætter med at vokse i disse markeder.

Målet er at accelerere vores ekspansion i disse markeder og gå ind i nye markeder, siger Gustaf Rentzhog, CEO i Söderberg & Partners-koncernen.

Emissionen er under forudsætning om godkendelse af det svenske finanstilsyn Finansinspektionen.

Yderligere information

Rasmus Löwenmo Buckhöj, Head of information, Söderberg & Partners
Rasmus.LowenmoBuckhoj@soderbergpartners.se
Tel: +46 76 149 50 05

Om Söderberg & Partners

Söderberg & Partners er grundlagt i 2004 og er en af Nordens førende finansielle rådgivere og formidler af forsikringer og finansielle produkter og services. Vi driver virksomhed inden for blandt andet pensionsrådgivning, skadesforsikring og forsikringsformidling samt kapitalrådgivning og kapitalforvaltning. Vi udvikler og tilbyder desuden digitale værktøjer til blandt andet finansiel rådgivning og til administration af løn og medarbejdergoder.

Kundeløfte og værdier

Vores mål er at levere de bedste løsninger og den mest kompetente rådgivning ved til stadighed at forny og udvikle de traditionelle arbejdsmetoder i branchen. Vores virksomhedsfilosofi bygger på tre vigtige hjørnesten: Åbenhed, analyse og personlig. Vi sætter altid kundens interesser først, og al rådgivning hos Söderberg & Partners udgår fra vores kundes unikke behov. Vi ved, at veldokumenteret rådgivning gør en forskel.

Söderberg & Partners overtager Hansson & Partners i Danmark

4 marts · 2021

Med overtagelsen af Hansson & Partners får de mellemstore og store virksomheder med Söderberg & Partners nu en større skadesforsikringsmægler med flere muligheder og bedre priser.

Söderberg & Partners Danmark har indgået aftale om at overtage skadeforsikringsmægleren Hansson & Partners A/S med kontorer i Aalborg og Kolding. Hansson & Partners arbejder med formidling og rådgivning inden for skadesforsikring til især virksomheder inden for transport, logistik, industri samt statslige, kommunale og offentlige selskaber.

"Söderberg & Partners har en klar målsætning om at øge sin markedsandel blandt mellemstore og store virksomheder i industrien og det offentlige. Med Hansson og Partners som en del af Söderberg & Partners tager vi et stort og vigtigt strategisk skridt på vej mod det mål," udtaler Torben Stubberup, CEO for Erhvervsforsikring i Söderberg & Partners Danmark.

Söderberg & Partners åbner nye spændende muligheder

Gennem årene har Hansson & Partners fået flere overtagelsestilbud, men først med Söderberg & Partners synes selskabet, der er det rette match.

"Vi har løbende fået henvendelser om overtagelse eller køb af vores virksomhed. Söderberg & Partners åbner derimod nogle spændende, nye muligheder for at betjene vores kunder og skabe værdi for dem med blandt andet bedre priser og flere services. Samtidig bliver vi del af en organisation, der seriøst har udfordret markedet for forsikrings- og pensionsrådgivning og har skabt vækst derigennem. I H&P føler vi, at det er det rette tidspunkt at blive en del af en større organisation," fortæller Klaus Hansson, grundlægger og adm. direktør for Hansson & Partners.

I forbindelse med overtagelsen træder Klaus Hansson tilbage, og den hidtidige COO, Pia Eienstrand Junker er udnævnt til ny adm. direktør for Hansson & Partners. Dermed er et generationsskifte, som blev indledt for nogle år siden, fuldendt.

Hansson & Partners beskæftiger 14 medarbejdere med kontor i Aalborg og Kolding og vil fortsat drive mæglervirksomhed under eget navn og varemærke som del af Söderberg & Partners Danmark.

 

For yderligere information

Kontakt Rasmus Löwenmo Buckhöj
Informationschef, Söderberg & Partners
Rasmus.LowenmoBuckhoj@soderbergpartners.se
Tel: +46 76 149 50 05


Om Söderberg & Partners

Söderberg & Partners er grundlagt i 2004 og er en af Nordens førende finansielle rådgivere og formidler af forsikringer og finansielle produkter og services. Vi driver virksomhed inden for blandt andet pensionsrådgivning, skadesforsikring og forsikringsformidling samt kapitalrådgivning og kapitalforvaltning. Vi udvikler og tilbyder desuden digitale værktøjer til blandt andet finansiel rådgivning, løn og medarbejdergoder.


Kundeløfte og værdier

Vores mål er at levere de bedste løsninger og den mest kompetente rådgivning ved til stadighed at forny og udvikle de traditionelle arbejdsmetoder i branchen. Vores virksomhedsfilosofi bygger på tre vigtige hjørnesten: Åbenhed, analyse og personlig. Vi sætter altid kundens interesser først, og al rådgivning hos Söderberg & Partners udgår fra vores kunde unikke behov. Vi ved, at veldokumenteret rådgivning gør en forskel.


Om Hansson & Partners

Hansson & Partners A/S blev stiftet i 2003 og er en af de førende samarbejdspartnere inden for forsikring og risikostyring. Vi har i dag samarbejde med en betydelig del af dansk erhverv og industri, internationale som nationale og servicerer ligeledes flere offentlige virksomheder og kommuner.

I dag er vores omfattende kundeportefølje det bedste bevis på et koncept, der har skabt og fortsat skaber entydig merværdi for vores kunder.

Kontakt os